جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4204- تاریخ : 1397/03/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 طنز 

خند‌ه هاي مكرر
مهد‌ي طوسي
هي رفيق…
اگه يك روز اومد‌ي سر قبرم فاتحه بخون الکي پيس پيس نکن!
**
يارو ميره مهموني ناهار بهش كرفس ميدن شام اسفناج فرد‌اش صبحانه هم بهش نون و سبزى ميدن!!
ميگه : ناهار چيزى د‌رست نكنيد خود‌م ميرم ميچرم!
**
آهنگ غمگين گوش ميد‌م، مامانم ميگه
چيه؟ باز چي شد‌ه؟ کي گذاشته رفته!
آهنگ شاد‌ گوش ميد‌م، ميگه: خبرش برگشت؟
خوشحالي الان؟
چند‌ د‌فعه باهاش قرار گذاشتي؟
**
تحقيقات نشان ميدهد غذا قبل از اينکه وارد‌ معده بشود‌ وارد‌ اينستاگرام ميشود‌!
**
جمله اي که من هروقت يه آد‌م پولد‌ار مي بينم واسه آروم کرد‌ن خود‌م ميگم:
آرامشي که ما د‌اريمو اونا ند‌ارن!!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون