جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1848- تاریخ : 1388/10/10 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (پنجشنبه)

  روش هايي براي پيشرفت در کار و گرفتن ترفيع  

بالا رفتن از نردبان شغلي نيازمند سخت کوشي، وقت شناسي و کمي خوش شانسي است. خيلي خوب مي شد اگر مدرک دانشگاهي، مهارت هاي شغلي و بازده کاري به طور خارق العاده اي درهاي آرزوهاي تان را به روي شما باز مي کرد، اما زندگي اين گونه نيست. شما بايد خودتان برنامه ريزي کرده و برنامه هاي تان را اجرا کنيد.   
در اين قسمت نکاتي وجود دارد که مي تواند پيشرفت و ترقي را برايتان به ارمغان بياورد.   
در شغل فعلي تان مهارت کامل به دست آوريد.   
حتي اگر هيچ گونه علاقه اي به انجام دادن شغل فعلي تان نداريد، سعي کنيد آن را به بهترين نحو انجام دهيد. راه هايي پيدا کنيد تا از آن طريق بتوانيد خلاقيت خود را افزايش دهيد. از روش هايي استفاده کنيد تا هزينه ها را تا حد ممکن کاهش دهيد. انتقادهاي سازنده را بپذيريد. همواره آماده رويارويي با موقعيت هاي پيش بيني نشده باشيد تا شکست نخوريد، ديگران را سرزنش نکنيد و وجهه شغلي تان را به خطر نيندازيد.   
به طور داوطلبانه اضافه کاري کنيد.   
استراتژي هاي شغلي خود را معين کنيد. گاهي انجام چند کار کوچک در کنار وظايف اصلي بهتر از به عهده گرفتن پروژه هاي بزرگ است. در حالي که ديگران براي به دست آوردن مسووليت هاي چشمگير با هم رقابت مي کنند شما مي توانيد به راحتي از طريق انجام کارهاي کوچک اما مفيد ارزش و اعتبار خود را افزايش دهيد.   
در چشم کارفرما خوب جلوه کنيد.   
اگر به طور باطني هيچ علاقه اي به کارفرماي فعلي خود نداريد، باز بايد سعي کنيد که در نظر او فرد کارآمدي جلوه کنيد. زماني که او ترفيع رتبه مي گيرد بايد کسي باشد تا جاي او را پر کند، و چه کسي بهتر از شما؟ هنگامي که خود را باهوش، کاردان و علاقه مند به کار نشان دهيد آن گاه استحقاق ارتقاي شغلي را نيز داريد. البته بايد مراقب باشيد که بيش از اندازه چاپلوسي نکنيد و بيش از حد به رييس تان نچسبيد. شما که دوست نداريد اگر احيانا او را از روي ناشايستگي اخراج کردند، شما نيز از طرف شرکت مقصر شناخته شويد.   
    با اداره روابط عمومي در ارتباط باشيد  
برقراري ارتباط با پرسنل اين بخش به شما کمک مي کند تا خيلي سريع از پروژه هاي آينده باخبر شويد. همچنين افراد اين بخش مي توانند تاريخ و زمان برگزاري کلاس هاي آموزشي جديد را نيز در اختيارتان قرار دهند. اجازه دهيد تا همه متوجه شوند که شما اهداف دراز مدتي را در مورد شرکت دنبال مي کنيد. بنابراين اگر شرکت براي گسترش و پيشرفت برنامه ريزي کند، آن گاه نام شما را در ليست خود ثبت خواهد کرد.   
ارتباط مناسبي با همکاران داشته باشيد.   
قرار نيست که همه را دوست بداريد اما در عين حال لازم نيست کسي از اين موضوع اطلاع پيدا کند. سعي کنيد هميشه مودب، محتاط و با ملاحظه باشيد. در کارهاي گروهي به طور برجسته ظاهر شويد. با قدرداني از زحمات خدمه به راحتي مي توانيد در بين آن ها محبوبيت و مقبوليت پيدا کنيد و بايد مراقب شهرت خود نيز باشيد. مسايل خصوصي زندگي را براي خودتان نگاه داريد و کاري در اداره، دفتر و يا سفر شغلي انجام ندهيد که بعدها موجبات پشيماني شما را فراهم سازد.   
بگذاريد مهارت هاي مديريتي تان بدرخشند   
بالا رفتن از هر يک از پله هاي نردبان شغلي نيازمند اين است که شما توانايي ذاتي مديريت داشته باشيد. براي سايرين قوت قلب باشيد، موفقيت هاي مختلف را شناسايي کنيد و هر چند وقت يک بار کارها را سازماندهي کنيد و هر چند وقت يک بار کارها را سازماندهي کنيد. دعوت کردن دوستان به صرف نوشيدني پس از اتمام ساعت کاري گزينه مناسبي براي افزايش روحيه کار گروهي به شمار مي رود.   
براي خود جانشين تعيين کنيد    
حدس بزنيد که اگر شما تنها کسي باشيد که مي تواند شغل فعلي تان را انجام دهد، چه مي شود؟ مجبور مي شويد تا ابد خودتان آن را انجام دهيد. سعي کنيد اطلاعات و مهارت هاي تان را در اختيار ديگران بگذاريد. زماني که به مسافرت مي رويد از ديگران درخواست کنيد که وظايف شما را به عهده گرفته و طريقه انجام آن را نيز به آن ها آموزش دهيد.   
مربي بگيريد    
کسي که به او اعتقاد داريد. به عنوان مثال يک مقام ارشد و يا مدير موفق را انتخاب کنيد و از او درس بگيريد. با او در مورد اهداف شغلي تان مشورت کنيد و تاکتيک هاي نهايي را با او معين کنيد. شايد گاهي لازم باشد که براي دست يافتن به موقعيت هاي بالاتر از جاهاي پست تر شروع به کار و تلاش کنيد.   
 در دوره هاي آموزشي اضافي، شرکت کنيد  
با توجه به هر آن چه که مدرک تحصيلي به شما عرضه مي کند، باز هم مي توانيد چيزهاي جديد بياموزيد. در مورد چگونگي برگزاري دوره هاي شبانه، سمينارها، کارگاه هاي عملي از مربي و کارفرماي خود سوال کنيد و ببينيد که مي توانند چه فايده اي در ارتقاي سطح دانش فعلي شما داشته باشند. کتاب ها و مقالات مربوط به کار و تجارت را مطالعه کنيد. براي گرفتن اخبار اينترنتي ثبت نام کنيد و سعي کنيد اطلاعات به روزي، هم در زمينه شغلي و هم در زمينه صنعتي داشته باشيد. 
هميشه ظاهري آراسته داشته باشيد   
خيلي تعجب مي کنيد اگر يک روز ببينيد که رييس هيات مديره لباس مناسب بر تن نکرده. اگر مقررات اداره، شما را ملزم به پوشيدن لباس فرم مي کند، سعي کنيد همواره مرتب و تميز باشيد. يک کت مناسب در اختيار داشته باشيد تا اگر يک روز به دفتر مديريت فراخوانده شديد بتوانيد از آن استفاده کنيد. موهاي تان را مرتب کنيد و کفش ها را نيز واکس بزنيد.   
اثري از خود بر جاي بگذاريد    
هيچ گاه نمي دانيد که شانس از کجا وارد مي شود. زماني که مديران ارشد کارخانه هاي ديگر را ملاقات مي کنيد هميشه از خود جاي سوال براي آن ها باقي بگذاريد. زماني که تجارت الکترونيکي مي کنيد و يا رو در رو با مشتري ها ارتباط داريد کاري کنيد که در ذهن آن ها باقي بمانيد. لاف نزنيد، بيش از اندازه به خود نباليد و زيادي مصر نباشيد. جاه طلبي و بلندپروازي تا جايي مقبول است که تبديل به خودپسندي نشود.   
  با زمان بندي پيش برويد  
بهتر است که هيچ گاه خودتان درخواست ترفيع رتبه نکنيد. زماني که مديرتان تحت فشار است و کم کم در حال نزديک شدن به مهلت هاي نهايي هستيد از او چنين تقاضايي نکنيد. زمان مناسب را با دقت کامل انتخاب کنيد و طوري رفتار کنيد تا آن ها متوجه شوند که شما قابليت انجام کارهاي بيشتر را داريد. کاري نکنيد که تصور شود شما براي ترفيع رتبه و گرفتن عنوان جديد عجله داريد.   
پيشرفت اتفاقي نيست  
نبايد تنها با اتکا به شايستگي ها، استعدادهاي بالقوه، و حس برتري انتظار پيشرفت داشته باشيد. گاهي اتفاق مي افتد که سمت هاي بالاتر به افراد نالايق واگذار مي شود. در اين حال رفتار کودکانه از خود بروز ندهيد، چرا که آن وقت معلوم خواهد شد که شما فرد مناسبي براي آن سمت به خصوص نبوده ايد. با پيروي از نکات ذکر شده به تلاش و کوشش ادامه دهيد. شايد يک سمت بهتر براي شما به وجود آمد و يا جانشين تازه کار، نالايق از آب درآمد و شما با افتخار جايگزين او شديد.   
بر روي اهداف شغلي دراز مدت خود تمرکز کنيد. صداقت و اطمينان خود را حفظ کنيد و از تلاش کردن دست نکشيد، آن گاه مي بينيد که چيزي جز پيشرفت به دست نمي آوريد.
منبع: پايگاه اينترنتي خانواده ما


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون