جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1857- تاریخ : 1388/10/21 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (دوشنبه)

  نحوه صدور مجوز تاسيس مدارس، مراکز آموزش وپرورش غيردولتي موقت و دائم ابلاغ شد 

 به گزارش شاپرک به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان آموزش و پرورش شهرتهران، به استناد دستور العمل شماره 5/3795/25 - 88/7/310 سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي (سامت)،  به منظور ايجاد وحدت رويه در انجام امور مربوط به صدور مجوز متقاضيان جهت تاسيس مدرسه و مراکز آموزش وپرورش غيردولتي و تسهيل در فرايند صدور مجوز تاسيس درراستاي اجراي قانون تاسيس و اداره مدارس ،  مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 1387/5/6 مجلس شوراي اسلامي موارد زير جهت اجرا ابلاغ شد. برطبق اين دستورالعمل نحوه صدور مجوز تاسيس موقت از اين قراراست :                 1-متقاضيان مجوز تاسيس در صورت دارا بودن شرائط مندرج در ماده 8 قانون فوق الذکر نسبت به تشکيل پرونده (تکميل فرم درخواست ، ارائه مدارک مورد نياز )  اقدام  نمايند. 2- دبير شوراي نظارت بر مدارس و مراکز غيردولتي موظف است در صورت موافقت شورا نسبت به صدور مجوز تاسيس موقت اقدام نمايد .                3- مجوز تاسيس موقت بر حسب درخواست متقاضيان به صورت جداگانه : مدرسه (ابتدايي - راهنمايي - متوسطه نظري - هنرستان کارودانش - هنرستان فني و حرفه اي- مرکز پيش دبستاني) مراکز آموزشي ( آموزشگاه علمي آزاد - آموزشگاه زبان خارجي - آموزشگاه فني و حرفه اي و کاردانش آموزشگاه تخصصي " در يک رشته خاص ") مراکز پرورشي (کانون فرهنگي تربيتي - کانون ورزشي  - اردوگاه دانش آموزي - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختي دانش آموزي ) با رعايت جنسيت صادر مي شود . 4- موافقت هاي اصولي صادره از تاريخ 87/5/6 تاکنون، حداکثر به مدت 2 سال معتبر بوده و به عنوان مجوز تاسيس موقت محسوب مي شوند و چنانچه موسسين، موفق به تاسيس و راه اندازي مدرسه يا مرکز غيردولتي شوند، پس از دوسال فعاليت موفق، نسبت به صدور مجوز تاسيس دائم آنان اقدام مي شود. 5- کليه دارندگان موافقت اصولي صادره قبل از تاريخ  87/5/6 که موفق به راه اندازي شده اند بعد از دوسال از زمان راه اندازي مي توانند مجوز تاسيس دائم دريافت نمايند. 6- کليه دارندگان موافقت اصولي با داراي اعتبار صادره قبل از 87/5/6 که بنا به هر دليلي موفق به راه اندازي نشده اند براساس مصوبه شماره چهارمين جلسه مورخه 87/12/17 شوراي نظارت مرکزي حداکثر تا 89/7/5 فرصت دارند تا نسبت به راه اندازي اقدام نمايند. در غير اينصورت مجوز صادره فاقد اعتبار خواهد بود. 7- راه اندازي و استقرار مدرسه يا مرکز با درنظر گرفتن جمعيت دانش آموزي ،  تعداد مدارس دولتي يا غيردولتي و با توجه به توسعه متوازن صورت خواهد پذيرفت. همچنين برطبق اين دستورالعمل نحوه صدور مجوز تاسيس دائم منوط به احراز اين شرايط مي باشد : 1-براي موسسين مدارس و مراکز آموزش وپرورش پس از دو سال فعاليت موفق (از زمان راه اندازي) مجوز تاسيس دائم صادرمي شود. 2- براي مدارس و مراکزي که بر اساس موافقت اصولي سابق فعاليت دارند و عملکرد آنان مورد تائيد شوراي نظارت استان مي باشد حداکثر تا پايان اسفند ماه 1389 مجوز تاسيس دائم صادر مي گردد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون