جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1801- تاریخ : 1388/08/10 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (يكشنبه)

  حسيني: والدين براي تهيه کتب درسي تنها به انتشارات مدرسه مراجعه کنند 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش براي مقابله با دست فروشان کتاب هاي درسي و قيمت هاي غيرواقعي بازارسياه، تمام کتب درسي را توسط انتشارات مدرسه در طول سال تحصيلي دراختيار متقاضيان قرارمي دهد. به گزارش توانا، دانش آموزان درطي سال تحصيلي بيش ازهرچيز به کتاب هاي درسي خود اهميت مي دهند. کتاب هاي درسي مهم ترين رسانه هاي آموزشي در مدارس هستند و اين درحالي است که در سال هاي اخير در کنارکتاب درسي رسانه هاي ديگر نيز به صورت نرم افزاري و در فضاي مجازي به فعاليت پرداخته اند، ولي هيچ گاه از اهميت کتاب درسي به صورت رسانه  آموزشي مکتوب کاسته نشده است. آموزش و پرورش با قيمتي مناسب کتاب درسي را بين مدارس توزيع مي کند ولي اين توزيع يک بار انجام مي شود و براي دومين بار حتي به درخواست والدين اين امر انجام نمي شود; پس در نتيجه بازار سياه کتاب فروشان به خصوص دست فروشان کتاب درسي رونق پيدا مي کند. 

  کتاب هاي درسي در کنار خيابان به فروش مي رسد
سينا نادرنيا، يک فروشنده کتاب مي گويد: دست فروشان کتاب درسي به دلايل سود بالا در خصوص فروش کتاب هاي درسي، در کنار خيابان بساط مي کنند يا در مغازه هاي خود به فروش اين کتاب ها مي پردازند. وي با بيان اينکه در طول سال تحصيلي ممکن است به هر دليلي دانش آموزان احتياج به تهيه مجدد کتاب داشته باشند، ادامه مي دهد: والدين دانش آموزان در اين شرايط براي خريد و تهيه دوباره آن کتاب به تمام کتاب فروشي ها مراجعه مي کنند و در نهايت به دليل پيدانکردن کتاب مورد نظر خود به دست فروشان کتاب درسي که در کنار خيابان بساط کرده اند، روي مي آورند. 
  لزوم چاره انديشي آموزش و پرورش براي ساماندهي بازار کتاب دست دوم
رقيه پورنوري يکي از افرادي که با چنين مشکلي در خريد کتاب دست دوم مواجه شده است، اظهارمي دارد: ما با مشکلات زيادي مواجه هستيم و کتاب هاي درسي را با قيمت زياد تهيه مي کنيم و اين موضوع بايد از طريق آموزش و پرورش به صورت اساسي پيگيري و رسيدگي شود.

کتاب هاي درسي از طريق خود دانش آموز در دسترس دست فروش قرارمي گيرد
در اين ارتباط سيد احمد حسيني، مدير کل دفتر توزيع و چاپ کتب درسي با اشاره به اينکه کتاب هاي درسي دوره راهنمايي و دبيرستان از طريق کتابفروشي ها و کتاب هاي دوره ابتدايي، پيش دانشگاهي وفني وحرفه اي از طريق مدارس در دسترس دانش آموزان قرارمي گيرد، ادامه مي دهد: کتاب فروشي هايي که کتب درسي را در اختيار دانش آموزان قرارمي دهند بايد مورد تائيد اتحاديه کتابفروشان باشند. مدير کل دفتر توزيع و چاپ کتب درسي در خصوص توزيع کتاب هاي درسي در بازار سياه، افزود: کتب درسي به طور قطع از طريق آموزش و پرورش در اختيار دست فروشان کتاب در بازار سياه نرسيده بلکه از طريق خود دانش آموزان در دسترس اين افراد قرار مي گيرد.

  سازمان پژوهش اطلاع رساني مناسبي در خصوص تهيه کتب درسي داشته است
حسيني تصريح کرد: در طي 2 سال گذشته از طريق حراست سازمان پژوهش بحث دست فروشي کتب درسي پيگيري شده است. وي اضافه کرد: سازمان پژوهش براي اطلاع رساني به عموم مردم در خصوص تهيه کتاب هاي درسي، از هيچ گونه تبليغاتي دريغ نکرده است; همچنين اطلاعات مربوط به کتب درسي از طريق سايت  ir.sch.chap.www  و شماره تلفن 88827778 در اختيار دانش آموزان و خانواده هايشان قرار گرفته است. مدير کل دفتر توزيع و چاپ کتب درسي بيان کرد: توصيه ما به دانش آموزان اين است که در وهله اول از کتاب هاي درسي خود مراقبت کامل را داشته باشند زيرا کتاب هاي درسي به صورت يک سرمايه ملي محسوب مي شود. به گزارش فارس، در شرايط فعلي کتاب هاي درسي به ظاهر ارزان قيمت در بازار سياه کتاب با قيمتي 2 يا 3 برابر در اختيار دانش آموزاني که به دلايل مختلف کتاب درسي خود را از دست داده اند، قرارمي گيرد و بسياري از والدين و دانش آموزان نيز به دليل نداشتن اطلاعات کافي در خصوص مراجع رسمي تهيه کتاب، گلايه اي از وضعيت فعلي ندارند. به همين سبب طبيعي است که سازمان پژوهش و برنامه ريزي دفتر چاپ و توزيع کتب درسي در اين زمينه تدبيري اساسي بيانديشد تا بيش از اين شاهد به تاراج کشيده شدن فرهنگ نگهداري از کتاب هايمان نباشيم.

  حسيني: والدين براي تهيه کتب درسي تنها به انتشارات مدرسه مراجعه کنند
در اين ارتباط حسيني مدير کل دفتر توزيع و چاپ کتب درسي با اشاره به اختصاص يارانه به کتب درسي تنها براي يک مرحله، مي گويد: به همين منظور نمي توانيم تعداد بيش از حد مجاز چاپ کتاب درسي داشته باشيم. وي در عين حال از دانش آموزاني که به نوعي کتب درسي خود را از دست مي دهند خواست تا براي تهيه کتاب فقط به کتاب فروشي هاي زير نظر انتشارات مدرسه يا فروشگاه هاي شرکت چاپ و نشر کتاب درسي مراجعه کرده يا از طريق سايت معرفي شده کتاب موردنظر خود را تهيه کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
زنگ ورزش
كانون