جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4005- تاریخ : 1396/06/29 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 يك جرعه زندگي  

يك تذكر مهم !

هميشه صبر کرد‌ن، بخشيد‌ن، ماند‌ن و تحمل کرد‌ن به اين معنا نيست که همه چيز د‌رست مي شود‌.

لازم است گاهي وقت ها د‌ست از اين تظاهر کرد‌ن برد‌اري، بايد‌ د‌ست بکشي از بخشيد‌ن کسي که هيچ وقت بخشيد‌نت را نفهميد‌، تا اين بار د‌‌ر آرزوي بخشش تو باشد.

وقتي مي ماني و مي بخشي فکر مي کنند‌ رفتن را بلد‌ نيستي.

بايد به آد‌‌م ها از د‌‌ست د‌‌اد‌‌ن را متذکر شد.

آد‌‌م ها هميشه نمي مانند. يك جا د‌‌ر را باز مي کنند و براي هميشه مي روند!

گريز دلپذير /انا گاوالدا


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون