جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4374- تاریخ : 1397/10/22 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(شنبه)

 از دفترچه خاطرات يك ستون چراغ برق 

مهدي بيرنگ
شنبه:
امروز وقتي كه چراغم خاموش شد فهميدم كه روز شده و بايد استراحت كنم تا شب با آمادگي كامل مسير مقابلم را روشن كنم تا خداي ناكرده كسي توي چاله اي چيزي نيفتد و بعد بيندازد گردن كم كاري من. اما زهي خيال باطل! نمي دانم چرا درست لحظه اي كه من خسته از كار شبانه خوابم گرفته بود دو سه تا بچه بازيگوش تصميم گرفته بودند كه از من بروند بالا و مسابقه بدهند. برنده كسي بود كه بيشتر از من بالا برود!
تمام شب را روشن بودم به اميد خاموشي روز اما اين بچه ها من را براي بازي انتخاب كرده بودند و فايده اي هم نداشت. هر راهي براي خوابيدن به ذهنم رسيد نتيجه اي نداد كه نداد!
يك شنبه:
ديشب چراغم خاموش بود. خراب شده بودم. مي دانستم كه صبح كارشناسان اداره برق براي تعمير و تعويض لامپ به سراغم خواهند آمد و به همين دليل بايد شب را بخوابم كه روز اصلا توان خوابيدن را ندارم اما مگر ترمز ماشين هايي كه به خاطر خاموشي من و تاريكي جلوشان صدا ايجاد مي كرد مي گذاشت من بخوابم؟! نمي دانم چرا اين دو روز را بد شانسي آوردم و توان خوابيدن از من گرفته شده! آرزو مي كنم كه صبح زود ماموران اداره برق بيايند و لامپ من را تعويض كنند و كسي هم مزاحم نشود تا بخوابم!
دوشنبه:
امروز روز خوبي بود. نه مزاحمي داشتم و نه خرابي بود كه نتوانم بخوابم. اما به خاطر كابوس هايي كه در خواب مي ديدم به يكباره از خواب پريدم و ديگر خوابم نبرد. خواب مي ديدم كه يك نفر با سنگ لامپ من را شكست. خواب مي ديدم كه به خاطر زلزله دارم سقوط مي كنم. خواب مي ديدم كه ديگر فرسوده شدم و قرار است من را با يك ستون تازه نفس تعويض كنند. و خواب مي ديدم كه يك ماشين با سرعت بالا ترمزش بريده و به من خورده و من را از كمر دو تا كرده!
سه شنبه:
امروز خواب بودم. خواب خوش. اما ظاهرا يكي از ستون هاي چند متر آن طرف تر كم كاري كرده و سيمش در رفته و اين باعث شده كه برق اهالي محل قطع بشود و زنگ بزنند به اداره برق تا برق وصل بشود و به همين خاطر يك ساعت از خوابم كه گذشت ديدم كه ماموران دارند از من بالا مي آيند تا سيم هاي من را هم چك كنند!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون