جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3930- تاریخ : 1396/03/29 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 درسي از طبيعت؛
 همه چيز به يکديگر پيوسته است  

«جان موير» نويسنده و زيست شناس امريکايي در جمله اي معروف مي گويد: «هنگامي که تلاش مي کنيم چيزي را به خودي خود درک کنيم، در مي يابيم که آن چيز با هر چيز ديگري در جهان به يکديگر پيوسته است.» يک سيستم مجموعه اي از عناصر مرتبط به هم است که يک «کُل» يکپارچه ايجاد مي کند. هر چيزي مانند يک گياه، انسان، مدرسه، آبخيز، اقتصاد مي تواند يک سيستم باشد ولي در عين حال نمي تواند به طور کامل از سيستم هاي بزرگ تري که در ارتباط با آن وجود دارد، جدا شود.روش هاي تفکري، يک بخش اساسي از آموزش هاي پايدار است. برداشت از يک سيستم کمک مي کند که جوانان پيچيدگي هاي جهان پيرامون خود را درک و آن ها را تشويق به تفکر به روي ارتباط، پيوستگي و مفاهيم سيستم هاي متفاوت مي کند.تفکر سيستماتيک نيازمند چند تغيير در ادراک است که به نوبه خود به روش هاي متفاوت در تدريس، سازماندهي نهادها و جوامع منجر مي شود. اين تغييرات، جايگزين نيست بلکه حرکت در امتداد يک زنجيره است. اين زنجيره شامل اين حلقه مي شود:

از بخش هاي متفاوت به کل

براي هر سيستم، «کل» متفاوت از مجموعه بخش هاي ويژه است. با تغيير تمرکز از بخش ها به کل، مي توانيم درک بهتري از پيوند بين عناصر مختلف در يک سيستم داشته باشيم. يک آموزگار هنرمند به جاي پرسش و درخواست از دانش آموزان براي کپي کردن تصاويري از بخش هاي زندگي زنبورها، دانش آموزان را به حياط يا پارک نزديک مدرسه مي برد. در آن جا، دانش آموزان مي توانند زندگي زنبورها را در چارچوب محيط طبيعي خودشان مطالعه کنند که به طور حتم تاثير بيشتر و بهتري بر روند تحصيلي ايشان هم خواهد داشت.در سيستم ها، روابط بين تک تک بخش ها ممکن است از خود بخش ها مهم ترجلوه کند.در نگرش يک سيستم؛ موضوعات قابل مطالعه، شبکه اي از روابط و پيوندهاست. در مدرسه يا کلاس درس، اين نگرش مبناي روابط بر اساس همکاري و توافق همگاني است.

از دانش عيني به دانش متني

تغيير تمرکز از بخش ها به کل، به معني تغيير از تفکر تحليلي به تفکر ضمني است. اين تغيير ممکن است که در مدارس به صورت تمرکز به روي پروژه هاي عملي مبتني بر يادگيري، به جاي برنامه هاي درسي متداول، باشد. چنين تغييراتي مي تواند آموزگار را تشويق به تسهيل در کار آموزش و آموختن بيشتر وي در کنار دانش آموزانش کند و او را از حيطه کارشناس توزيع دانش متداول خارج سازد.

از کميت به کيفيت

دانش در غرب گاهي به روشني مشخص نيست و پديده هايي که مي توانند اندازه گيري کمّي شوند، مهم تر ازموضوعات غيرقابل اندازه گيري مي داند و حتي اين موضوعات را نديده مي گيرد گويا که وجود خارجي ندارند.برخي از جنبه هاي سيستم، مانند ارتباط در يک شبکه غذايي، غيرقابل سنجش و اندازه گيري است. در عوض اين گونه ارتباطات بايد به تصوير کشيده شود. در يک کلاس درس، اين تغيير مي تواند به شکل جامع تري از آزمون هاي استاندارد ارزيابي شود.

از ساختار به فرآيند

سيستم هاي زندگي، توسعه و تکامل يافته اند. درک اين سيستم ها نياز به يک تغيير در تمرکز، از ساختار به فرآيند و پيشرفت، مانند؛ تحول، نوسازي و دگرگوني، دارد. در کلاس درس اين تغيير به معني چگونگي حل مسائلي است که به روش هايي مهم تر ازتنها يک جواب نياز دارند. روش هايي که در آن تصميم گيري به عنوان تصميمات واقعي، مهم باشد.

از مطالب به الگوها

در داخل يک سيستم، تنظيمات ويژه اي براي ارتباط در الگوها مانند؛ چرخه و حلقه هاي بازخورد، چندباره، مشاهده مي شود. درک چگونگي کارکرد يک الگو در يک سيستم طبيعي يا اجتماعي کمک مي کند که الگوهاي مشابه را در سيستم هاي ديگر نيز بفهميم. براي نمونه؛ درک چگونگي تاثير جريان انرژي بر يک اکوسيستم طبيعي مي تواند براي ما مشخص سازد که جريان اطلاعات و داده ها بر يک سيستم اجتماعي چگونه تاثير مي گذارد.

منبع:thinkingacademy


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون
آگهي