جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4121- تاریخ : 1396/11/25 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 سرمقاله  

براي پيشرفت، تنها استعداد کافي نيست
حميدرضا عسگري
حركت و پيشرفت علمي و صنعتي هر كشوري بسته به توان نيروي داخلي آن است. در اين مسير نقش دانش آموزان و دانشجويان بسيار حائز اهميت است.
در حال حاضر فرصت مناسبي وجود دارد تا نظام آموزشي كشور با برنامه ريزي مناسب تمايلات و آينده نگري دانش‌آموزان را به اين مسير سوق دهند.
دركشورهاي درحال توسعه با توجه به توان و داشته هاي ملي از اولين سالهاي علم آموزي دانش‌آموزان آنها را با اين مسائل آشنا مي سازند. برگزاري اردوهاي مهارتي و آشنايي با محافل علمي و صنعتي از جمله مواردي است كه موجب انگيزه آفريني براي دانش آ‌موزان ميگردد.
چرا كه دانش‌آموزان با ديدن فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي نسبت به آنچه در صنايع كشورشان در حال رخ دادن است ، نگاهي كلي به دست مي‌آورند و براي آينده خود تصميمات جدي تري خواهند گرفت. اين وظيفه نظام آموزشي كشور است تا با برنامه هاي هدفمند دانش آموزان را در هدايت تحصيلي وشغلي براي‌آينده آماده سازند.
درحال حاضر ميزان دستاوردهاي علمي مدارس كشورهايي همچون ژاپن از برخي دانشگاه‌هاي كشور ما بيشتر است. اما اين مسئله صرفا به هوش و استعداد ذاتي دانش‌آموزان بستگي ندارد. بلكه مديران و برنامه ريزان آموزشي با آشنا سازي دانش آموزان با داشته ها و دستاوردهاي علمي كشورشان ، خط مشي كلي و حركت آينده آنها را طرح ريز
مي كنند.
به عنوان مثال كسب مدال و مقام در ميادين و المپيادهاي علمي توسط دانش‌آموزان ما بايد نقطه شروعي براي آنها تلقي گردد كه از هم اكنون با مراكز علمي درگير شوند و تحت نظارت آنها به ادامه تحصيل مشغول گردند.
متاسفانه دربسياري از موراد اين استعدادهاي علمي كشور به حال خود رها مي شوند و حتي برخي از آنها از مسير كسب و توليد علم منحرف مي گردند و يا در خوشبينانه ترين حالت با كسب تحصيلات عاليه به خارج از كشور مهاجرت
مي كنند.
براي جلويگيري از اين هدرفت علمي بايد از هم اكنون دانش‌آموزان را با مراكز توليد علم كشور مرتبط و آشنا ساخت و حلقه وصل آنها را با اين مراكز حفظ كرد و زمينه فعاليت و رشد آنها را در اين محافل فراهم نمود.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون