جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4324- تاریخ : 1397/08/22 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(سه شنبه)

 طنز 

داش اراذل
ابولفضل الشعرا
داش اراذل! مي دونم حال ما مي زون نمي شه
ديگه غداره کشي راحت و آسون نميشه
باعث وحشت مردم تو خيابون نمي شه
نگو هيشکي حريف لات بازيهامون نمي شه
مي گيرن هر کي رو که مطيع قانون نمي شه
داش اراذل ! ديگه اين تهرونه تهرون نمي شه!
داش اراذل! چه کنيم ، دور و زمونه شده بد
چاقو سهله نمي ذارن بزنيم مشت و لگد
انتظام جون مي آد و راهمونو مي کنه سد
مي برن محکمه ، بعدش مي برن حبس ابد
بي خيال ! هيچ جاي دنيا مث زندون نمي شه!
داش اراذل ! ديگه اين تهرونه تهرون نمي شه!
عربده سهله ميگن تو خيابون جيک نزنين
وقتي اعصاب قاطيه آروم باشين تيک نزنين
چاقو رو تو سينه ها با فن و تکنيک نزنين
نزنين با قمه هاي تيز وفابريک نزنين
خب اگه ما نزنيم اينجوري که خون نمي شه
داش اراذل ! ديگه اين تهرونه تهرون نمي شه!
اوني که امنيتو تو شهرا تامين مي کنه
اگه گيرت بياره چوب توي آستين مي کنه
رو هوا باتومه رو بالا و پايين مي کنه
اگه چاقو بکشي ريختتو همچين مي کنه
گنده لات با دبدبه ش اين همه لاجون نمي شه
داش اراذل ! ديگه اين تهرونه تهرون نمي شه!
آخه بي قتل و جنايت چه جوري حال بکنيم
سوژه ها را واسه چي اين همه دنبال بکنيم
چه جوري خرپوله رو با نقشه اغفال بکنيم
پولشو بگيريم و جنازه شو چال بکنيم
چاقومون سفره کن سيراب وشيردون نمي شه
داش اراذل ! ديگه اين تهرونه تهرون نمي شه!
واسه رو کردنمون تو اين بازي آس نداريم
واسه ي قتل و جنايت ديگه احساس نداريم
راس مي گن توي شيکم يه روده ي راس نداريم
ذره اي شرم و حيا از احد الناس نداريم
دلمون بيشتر از اين دپرس و نالون نمي شه
داش اراذل ! ديگه اين تهرونه تهرون نمي شه!
ديگه قانون اومده گشته حريف لات و لوت
اگه لات بازي درآري مي گيره ظرف سه سوت
مي بره مي گردونه کوچه به کوچه کو به کوت
آفتابه مي ندازه دور گردنت - گلاب به روت!
بابا افته آخه لات آفتابه گردون نمي شه
داش اراذل ! ديگه اين تهرونه تهرون نمي شه!
ديگه جرماي مارو عالم و آدم مي دونن
خيليا طناب دارم واسه ما کم مي دونن
مارو نکبت مي دونن باعث ماتم مي دونن
قبلنا شير مي دونستن حالا شلغم مي دونن
ديگه از عربده مون هيشکي پريشون نمي شه
داش اراذل ! ديگه اين تهرونه تهرون نمي شه!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون
آگهي