جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3882- تاریخ : 1396/01/30 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 ابلاغ مصوبه كليات"نظام تربيت استعدادهاي برتر درآموزش وپرورش"  

كليات نظام تربيت استعدادهاي برتر درآموزش وپرورش كه در8 ماده در نهصد وسي و دومين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش به تصويب رسيده بود، پس ازتاييد رييس جمهور جهت اجرا به وزارت آموزش وپرورش ابلاغ شد.به گزارش پانا، در ماده يک اين مصوبه دانش آموز داراي استعداد برترتعريف شده، درماده دو، اصول كليات نظام تربيت استعدادهاي برتر آمده، ماده سه، به اهداف مصوبه را بيان نموده است، درماده چهار، سياست هاي اجرايي، درماده پنج، راهكارها، درماده شش، وظايف وزارت آموزش وپرورش، ماده هفت، وظيفه نظارت كلان و در ماده هشت، منابع مالي مورد نياز اجراي آن بيان شده است.كليات نظام تربيت استعدادهاي برتر درآموزش وپرورش طي 4 جلسه 902 ،903 ،904 و932 شوراي عالي آموزش وپرورش بحث و بررسي وتصويب شده است، که پس از تاييد رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون