جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3861- تاریخ : 1395/12/18 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 گازهاي گلخانه اي و تاثير آن ها بر زمين چيست ؟ 

پرتوهاي موجود در جو يک سياره سطح آن‌را به اندازه‌اي گرم مي‌کند که گويا اتمسفر در آن موجود نباشد و باعث دگرگوني آب‌وهواي آن سياره مي شود. بين افزايش ميزان گازهاي گلخانه‌اي موجود در جو با گرم شدن کره ي زمين ارتباط مستقيمي وجود دارد.زمين مقداري از انرژي خورشيد را جذب و باقي آن را بازمي‌تاباند. در اين فرايند طول موج نور تغيير مي‌کند. بعضي از گازهاي موجود در جو زمين، تابش خروجي را جذب مي‌کنند. اين تابش عمدتاً در محدوده ي فروسرخ است. مولکول گازهاي گلخانه‌اي، بسيار بيشتر از ساير گازها نور فروسرخ را جذب مي‌کند. جذب انرژي توسط مولکول‌هاي گاز سبب جنبش مولکول و افزايش انرژي آن مي‌شود. نقش اثر گلخانه‌اي طبيعي در تعادل گرمايي زمين اين واقعيت که سياره ي زمين با لايه ضخيمي از يخ پوشيده نشده به‌علت نقش طبيعي اثر گلخانه‌اي است. سطح زمين همان اندازه که با انرژي دريافتي از خورشيد گرم مي‌شود، با مکانيسم اثر گلخانه‌اي نيز گرم مي‌شود. نقش جو براي زمين همانند پتو يي است که زمين را پوشش مي‌دهد و مقداري از گرماي آزاد شده را حفظ مي‌کند و باعث افزايش دما مي‌شود.

اثر گلخانه‌اي افزوده

پديده‌اي که دانشمندان محيط زيست را نگران کرده اثر گلخانه‌اي طبيعي نيست، بلکه پديده‌اي به نام اثر گلخانه‌اي افزوده است که با افزايش غلظت گازهاي کم مقدار در هوا اتفاق مي افتد و مقدار بيشتري از انرژي گرمايي منتشره مجددا به سمت زمين هدايت شود و از اين راه ميانگين دماي سطح زمين بالا مي رود، مانند اين که چند پتو را روي هم بياندازيم.عمده‌ترين گازهاي طبيعي گلخانه اي عبارت‌اند از: بخار آب (60 درصد)، دي اکسيد کربن (26 درصد) و ازن. ديگر گازها که اهميت کمتري دارند عبارت‌اند از: متان، اکسيد نيتروژن، سولفيد هگزافلورايد، هالوکربن ها مثل فرئون و ديگر CFCها.

نمونه‌اي از نقش انسان در افزايش اين گازها زندگي

- سوخت‌هاي فسيلي و جنگل زدايي – افزايش دي‌اکسيدکربن

-چراي دامها و کشت‌هاي غرقابي مثل برنج

- افزايش غلظت متان

-استفاده از CFCs در يخچال و فريزر و سرد کننده ها


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون