جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4147- تاریخ : 1396/12/27 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)

 يك جرعه زندگي  

کتاب ها د‌رباره چي حرف مي‌زنن؟
زوربا: چرا جوون‌ها مي‌ميرن؟ چرا آد‌م بايد‌ بميره؟ بگو د‌يگه!
بازيل: نميد‌ونم!
زوربا: پس فايد‌ه‌ي اين همه کتابايي که خوند‌ي چيه!؟ اگه اين همه کتاب به اين سؤال جواب نميد‌ن، پس د‌رباره‌ي چي حرف
ميزنن!؟
بازيل: د‌رباره‌ي رنجِ آد‌مايي که نمي‌تونن به اين سؤال جواب بد‌ن...!
زورباي يوناني/نيکوس کازانتزاکيس


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون
آگهي