جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4343- تاریخ : 1397/09/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(پنجشنبه)

 معاون وزير آموزش و پرورش:
 حذف مافياي کنکور با قانون «سنجش و پذيرش»  

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، گفت: روح قانون سنجش و پذيرش دانشجو، حذف کنکور است که با حذف آن رقابت ناسالم تحت عنوان مافياي کنکور هم حذف مي شود.
به گزارش ايرنا، عبدالرسول عمادي در مناظره مافياي کنکور که با حضور ابراهيم خدايي رئيس سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، گفت: کنکور واقعيتي است که چندين دهه براي ورود به دانشگاه ها برگزار مي شود که در کنار برگزاري آن فعاليت هايي براي آمادگي ورود به آزمون سراسري هميشه در جريان بوده است. بخشي از اين فعاليت ها سالم است چرا که موسسات تاسيس شده در کشور با انتشار کتاب هاي کمک آموزشي براي قبولي داوطلبان در کنکور اقدام مي کنند.
وي با بيان اينکه در کنار رقابت سالم در کنکور، فعاليت هاي ناسالم اجتماعي و اقتصادي هم رواج يافته است، اظهار کرد: در کنار اين فعاليت سالم اجتماعي در کنکور، برخي فعاليت هاي ناسالم هم هست که رقابت هايي تحت عنوان مافياي کنکور رقم مي زند.
به گفته معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، اين رقابت هاي ناسالم باعث افزايش هزينه براي خانواده ها و ايجاد استرس مي شود. تا زماني که از شدت و حدت کنکور کاسته نشود به طور طبيعي آن فضاي ناسالم هم وجود خواهد داشت و جريان هايي هم هستند که به آن دامن مي زنند.
عمادي با اشاره به گردش مالي سنگيني که در جريان کنکور ايجاد شده است، افزود: تبليغات ناسالم در فضاي عمومي شهر، رسانه ها و رسانه ملي به دليل گردش مالي سنگين افزايش يافته است که البته رسانه ملي هم بايد در اين زمينه پايشي نسبت به تبليغات انجام دهد.
معاون وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه مافياي کنکور وجود دارد، گفت: معتقديم قانون سنجش و پذيرش اگر با تمام الزامات به خوبي پياده شود، تب کنکور را برطرف مي سازد
*سهم آموزش و پرورش از موسسه هاي کنکور
عمادي در اواسط اين مناظره با سوال خبرنگاران در خصوص ميزان درآمد چهار درصدي وزارت آموزش و پرورش از موسسه اي کنکور مواجه شد، وي به رقم دقيق اين درآمد هزار ميلياردي پاسخي نداد و تاکيد کرد که اين مبلغ در اختيار سازمان مدارس غيردولتي قرار مي گيرد.
وي گفت: از محل ثبت نام، تاسيس و صدور مجوز موسسهاي کنکور، چهار درصد به حساب متمرکز آموزش و پرورش واريز مي شود که از رقم دقيق آن اطلاع ندارم.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش، مجوز اين موسسه ها از سوي آموزش و پرورش و ساير نهادهاي ذيربط صادر مي شود و بر نحوه امتحانات موسسه هاي ياد شده هم نظارت داريم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون