جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4144- تاریخ : 1396/12/23 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 شكسپيرانه ها... ! 

مهدي طوسي
اگر اشکي داري آماده شو تا آن را فرو بريزي.
**
هنوز هنري خلق نشده که افکار را از روي صورت بازسازي کند.
**
هر کس بايد با شکيبايي نتيجه رفتارش را تحمل کند.
**
وزن دشمن را بيشتر از آنچه به نظر مي­آيد حساب کن.
**
سه ساعت زودتر بهتر از يک دقيقه ديرتر.
**
براي آن که کار درست بزرگي انجام بدهي، اشتباه کوچک مرتکب شو.
**
زاده شدن همچون ربوده شدن است، که بعد از آن به عنوان برده فروخته مي ­شوي.
**
يه احمق فکر مي­کنه عاقله اما يه عاقل مي­دونه که احمقه.
**
خوبي زيادي هم بد از آب درمياد.
**
بهتره احمق با حضور ذهن باشي تا با حضور ذهن احمق.
**
آن کس که جرأت انجام کارهاي شايسته دارد، انسان است.
**
آن کس که مال مرا بدزدد، چيز بي ارزشي را ربوده‌است، اما آن‌که نام نيک مرا بربايد، جزئي از وجود مرا مي‌برد که او را غني نمي‌کند اما در واقع مرا حقير مي‌سازد.
**
آيا مي‌دانيد که انسان چيست؟ آيا نسب و زيبايي و خوش‌اندامي و سخن‌گويي و مردانگي و دانشوري و بزرگ‌منشي و فضيلت و جواني و کرم و چيزهاي ديگر از اين قبيل، نمک و چاشني يک انسان نيستند؟
**
از دست دادن اميدي پوچ و آرزويي محال، خود موفقيت و پيشرفت بزرگي است.
**
اگر در اين جهان از دست و زبان مردم در آسايش باشيم، برگ درختان، غرش آبشار و زمزمه جويبار هريک به زباني ديگر با ما سخن خواهند گفت.
**
اگر دوازده پسر داشتم و همه را به طور يکسان دوست مي‌داشتم و يازده پسرم را در راه ميهن قرباني مي‌کردم، بهتر از اين بود که يکي پس از ديگري در بستر خواب بميرند.
**
انديشه‌ ها، رؤياها، آه‌ها، آرزوها و اشک ‌ها از ملازمان جدايي‌ناپذير عشق مي‌باشند.نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون