جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4095- تاریخ : 1396/10/23 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (شنبه)

 نغمه 

اي آتش سوداي تو خون کرده جگرها

خاقاني

اي آتش سوداي تو خون کرده جگرها

بر باد شده در سر سوداي تو سرها

در گلشن اميد به شاخ شجر من

گلها نشکفند و برآمد نه ثمرها

اي در سر عشاق ز شور تو شغب‌ها

وي در دل زهاد ز سوز تو اثرها

آلوده به خونابه هجر تو روان‌ها

پالوده ز انديشه وصل تو جگرها

وي مهره اميد مرا زخم زمانه

در ششدر عشق تو فرو بسته گذرها

کردم خطر و بر سر کوي تو گذشتم

بسيار کند عاشق ازين گونه خطرها

خاقاني از آنگه که خبر يافت ز عشقت

از بي خبري او به جهان رفت خبرها


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون