جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4299- تاریخ : 1397/07/19 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 طنز 

آزمون سرتاسري
اين قسمت، از روي كتاب تنبلي
عبدالكريم گشايش
اگر يك روز خواستيد برويد دندان تان را بكشيد اما با اينكه درد همه جاي وجودتان را فرا گرفته بود تنبلي به شما اجازه اين كار را نداد چه مي كنيد؟!
- به جايش از پدرتان اجازه مي گيريد!
- به جايش از مادرتان اجازه مي گيريد!
- به جايش از همسرتان اجازه نمي گيريد كه يك وقتي متهم به همسر ذليلي نشويد!
- به جايش مي گيريد مي خوابيد و اصلا اجازه نمي دهيد درد بر تنبلي شما پيروز بشود!
- اصلا درد دندان مال مرد است و بايد حتي اگر زن هم هستيد عين مرد درد بكشيد و نرويد دكتر!
- بايد خودتان دندان تان را بكشيد كه تنبلي تان يك وقتي كار دست تان ندهد!
- بايد بگيريد بخوابيد و اصلا محل ندهيد كه دندان درد مي خواهد با شما چه كار بكند!
- مي نشينيد توي خانه و درد را تحمل مي كنيد چرا كه تا به حال كسي از درد دندان نمرده است!
- گزينه مي نشينيد توي خانه و درد را تحمل مي كنيد چرا كه تا به حال كسي از درد دندان نمرده است غلط است!
- گزينه مي نشينيد توي خانه و درد را تحمل مي كنيد چرا كه تا به حال كسي از درد دندان نمرده است خيلي غلط است!
- گزينه مي نشينيد توي خانه و درد را تحمل مي كنيد چرا كه تا به حال كسي از درد دندان نمرده است خيلي خيلي خيلي غلط است !
- اصلا وقت تان را با گزينه مي نشينيد توي خانه و درد را تحمل مي كنيد چرا كه تا به حال كسي از درد دندان نمرده است تلف نكنيد و دنبال گزينه ديگري باشيد!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون