جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3861- تاریخ : 1395/12/18 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 يادداشت  

مدارس كپر نشين،مورد اورژانسي آموزش و پرورش

برديا سيفي

همه ما كم و بيش در طول زندگي مان گذرمان به بيمارستان افتاده و مي دانيم بخش اورژانس مخصوص بيماراني است كه نياز فوري به دريافت خدمات پزشكي دارند و اگر دراين بخش از بيمارستان امکانات و تجهيزات لازم را نداشته باشد ، جان اكثر بيماران مراجع به خطر مي افتد.

اينک ما با چنين شرايطي در آموزش و پرورش مواجه هستيم .بخش اورژانس آموزش و پرورش مدارس كپرنشيني است كه با نبود ابتدايي ترين تجهيزات لازم براي فراگيري علم ، موجب شده ، اکثر دانش آموزان اين مناطق در مسيري نافرجام ، با کمترين کورسويي از اميد قرار بگيرند.

چه بايد کرد تا يک مسئول که متولي امر آموزش و تعليم و تربيت فرزندان اين خاک و آب ، به خصوص در فقير ترين و محروم ترين مناطق کشور، در خودش و درونش چنان احساس دين و تعهدي بکند تا بتواند دقيقا به صورت اورژانسي و با فوريت تمام به حل مشکلات اين دانش آموزان اقدام کند؟ چگونه مي توان از يک مدير و مسئول ، يک فرشته ي نجات و ناجي براي اين فرزندان ساخت ؟
فرشته اي نجات دهنده که برآورنده روياهاي زميني فرزندان اين سرزمين باشد!براي آن ها سرويس رفت و برگشت امن به مدرسه ، بخاري هاي گازي ، آزمايشگاه هاي مجهز نه ، اما نيمه مجهز براي شيمي و فيزيك ، وسيله بازي و ورزش براي زنگ ورزش ، كلاسه هاي فوق برنامه و تقويتي و اردوهاي تفريحي و هزاران مورد ديگر ، مهيا کند. نمي گوييم اين مسئول فرشته سان ، در حد کشوري مثل هلند بينديشد؛ نه . واقعا از او چنين انتظاري نداريم.
مي دانيم که دست او در بسياري از موارد بسته است و حتي اگر بخواهد کاري بكند ، دست هاي بسياري هستند که او را پس مي زنند و عقب مي رانند.

اما نجابت يک ايراني ، ايجاب مي کند که در برابر تعليم و تربيت در حد عادي فرزندان سرزمينش هميت کند و تا هر کجا که مي تواند بدود ، دنبال بودجه ، دنبال نهادهايي که مي توانند قدم هايي هر چند کوچک بردارند. و حتي در پي هم کاري و هم صدايي با نهادها وان جي او هاي مردمي برآيد.در اين زمينه ما به يک عزم .ارداه و خيزش عمومي نيازمنديم.

كشوري كه در جمع 20 كشوربرتر اقتصادي دنيا است نبايد بتواند وجود مدارس کپري و دانش آموزان كپرنشين را تحمل کند.گذشته از اقتصاد آن چه مسئولان ما را بايد ملزم کند يادآوري اين سخن حکيمانه است که اين انقلاب ، انقلاب محرومان بوده است ، اما با ادامه چنين شرايطي و با نبودن و غيبت آن مسئول فرشته سان ، ذات اهداف انقلاب همچنان تحقق نيافته باقي خواهد
ماند.

ساختن يک مدرسه ي دو سه کلاس ، دقيقا هم ارز ساختن يا خريدن ناوهايي براي دفاع از کشور. چرا که دفاع از يک سرزمين با آموزش مناسب فرزندان آن ميسر مي شود.مدرسه هاي مناسب و مجهز ، دقيقا پيش نياز دفاع از آمال يک ملت و زمينه اي براي غرور و افتخارآفريني آينده است.

چه خوب است هم چنان که در جايي مسئولين مربوطه ، با همت بلند و عزم و ارداه ي آهنين در حال ساختن و فراهم کردن امکانات دفاعي براي اين مرز و بوم هستند ، مسئولان آموزش و پرورش نيز ، اهميت امر تعليم و تربيت وتهيه امکانات لازم براي آن را ، در همان حد ببينند و يک خيز بلند به سوي نجات اين فرزندان بردارند.

با نزديک شدن به ايام خجسته ي نوروز و آغاز تعطيلات ، اکنون دل مشغولي مسئولين ، تدارك مدارس به عنوان مهمان سرا براي مسافران فرهنگي است.مسئولان محترم رده بالاي آموزش و پرورش مي توانند از اين فرصت مبارک استفاده كرده و و در مسير سفرهاي نوروزي خود ، هم نشين معلماني شوند که مجبورند تعطيلات و سفرهاي نوروزي خود را باز هم در مدرسه ! بگذرانند و هم سري به مدارس کپري و ساکنان اين سرزمين هاي از ياد رفته بزنند و براي خود حسنه بيندوزند!با اين کار ، آنان موجب دل گرمي و شايد اميدواري اين معلمان و دانش آموزان مي شوند .ان شاء الله .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون