جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3926- تاریخ : 1396/03/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 حق وتو چيست؟ 

واژه "وتو" در لغت به معناي خودداري از تصويب امري است.اين واژه از ريشه لاتين به معني "من مخالفت مي کنم" گرفته شده و در عرصه سياست اعم از داخلي و خارجي زياد استفاده مي شود.

در بسياري از نظام هاي سياسي جهان، برخي مقامات و نهادها مي توانند از حق وتو استفاده کنند.اما معروف ترين عرصه کاربرد اختيار وتو نظام تصميم گيري شوراي امنيت سازمان ملل متحد است؛ طوري که براي بسياري از مردم جهان واژه وتو بلافاصله اقدام يک يا چند عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد را در خودداري از تصويب يک قطعنامه به ذهن متبادر مي کند.جالب است بدانيم در منشور ملل متحد هرگز از واژه "وتو" استفاده نشده است. اختيار يا حق وتوي اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد از مفهوم مخالف ماده 27 منشور گرفته شده که تأکيد دارد قطعنامه هاي شوراي امنيت با 9 رأي موافق از مجموع 15 رأي کشورهاي عضو با اين شرط که هر پنج عضو دايم موافق باشند به تصويب مي رسد. بنابر اين عدم موافقت هر کدام از اعضاي دايم با يک قطعنامه به معني وتوي آن از سوي عضو دايم است.

اعطاي حق وتو به پنج کشور عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد از همان ابتدا تاکنون با انتقادات گسترده اي روبه رو بوده است. منتقدين براين باورند که اعطاي اين حق به پنج کشور اصلي پيروز در جنگ جهاني دوم با اصول عدالت و نيز واقعيت هاي سياسي و جغرافيايي جهان همخواني ندارد.زيرا ديگر دارندگان حق وتو در اين سازمان، مسئوليت پذيرترين
دولت هاي جهان نيستند و استفاده از اين حق توسط آن ها بيشتر تحت تاثير اهداف سياسي قرار دارد.اعضاي دايم شوراي امنيت اگرچه از افزايش اعضاي دائم شوراي امنيت استقبال کرده اند اما مخالف اعطاي حق وتو به اعضاي جديد هستند و معتقدند اين کار شورا را بي اثر خواهد کرد. کشورهايي همچون هند ،برزيل،آلمان و ژاپن که خود را محق عضويت دائم در شوراي امنيت مي دانند معتقدند ترکيب کنوني شوراي امنيت نشان دهنده وضعيت جهان در سال 1946 است نه سال 2017 .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون
آگهي