جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4092- تاریخ : 1396/10/19 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 ايستگاه 

شعر فرانو

اكبر اكسير

شعر فرانو،از خاکستر شعر دهه هفتاد، ققنوس وار سربرآورد. متلک، پشت متلک شنيد، انکار شد، به جرم نوگرايي و نوآوري معتدل شمالي که ادامه منطقي راه نيما بود، تحقيرها ديد. چرا که طراح و پيشنهاد دهنده آن يک شاعر شهرستاني بود.

دهه هشتاد، دهه شعر فرانو ناميده شد. گروهي از رهروان جوانش به خاطر همين هجمه هاي بي امان محافل انحصار طلب صدا خفه کن، عقب کشيدند و عنوان فرانو را از روي شعرهايشان برداشتند و به شعر سپيد آزاد بسنده کردند.

در دهه هشتاد، نمونه هاي ماندگار شعر فرانو از سوي شاعران جسور جوياي نام ، مجموعه به مجموعه چاپ و منتشر شد و توانست نظرهاي خاص و عام را متوجه خود نمايد. اين شعر ساده که به زبان مردم حرف مي زند، توانست با طنز نهان خود تمام صفحات و سايت هاي شعري و محافل ادبي تهران و شهرستان ها را يکي پس از ديگري فتح نمايد و شاعران پير و جوان را درگير خود کند. حال در نيمه دوم دهه نود هستيم. مرحله کاشت و داشت به سلامت سپري شده و مرحله برداشت با انتشار مجموعه هاي برتر ادامه دارد.

"تاناکورا" نام مجموعه شعر فرانو «حامد اشرف زارعي» است که انتشارات شاني آن را با افتخار تمام، تقديم دوستداران شعر بي نقاب، شعر بي دروغ ايران کرده است.

لطفاً چند شعر کوتاه از اشرف زارعي را بنوشيد:

ريشه يابي: محيط زيست، جنگل، درخت، ريشه، برگ، نه! تا تبر نيايد/ اين شعر/ قطع نمي شود.

*

گاز گرفتگي:در زندگي من، زخم هايي هست/ که اگر هدايت مي شد/ خودش را گاز نمي گرفت!

*

واحد تجاري:روي سنگ قبر من بنويسيد: بکشيد/ من هم از داخل مي نويسم: فشار دهيد/مرگ موقعيت تجاري خوبي دارد.

*

سرزمين: چشم هايم به چشم هاي مادرم شباهت دارد/ دست هايم به دست هاي پدرم/ و سرم به پاهاي مرتضي آويني!

*

انقراض: دايناسورها منقرض شدند/ پاندا در حال انقراض است/ و از من / همين يکي مانده است.

*

جبر: نه، اصرار نکن/ گرگ نمي شوم ترجيح مي دهم گوسفند بميرم.

*

نان شب: چند شعر، يک کتابخانه، يک خط فکري/ و مقداري لوازم منزل به فروش مي رسد.

*

محک: سرطان غير از درد/ هزينه هم دارد/ و زندگي غير از هزينه/ درد.

*

پشم: موجود عجيبي هستم/ دوتا گوش دارم/ دوتا چشم/ و يک زبان که مو درآورده است.

*

ديم: کاشت، داشت، برداشت و رفت.

*

قطب نما: روي پل فرديس در فکر فرو مي روم/ به آزادي فکر مي کنم به آزادي/ به خودم که مي آيم/ به هشتگرد رسيده ام.

شيرين طنز+ اطلاعات


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون