جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3861- تاریخ : 1395/12/18 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 يادداشت 

چيزهايي هم هست که نمي دانيم

زندگي مشغله‌اي جدي است،زندگي يعني اميدوار بودن!

سيوا

اين جايي که در آن ايستاده ايم،ديگر يک چهار راه نيست که بالاخره ناچار شويم يکي از چهار تا مسيري را که در پيش رو داريم انتخاب کنيم.سرمان شلوغ،خيلي شلوغ است.ذهن مان به شدت مشغول است.کارها ي عقب افتاده،فراموش شده و پشت گوش انداخته شده بسيارند و ما نه در يک چهار راه که بر لبه ي يک پرتگاه ايستاده ايم . همه ي اين مشغله هايي که لحظات و روزهاي مان را از خود و بيهودگي هاي شان آکنده اند،همه ي اين حواشي بي اهميتي که در ذهن خود انبار کرده ايم،ما را به اين مسير انحرافي،به لبه ي اين پرتگاه رسانده اند.جايي که بايد درست نگاه مي کرديم،همان جايي بود که بايد درست انتخاب مي کرديم .اما خوب ... ما اهل سرسري گرفتنيم؛ موجودي که تا دم مرگ فکر مي کند تا ابد زنده است و جاودانه زندگي خواهد کرد. او با اين که مي داند روزي خواهد مرد،اما اين دانش را نه باور مي کند و نه مي پذيرد. و چنين است که به خاکي مي زند و به جايي مي رسد که در بهترين شرايط اگر فرصت داشته باشد،فقط مي تواند برگردد... همه ي آن راهي را که آمده است،برگردد. " زندگي " آن گونه که به ما سپرده شده است،يک شغل است.به دنيا آمده ايم تا وظيفه ي زندگي کردن را به انجام برسانيم.اما از آن غافل شده ايم. همه کاري مي کنيم،جز زندگي کردن و زيستن به معناي راستينش.چه ناجوانمردانه مي گذاريم که زيستن و زندگي کردن از دست هاي مان سر بخورد و مثل آب از دست هاي خيس مان بر زمين بچکد. ما با بي انصافي تمام ، تنها در لحظه هايي نادر ، در اين اقيانوس دست و رو تر مي کنيم و آب چکان از آن مي گريزيم. زندگي از سرتاسر وجود و حضور ما بر زمين مي چکد و ما را خالي و خشک مي گذارد. کار مي کنيم ... مي خريم... جمع مي کنيم ... مدام مي دويم و چيزهايي به دست مي آوريم که اساسا مال ما نيستند که اصلا مال هيچ کس نيستند. ما سهم عظيم زندگي و اميدهايي را که در آن انباشته شده است ، هزينه ي چيزهايي مي کنيم که نمي توانيم در نهايت آن ها را با خود ببريم. ببينيد بر لبه ي پرتگاه ايستاده ايم . شايد هنوز فرصت بازگشتن داشته باشيم ؛ يک عقب گرد و... شروعي متفاوت تر با اميدهايي که توان و نيروي عظيم رفتن ها و تصميم ها و انتخاب هاي بزرگ و اصلي ماست ...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون