جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4160- تاریخ : 1397/01/28 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 مزاياي شگفت انگيز يک نفس آرام  

اگر شما مشغول قدم‌زدن در راهروهاي کتاب‌فروشي‌ها شويد، کتاب‌هاي بسياري در مورد چگونگي متعالي‌شدن، جذاب بودن و برنده‌شدن خواهيد يافت. تمامي اين وعده‌هاي داده‌شده در مورد پرورش نفس مي‌تواند طولاني و خسته‌کننده باشد. گاهي اوقات ما بايد با جسارت بيشتري از خود بپرسيم که چرا هيچ‌چيزي در مورد آرام‌کردن نفس براي يادگيري وجود ندارد؟
نتايج نگران کننده‌ي يک بررسي نشان مي‌دهد که کتاب‌هاي موجود در مورد «فروتني» و «تواضع» با کاهش روبه‌رو بوده است. به نظر مي‌رسد که ما ارزش بسيار کمتري براي فضايل مربوط به فروتني نسبت به گذشتگان خود قائليم.
در بدترين حالت، طرفداران ادبيات ممکن است که اين يافته‌ها را بي‌ربط و مسخره بيابند ولي بي‌اعتنايي در اين مورد يک اشتباه محض است چرا که در اين موضوع چيزي نهفته است. يافته‌هاي اخير علمي نشان دهنده‌ي اين است که متعالي‌شدن نفس، نه پرورش آن، قدرتمندترين مسير مستقيم براي رسيدن به آرامش درون و رضايت خاطر است.
لطفاً اشتباه متوجه نشويد: داشتن احساس سالم از خود يا نفس، بسيار خوب است. ولي با اين‌که نفس مي‌تواند بهترين ابزار پيشرفت و کارداني ما باشد، توانايي اين را هم دارد که مرموزترين دشمن ما نيز بماند. از يک سو نفس، ظرفيت اساسي انسان براي خودآگاهي، خودبازتابي، خودگرداندن و خودانضباطي براي رسيدن به اهداف ما است که کاملاً ضروري مي‌باشد. از سوي ديگر نفس، داراي يک ميل هميشگي براي خوب و مثبت ديده‌شدن است. نفس به هر وسيله‌اي متوصل مي‌شود تا مسئوليت هر گونه نتيجه‌ي منفي که احتمالاً سزاورش نيز هست، مردود شمارد. همان‌گونه که پژوهشگران اشاره مي‌کنند؛ نفس به‌وجود آورنده‌ي «مکانيسمِ يک باغ وحش براي دفاع از خود» است.به‌همين دليل است که ما نياز به يادگيري بيشتر ادبيات روانشناسي مدرن در مورد «نفس آرام» داريم. چيزي که ما بايد در مورد نفس آرام بدانيم اين است که ساکت و بي‌صدا نيست.حجم نفس، مي‌تواند کاهش داده شود به‌طوري که به ديگران همان‌گونه گوش دهد که خود را مي‌شنود. به‌عبارت ديگر؛ تلاشي به منظور داشتن يک زندگي مملو از رويکردهاي انساني سرشار از مهر و محبت!
نفس آرام متشکل از چهار جنبه‌ي به هم پيوسته است: آگاهي جداگانه، هويت فراگير، داشتن چشم انداز و رشد شخصيت. اين چهار ويژگي داراي يک موضع کلي تعادل و رشد به‌سوي نفسِ خود و ديگران است. اين پژوهشگران، آزمايشي براي اندازه‌گيري اين چهار جنبه خلق کرده‌اند:
جنبه نخست، آگاهي جداگانه
اظهارات آزمايش آگاهي جداگانه بدين ترتيب است:
- من کارها را بدون توجه زيادي به آن‌ها انجام مي‌دهم.
- من کارها يا وظايفم را به‌طور خودکار، بدون هيچ‌گونه آگاهي ، انجام مي‌دهم،.
- من فعاليت‌ها را بدون توجه واقعي به آن‌ها انجام مي‌دهم.
کساني که نفس آرام دارند در اين آزمايش نمرات پايين مي‌آورند زيرا آن‌ها، به‌صورت آگاهانه و هوشيار، مراقب پيرامون خود هستند. آن‌ها به‌روي زمان حال، بدون قضاوت، توجه دارند و يا داري ايده‌هاي قبلي براي چگونگي آشکار کردن لحظات هستند. اين نگرش غيردفاعي نسبت به لحظه‌ي حال، نتايج مثبت بسياري در زندگي به ارمغان مي‌آورد.
جنبه دوم، هويت فراگير
اظهارات آزمايش هويت فراگير عبارتند از:
- من احساس مي‌کنم به تمامي موجودات زنده متصلم.
- من احساس مي‌کنم با غريبه‌ها متصلم.
- من احساس مي‌کنم با مردم از نژادهاي ديگر متصلم.
افرادي که داراي غرور و نفس کم‌حجم هستند، در اين آزمايش نمرات بالايي مي‌آورند. اگر هويت شما فراگير باشد، به احتمال زياد نسبت به ديگران احساس همکاري مي‌کنيد و دلسوزشان هستند و تنها به‌جاي کمک به خودتان، به ديگران هم کمک مي‌کنيد.
جنبه سوم، داشتن چشم انداز
اظهارات آزمايش داشتن چشم‌انداز بدين‌گونه است:
- پيش از شروع انتقاد از کسي، تلاش مي‌کنم خود را جاي او بگذارم.
- هنگامي‌که باعث ناراحتي کسي شوم، سعي مي‌کنم خود را جاي او بگذارم.
- سعي مي‌کنم در يک اختلاف عقيده، پيش از تصميم‌گيري، از نقطه نظر آنان هم مسائل را بنگرم.
يک نفس آرام، به‌منظور همدلي و دلسوزي، با تامل در نقطه‌نظرات ديگران توجهش را به بيرون از خود معطوف مي‌سازد.
جنبه چهارم، رشد شخصيت
اظهارات آزمايش رشد شخصيت عبارتند از:
- زندگي براي من يک فرايند مداوم يادگيري، تغيير و رشد است.
- فکر مي‌کنم تجربه‌هاي جديدي که باعث چالش تفکر در مورد خودم و جهان مي‌شود، داراي اهميت بسيار است.
رشد شخصيت و آگاهي جداگانه، به‌خوبي، مکمل يکديگرند به‌صورتي که آگاهي جداگانه تماماً در مورد زمان حال حاضر است در حالي که رشد شخصيت پيامدهاي دراز مدت زمان حال حاضر را در نظر مي‌گيرد. هر دو اين‌ها بخشي از نفس آرامند زيرا هر دو، به‌جاي محصول نهايي ارزيابي و قضاوت، متمرکز شده و پويا هستند.
کساني که داراي نفس آرام هستند، بيشتر به رشد شخصيت و تعادل گرايش دارند و مايلند که از طريق شايستگي، استقلال و روابط سالم اجتماعي رشد مثبت داشته باشند. نفس آرام با عزت نفس والا يک ارتباط مثبت و مستقيم دارد و هم‌چنين به شاخص‌هاي متفاوت خودفراروي مانند نگرش و رفتار جامعه‌پسندانه مرتبط است.
پژوهشگران هم‌چنين ارتباط مثبت متوسطي ميان داشتن نفس آرام و برون‌گرايي يافته‌اند. اين موضوع نشان دهنده‌ي اين است که داشتن صداي بلند و شلوغ بودن لزوماً به معناي داشتن يک نفس با صداي بلند نيست يا اين که داشتن يک صداي آرام نشانه‌ي نفس آرام نيست. قدرت اين ارتباط، فضاي بزرگي را براي اشخاص برون‌گرا، ميان‌گرا و درون‌گرا، به منظور پايين آوردن نفس‌شان به‌وجود مي‌آورد.
داشتن نفس آرام يک سپر حائل در برابر احساس ترس و نگراني است. دانستن اين موضوع بسيار حائز اهميت است زيرا که اضطرابِ مرگ (هر چند پنهان) نيروي محرکه‌اي براي بسياري از فعاليت‌هاي انساني از قبيل فعاليت‌هاي مذهبي، مالي، اجتماعي و عامل بسياري از انواع آسيب‌هاي رواني است، در حالي‌که عزت نفس مي‌تواند سپر دفاعي خوبي در برابر اضطراب باشد. البته اين موضوع داراي يک نقطه ضعف است؛ هنگامي که نفس در معرض تهديد قرار گيرد يا زماني که توجهش به کيفيت نامطلوب خود معطوف شود، افکار و انديشه‌هاي غيرقابل اجتناب در مورد مرگ افزايش مي‌يابد.يک راه بسيار سازنده و سالم براي برخورد با اضطراب مرگ، فروتني است. هر چه تواضع بالاتر باشد، اضطراب مرگ کمتر است. تواضع و فروتني بيش از عزت نفس بالا، تمرکزحواس، پرهيزکاري و حتي داشتن يک سبک دلبستگي امن، باعث دفع اضطراب مرگ مي‌شود.
شخص فروتن آگاه است و پذيرش اين واقعيت را دارد که در برابر مقياس کيهاني زمان و مکان، هر انساني تنها يک جزء ناچيز است. بازتاب مثبت خاطرات لحظات غرورآفرين در برابر اضطراب مرگ بسيار ناچيز است در حالي‌که خاطرات لحظات تواضع و فروتني، باعث کاهش اضطراب مرگ مي‌شود.
بنابر اين، حجم نفس آرام را مي‌توان کاهش داد و از آن به‌عنوان يک سپر قدرتمند در برابر تهديدات نفس، از جمله بزرگ‌ترين آن‌ها، يا ترس از مرگ، استفاده کرد.
شايد پس از اين بهتر باشد که شروع به ساخت بخش نفسِ آرام در کتابفروشي‌ها کنيم.
www.quietrev.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون