جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4144- تاریخ : 1396/12/23 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 فلسفيدن هاي من  

کودک و فلسفه

کودکان، انديشمنداني ذاتي هستند. ذاتي يعني تا زماني‌که کسي به آن‌ها ياد ندهد چه‌طور فکر کنند، خود به خود بهترين متفکران هستند. مسئله اين است که ما، نه کودکي خود را به‌ياد داريم و نه به کودکان فرصت کودکي مي‌دهيم. آن‌ها که فرصت کودکي و کودکانه انديشيدن و کودکانه صحبت يافته‌اند
چنين‌اند :
1- (کودک يک موجود کوچک روي کاغذ مي‌کشد)بزرگسال: اين خيلي کوچيک و ضعيفه، کي ازش مراقبت ميکنه؟
(کودک يک موجود بزرگ‌تر مي‌کشد)
بزرگسال: چه خوب! حالا ببينم، کي از اين يکي محافظت کنه؟(موجود بزرگ‌تري مي‌کشد)بزرگسال: آها! اين خيلي خوبه. ولي خود اينم يه مراقب مي‌خواد.(کودک، لبالب دفتر نقاشي خطي مي‌کشد. جوري‌که چيزي بزرگ‌تر از آن نتوان در صفحه کشيد)
بزرگسال: آها اين خيلي قويه، ولي...
(کودک پيش از تمام‌شدن جمله يک نقطه روي کاغذ مي‌کشد)
بزرگسال: اين چيه؟کودک: اين از همه‌ي همه‌ي همه‌ي موجودات، قوي‌تره. ما نمي‌فهميم، ولي اين از همه مراقبت مي‌کنه.(محمديوسف 4ساله)2- کودک: مامان مولوي کيه؟
بزرگسال: يه شاعر معروفه.
کودک: معروف يعني چه؟
بزرگسال: يعني کسي که همه بشناسنش.
کودک: پس چرا من نميشناسمش؟
(محمد 5ساله)3- کودک سطل زباله را پر از آب کرده.بزرگسال: واااااي! چرا اين کارو کردي؟کودک: آخه کار نيکو کردن از
«پر کردن» است!(علي پنج ساله)4- کودک: تو از خودت بزرگتري.من: يعني چي؟
کودک را نگاه کردم و ديدم انگشتش را روي پلکش گذاشته و چشمش را لوچ کرده. حدس زدم دارد من را دو تا مي‌بيند.
من: يعني چي؟ مگه مي‌شه!
کودک: يعني تو از اون‌که مي‌بينم کوچيکتري.
من: کدومشون من هستم؟
کودک: تو اون واقعيه هستي.
من: از کجا فهميدي کدومش واقعيه؟
کودک: اوني که حرف مي‌زنه واقعي است.
من: مگه اون يکي حرف نمي‌زنه؟ خوب نگاش کن!کودک: دهنش رو تکون مي‌ده اما صدا نداره.من: از کجا فهميدي صدايي که داره مياد مال کدوم است؟
کودک: صدا مال واقعيه است ديگه.
من: خُب از کجا فهميدي؟
کودک: آخه تو توي آشپزخونه‌اي و صدا از توي آشپزخونه مياد.
من: مگه اون يکي کجاست؟
کودک: اون يکي اين جلو بود. اون اصلا وجود نداره.(علي چهار سال و نيم)


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون