جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4284- تاریخ : 1397/07/02 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 سرمقاله  

رئيس جمهور و اهميت پرسشگري
آذر فخري
درخواست رئيس جمهور در سال تحصيلي جديد از دانش‌آموزان اين بود که کتاب‌هاي درسي خود را نقد کنند.
اين توصيه، دو نکته مهم در خود نهفته دارد؛ اول اين که چرا کتاب‌هاي درسي که در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد، بايد اين‌همه مشکل داشته باشد که جاي نقد و بررسي داشته باشند و چرا در اين نقد و بررسي، از خود دانش اموزان کمک خواسته مي‌شود؟
مگر نه اين است که کتاب درسي آموزشي، قاعدتا بايد توسط گروهي بسيار زبده و آگاه به علوم مختلف و نيز روش‌هاي روانش‌شناسانه در آموزش، تهيه شوند؛ چنان تهيه و تدوين شوند که نتوان ايرادي درآن‌ها پيدا کرد. ايراد به معني آن‌چه يک کارشناس مي‌بيند. نه به آن شکلي که يک نوجوان کم تجربه و کم مطالعه، از آن برداشت مي‎کند.
نوجواني که خودش چشم به دهان آموزگاري دارد که از روي همين کتاب‌هاي درسي دارد تدريس مي‌کند، چگونه مي‌تواند متوجه مشکل کتاب درسي شود؛ او بايد علم و آگاهي در آن حد داشته باشد که بتواند کتاب درسي‌اش را در مقايسه با آن‌چه خود بيشتر و بهتر مي‌داند، نقد و بررسي کند.
اين بماند. نکته مهم ديگر اين است که فضاي نقد و پرسشگري تا چه حد در مدارس ما حاکم است. تا چه حد فرزندان ما اجازه صحبت رو در رو و نقد و اعتراض دارند؟ و اگر اعتراض و نقد کنند، آيا مورد غضب نظام آموزشي قرار نمي‌گيرند؟
مگر فضاي نقد و پرسشگري در ديگر بسترهاي جامعه تا چه حد باز است که اکنون نوبت به نوجوانان دانش‌آموز رسيده تا نظر و نقد خود را ارائه دهند؟
البته که منويات رئيس‌جمهور نشان از آگاهي وي از عملکرد نظام آموزشي دارد که هر چه بيشتر خود را بسته و معطوف به کلاس و کتاب درسي مي‌داند و اجازه تفکر مثبت و موثر به دانش‌آموزان نمي‌دهد.
در واقع آن چه رئيس‌جمهور از جامعه آموزشي خواسته اين است که بگذاريم فرزندان‌مان، آگاهانه و چالش‌گرانه با مسائل درسي که به آنان آموخته مي‌شود، رو دررو گردند و از اطاعت و پذيرش محض بپرهيزند.
اين درخواست رئيس‌جمهور، دقيقا اشاره و تاکيد بر تربيت نسلي دارد که با به چالش کشيدن مسائل پيرامون خود، بتواند به
راه حل‌هاي درست‌تر و موثرتر دست يابد. و اميد آن مي‌رود که اولياي نظام آموزشي بيش و پيش از دانش‌آموزان به اهميت اين توصيه پي ببرند و آن را عملي کنند.
a.f.far99@gmail.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون