جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4050- تاریخ : 1396/08/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)

 نغمه 

هوشم بردي به چشم جادو

سعدي

اي چشم تو دلفريب و جادو

در چشم تو خيره چشم آهو

در چشم مني و غايب از چشم

زان چشم همي‌کنم به هر سو

صد چشمه ز چشم من گشايد

چون چشم برافکنم بر آن رو

چشمم بستي به زلف دلبند

هوشم بردي به چشم جادو

هر شب چو چراغ چشم دارم

تا چشم من و چراغ من کو

اين چشم و دهان و گردن و گوش

چشمت مرساد و دست و بازو

مه گر چه به چشم خلق زيباست

تو خوبتري به چشم و ابرو

با اين همه چشم زنگي شب

چشم سيه تو راست هندو

سعدي بدو چشم تو که دارد

چشمي و هزار دانه لولو


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون