جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3969- تاریخ : 1396/05/17 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 ما خود را خوب نمي شناسيم! 

ما خودمان را آن طور که فکر مي کنيم نمي شناسيم. در اينجا تنها به چهار دليل چرايي اين عدم شناخت قناعت مي کنيم:

سوگيري بازيگر- ناظراين را سوگيري بسيار اساسي در ادراک مي گويند؛ هنگامي که تلاش مي کنيم توضيح بدهيم چرا وقتي کارهايي را انجام مي دهيم يا بهتر است بگوييم نمي توانيم انجام دهيم(بازيگري)، به توضيح بيش از حد علل و عوامل شرايط تمايل پيدا مي کنيم.

هنگامي که در انجام کاري شکست مي خوريم توضيح بيش از حد مي دهيم؛ «نور خورشيد در چشمانم بود» يا «دوستانم باعث شدند که هول شوم» و ... از سوي ديگر، کساني که شاهد ما هستند، با تعصبي جهتمند در پي يافتن دلايلي مغرضانه براي عدم موفقيت ما هستند؛ « او بي دست و پاست» يا «او مودب نيست» و... در نتيجه ما شرايط را سرزنش مي کنيم و ديگران نيز در حال سرزنش کردن ما هستند.

چگونگي بهبود: بپذيريد که شرايط و خود ما مسئول اعمال و نتايج هستيم و اين که درک ديگران در سوگيري مغرضانه براي مقصر جلوه دادن ما است.

توجيه عقلي و سوگيري دفاع از خود

اين گرايش بسيار انساني است که ما باور داريم بهتر، قوي تر و دقيق تر از ديگران هستيم. به هر حال، نود درصد از مردم بر اين باورند که «بالاتر از سطح متوسط» در مهارت هاي هوشي و ارتباطاتي هستند. هنگامي که با عدم موفقيت مواجه مي شويم، شروع مي کنيم به محافظت و دفاع از اعتماد به نفس مان با بهانه هاي واهي و عقلاني. با اين کار، در رسيدن به بهبود و نيز بينش درست شکست مي خوريم.

چگونگي بهبود: درک اين موضوع براي بسياري مشکل است ولي با صداقت و شجاعت بيشتر مي توانيم تشخيص بدهيم که خودمان مسئول اشتباهات مان هستيم، اين کارشجاعت مي خواهد اما در دراز مدت باعث مي شود که بهتر، قوي تر و دقيق تر شويم. اين نوع شجاعت و صداقت شخصيت ما را والاتر مي کند.

فقدان چشم انداز

اين موضوع بسيار مهم براي جلب و بررسي نظرات صادقانه ديگران براي به دست آوردن درک بهتر از خود است. ديدن خودمان از نقطه نظر ديگران براي بازخورد و بهبود درک چگونگي الگوهاي رفتاري بسيار تاثيرگذار است.اکثر سازمان ها به بازخورد سيصد و شصت درجه اي در جهت بهبود عملکرد فردي و توسعه مديريت نياز دارند. اين موضوع شامل ارزيابي اطرافيان، مافوق ها، زيردستان و همکاران مي شود و کمک مي کند که چگونگي ديد ديگران نسبت به خودمان را بهتر درک کنيم.اگر نزديکان و دوستان اظهار مي کنند که شما کناره گير هستيد، احتمالا کمرو يا درونگراييد و اين بازخورد به شما کمک مي کند که به درک بهتري از ديد ديگران نسبت به خودتان براي بهبود بينش به خود، آگاه شويد.

تفکر جادويي

ما سعي مي کنيم ارتباطي ميان يک رويداد و نتايج نامربوط به آن پيدا کنيم.نمونه هاي بسياري براي رفتارها يا نيروهاي مافوق طبيعه و باورهاي جادويي وجود دارد. مشکل تفکر جادويي اين جاست که ما مي توانيم باور داشته باشيم برخي اقدامات توسط اين نيروهاي جادويي، به جاي خود ما يا محيط اجتماعي مان، ايجاد مي شود. تکيه بر توضيح دادن تفکر جادويي به خودفريبي و عدم بينش به خود منجر مي شود.

منبع:psychologytoday


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون