جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4226- تاریخ : 1397/04/21 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 نمادها و حكايت ها 

بافه
غله و بافه غلات معناي واحدي دارند ( اگرچه اغلب منظور از غله، گندم است، اين واژه همه غلات از جمله ذرت را در برمي‌گيرد). بافه غلات از زمان‌هاي قديم در هنر اروپا ديده مي‌شود؛ زماني‌که آن را با الهه هاي باروري از جمله ديمتر مرتبط مي‌دانستند.
بافه در هنر رنسانس نماد برداشت محصول و تابستان به‌خصوص ماه ژوئيه ( با توجه به کارهاي ماهانه) بود.
در انگلستان، از قرن نوزدهم به بعد، بافه تداعي‌کننده جشن‌هاي برداشت محصول بود که در کليساي مسيحي برگزار مي‌شد.
در جزاير بريتانيا، در زمان‌هاي گذشته آخرين خوشه غله چيده شده را به مزرعه همسايه مي‌انداختند و آن‌را «بچه‌دانه»، «پيرزن» يا کاليخ مي‌ناميدند و اين خوشه را همسايه به همسايه منتقل مي‌کردند تا به دست آخرين مردي که محصولش را درو مي‌کرد مي‌رسيد و او آن‌را سراسر زمستان نگه مي‌داشت .اگر چه اين کار نوعي تفريح بود، چه بسا نشانه آئيني کهن‌تر و مهم‌تر باشد.
بعدها غله‌اي که از آن عروسک غله را مي‌ساختند، از آخرين بافه برداشته مي‌شد.
1000 نماد


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون
آگهي