جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3861- تاریخ : 1395/12/18 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)

 سرمقاله  

والديني جا مانده و باز مانده از فرزندان

آذر فخري

سير تغيير و تحولات فرهنگي ، تکنولوژيکي و نيز تحولات فکري در برداشت هاي ديني و مذهبي در جهان به گونه اي است ، که با فاصله ي يک بازه ي زماني ده ساله حتي ، نسل ها از هم فاصله مي گيرند و دچار تضاد در انديشه و فرهنگ و کردار مي شوند. در چنين سرعت و شتابي که جهان امروز و جهانوندان تجربه مي کنند رابطه ي تربيتي والدين و فرزندان نيز به طرز عجيبي مغشوش شده و از شکل سنتي ، عادي و مانوسش خارج شده است؛ چنان چه گاهي مشاهده مي شود که رابطه ي تربيتي و آموزشي بين والدين ، مربيان و معلمان با فرزندان ، کاملا قطع شده و آنان تنها هم خانه و هم زيست هايي هستند که الزامات هم خوني و وابستگي هاي مالي و اجتماعي آنان را در کنار هم نگه داشته است و به محض برآورده شدن اين نيازها ، فرزندان خانه ي والدين را ترک کرده و ترجيح مي دهند تنها زندگي کنند.

اين واقعيت کتمان ناپذيري است که بالاخره زمان آن رسيده که هم آن را بپذيريم و هم با تبايع و پي آمدهايش رو در رو شويم. به نظر مي رسد در برخورد با اين پديده ، بيشتر اين والدين هستند که به امداد و هم فکري نياز دارند تا بتوانند با کمترين آسيب، خود را با چنين شرايطي وفق دهند. آنان اکنون با مسائلي مواجهند که به تنهايي و بدون ياري روان کاوان و جامعه شناسان نمي توانند آن ها را حل و هضم کنند. فرزندان ، ديگر از آن والدين خود نيستند. آنان با شتاب و خودسرانه در تلاش اند تا هر چه زودتر از سيطره کنجکاوي ها و دخالت ها و پرسش هايي که حق طبيعي والدين است رها شوند و خود به تنهايي با مسائل جديدي رو به رو شوند که معتقدند والدين شان درک و دريافتي از آن ها ندارند.

ساده ترين اتفاقي که بين اين دو نسل افتاده ، وابستگي تکنولوژيکي والدين به فرزندان است. والدين بسياري براي کنار آمدن با فن آوري هاي ارتباطي جديد و استفاده از اسمارت فون ها و حتي وسيله ي ساده شده اي مثل کامپيوتر ، به دانش و توانايي مدام به روز شده ي فرزندان خود نيازمندند و تقريبا بدون کمک آنان نمي توانند از اين وسايل آن چنان که بايد و شايد استفاده کنند. در واقع والدين چنان درگير تامين نيازهاي جديد و عجيب و غريب فرزندان هستند که ديگر فرصتي براي همراهي و هم دانشي با آنان ندارند و به طور طبيعي دچار نوعي عقب ماندگي فني و تکنيکي مي شوند، معضلي که به نظر مي رسد با شتاب و انقلاب هاي فزاينده اي که در اين عرصه اتفاق مي افتد،حل شدني نيست.

جامعه ي ما ، ناگزير و ناخواسته ، مثل همه ي مواردي که مربوط به " آينده پژوهي " مي شود ، با موردي غافلگير کننده در مسائل نوجوانان و جوانان خود رو به رو شده است و البته کمتر کسي هم هست از متخصصان و دانايان و کارشناسان که دغدغه اي در اين زمينه داشته باشد. چون خود همين کارشناسان و دانايان جامعه نيز در شمار همان والديني قرار دارند که به شدت نيازمند ياري و دستگيري فرزندان شان در امر به روزشدگي و استفاده از وسايل ارتباط جمعي هستند!

a.f.far99@gmail.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون