جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4320- تاریخ : 1397/08/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(سه شنبه)

 تازه‌هاي نشر 

«اسپينوزا و ما» منتشر شد
ترجمه فارسي يکي از مهمترين کتابهاي آنتونيو نگري درباره فلسفه اسپينوزا به تازگي توسط انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شده است.
آنتونيو نگري، فيلسوف مارکسيست پست مدرن، در طول حيات فکري‌اش که با تلاطم‌ها سياسي بسياري هم همراه بود، سه کتاب مستقل و مهم را به باروخ (بنديکت) اسپينوزا اختصاص داد؛ فيلسوف مهم قرن هفدهمي اروپا که تا پيش از انتشار کتابهاي نگري و دوستان ديگرش در فرانسه بيشتر و صرفا به عنوان فيلسوفي شناخته مي‌شد که در کنار دکارت، مالبرانش، لايب‌نيتس و ديگران از سرمداران و آغازگران سوژه‌محوري و عقل‌گرايي در فلسفه مدرن بود. اما نگري از نيمه دوم قرن بيستم به بعد در کنار ديگر همکارانش در دل سنت فرانسوي تفسير اسپينوزا، به قرائتي يکسره متفاوت از اين فيلسوف برجسته آغاز دروه مدرن دامن زدند. سنت فرانسوي تفسير اسپينوزا به طور مشخص از دهه 60 با آثاري از الکساندر ماترون، ژيل دلوز، فردينان آلکيه، کارسيال گوئرو، اويي آلتوسر، پي‌ير ماشري، اتي‌ين باليبار و... به ارائه تفسيري از اسپينوزا در مقام متفکري متمايز روي آوردند که نه فقط نسبت چنداني با حلقه واسط دکارت‌گرايي و قراردادگرايي در انديشه سياسي آن دوران نداشت، بلکه حتي گسستي اساسي بود از فلسفه‌هاي رايج آن دوران، بويژه سوبژکتيويسم دکارتي و ايدئاليسم و هگليانيسم اروپايي.
انتونيو نگري بازخواني خود از اسپينوزا را در چنين بافت تاريخي‌اي مطرح کرد. او با نگارش سه کتاب «اسپينوزاي برنداز» و «نابهنجاري وحشي» در آخر «اسپينوزا و ما» تلاش کرد قرائتي اجتماعي سياسي و تا حد زيادي راديکال از اسپينوزا ارائه دهد. قرائت او از اسپينوزا نه‌تنها گسستي از قرائت متعارف از وي به مثابه فيلسوف عقلگراي سپيده‌دمان مدرنيته است، بلکه حتي القاکننده اين معنا است که اساسا اسپينوزا را نمي‌توان به هيچ وجه فيلسوفي «مدرن» دانست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
ويژه نامه
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون
آگهي