جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4144- تاریخ : 1396/12/23 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 نغمه 

چه جرم رفت که با ما سخن نمي‌گويي
سعدي
چه جرم رفت که با ما سخن نمي‌گويي
جنايت از طرف ماست يا تو بدخويي
تو از نبات گرو برده‌اي به شيريني
به اتفاق وليکن نبات خودرويي
هزار جان به ارادت تو را همي‌جويند
تو سنگدل به لطافت دلي نمي‌جويي
وليک با همه عيب از تو صبر نتوان کرد
بيا و گر همه بد کرده‌اي که نيکويي
تو بد مگوي و گر نيز خاطرت باشد
بگوي از آن لب شيرين که نيک مي‌گويي
گلم نبايد و سروم به چشم درنايد
مرا وصال تو بايد که سرو گلبويي
هزار جامه سپر ساختيم و هم بگذشت
خدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تويي
به دست جهد نشايد گرفت دامن کام
اگر نخواهدت اي نفس خيره مي‌پويي
درست شد که به يک دل دو دوست نتوان داشت
به ترک خويش بگوي اي که طالب اويي
همين که پاي نهادي بر آستانه عشق
به دست باش که دست از جهان فروشويي
درازناي شب از چشم دردمندان پرس
تو قدر آب چه داني که بر لب جويي
ز خاک سعدي بيچاره بوي عشق آيد
هزار سال پس از مرگش ار بينبويي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون