جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4343- تاریخ : 1397/09/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(پنجشنبه)

 يك جرعه زندگي  

زندگي را از خود زندگي به دست آوريم
يوسف محمدي
زندگي خود عرضه است. اگر کسي گمان کند که زندگي بايد چيزي غير از خودش براي عرضه داشته باشد، ملول مي شود. چه کساني گفتند که زندگي چيزي براي عرضه ندارد و بايد آن‌را بالنده کرد. از درون زندگي بايد گوهر ناب را بيرون کشيد.
بله، برخي گفتند: زندگي به خودي خود خالي است بايد از آن دست کشيد و کارهايي کرد تا زندگي واقعي همان زندگي اخروي دروغين پديدار شود. آن‌ها بشر را از زندگي تهي کردند. به گوشه‌اي انداختنش و بر اين بودند که بشر را ضد زندگي بار بياورند.
خرد‌گرايان و تجربه‌گرايان هم همين را مي‌خواستند، آن‌ها هم از جنس زندگي نبودند و به دنبال گوهر ناب مي‌گشتند و بعد با نااميدي از زندگي دور شدند. آن‌ها هم زنده بودند اما زنده گي نه. من هر روز افرادي را مي‌بينم که از فلسفه زندگي حرف مي‌زنند.
اين فلسفه زندگي چيست؟ جز يک فرار رو به جلو براي آن‌که زندگي را پس بزنيم و آن‌گاه خود را قانع کنيم که خردمند شديم و مي فهميم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون