جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4360- تاریخ : 1397/10/05 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)

 نغمه 

اي يار بي‌زنهار من
مولوي
اي يار من اي يار من اي يار بي‌زنهار من
اي دلبر و دلدار من اي محرم و غمخوار من
اي در زمين ما را قمر اي نيم شب ما را سحر
اي در خطر ما را سپر اي ابر شکربار من
خوش مي روي در جان من خوش مي کني درمان من
اي دين و اي ايمان من اي بحر گوهردار من
اي شب روان را مشعله اي بي‌دلان را سلسله
اي قبله هر قافله اي قافله سالار من
هم رهزني هم ره بري هم ماهي و هم مشتري
هم اين سري هم آن سري هم گنج و استظهار من
چون يوسف پيغامبري آيي که خواهم مشتري
تا آتشي اندرزني در مصر و در بازار من
هم موسيي بر طور من عيسي هر رنجور من
هم نور نور نور من هم احمد مختار من
هم مونس زندان من هم دولت خندان من
والله که صد چندان من بگذشته از بسيار من
گويي مرا برجه بگو گويم چه گويم پيش تو
گويي بيا حجت مجو اي بنده طرار من


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون