جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1865- تاریخ : 1388/10/30 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (چهارشنبه)

  سن ورود به دبستان شش و پيش دبستاني پنج سال تمام است  

دبيرکل شوراي عالي آموزش وپرورش اعلام کرد: با تبديل دوره هاي تحصيلي به دو دوره شش ساله- دوره ابتدايي ازپيش دبستاني تا پنجم ابتدايي و دبيرستان به دو دوره سه ساله راهنمايي و دبيرستان- در اين شورا سن ورود به مدرسه شش سال تمام تصويب و اعلام شد.  مهدي نويد ادهم در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينکه سن فراگيري پائين آمده است، اظهارداشت: تصويب سن ورود به مدارس شش سال تمام با انجام پژوهش و کار کارشناسي است. وي افزود: مسايل مختلفي از جمله اينکه آيا جداکردن بچه ها از والدين در سن شش سالگي آسيب رواني در دانش آموزان برجاي نمي گذارد و همچنين احتمال وجود ديگر آسيب هاي تربيتي دراين مسئله مورد بررسي قرارگرفت. وي افزود: با تصويب اين مورد دوره پيش دبستاني به صورت جدي در سيستم آموزش وپرورش مورد توجه قرارمي گيرد. دبيرکل شوراي عالي آموزش وپرورش با بيان اينکه مطالعات تطبيقي دراين خصوص با ساير کشورها از جمله انگليس انجام شده است، گفت: براساس اين مطالعات و همچنين برحسب ملاحظات اجتماعي، فرهنگي و بومي ايران سن ورود به مدارس شش سال تمام اعلام شد. نويدادهم افزود: در واقع مطالعات تطبيقي از 206 کشور برحسب طول مدت تحصيل، طبقه بندي ايام تحصيل و غيره انجام شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون