جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3823- تاریخ : 1395/11/03 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)

 يادداشت 

چيزهايي هم هست که نمي دانيم

کودک کيست ؟

سيوا

از نظر " کنوانسيون حقوق کودک " که يونسکو آن را تصويب کرده ، کودک ، به هر فرد زير 18 سال گفته مي شود. چنين فردي ، نياز به مراقبت ها و رسيدگي هاي جسمي ، رواني ، بهداشتي آموزشي امنيتي و... دارد. خانواده ها و دولت ها در قبال اين قشر از جامعه ي خود ، به شدت مسئولند و موظف اند تمام شرايط و امکانات لازم براي رشد آنان را فراهم کنند. چرا ؟

تمام کودکان يک سرزمين ، شهروندان و نيروي کار و انديشايي آن کشورند . هيج کشوري بدون داشتن نيروي تربيت شده اي که از نظر جسمي و رواني سالم و با نشاط باشد ، نمي تواند به بقاي خود ادامه دهد و فرو خواهد پاشيد.فرزندان و کودکان يک ملت ، آينده ي بالقوه ي آن ملتند و عدم توجه به سلامت و امنيت جسماني و رواني اين گروه آسيب پذير و نيز عدم تامين امکانات تربيتي و آموزشي براي آنان ، آينده اي تاريک براي خود آن کشور در پي دارد.به محض تولد ، حقوقي براي کودک تعلق مي گيرد؛ حق هويت و مليت ثبت شناسنامه ، داشتن سرپرست مناسب ، انتخاب و ابراز آزادانه ي عقيده در زمان مناسب ، حفظ امنيت و حفاظت او در برابر هتک حرمت هاي جسماني و اخلاقي ، حفاظت او در برابر خشونت هاي خانگي و اجتماعي ، به خصوص در مواقع بحران و جنگ ها ، امکان تحصيل رايگان براي او و... جامعه و دولت در برابر کودک موظف است که در مورد تغذيه و بهداشت او از عالي ترين سطح استانداردها استفاده کند. و اگر کشوري ، در مجموع خود داراي چنين امکاناتي نيست ، بايد گام هايي در اين جهت بردارد. در بسياري از کشورها هنوز ، کودک يک نيروي کار ارزان و يک وسيله ي مبادله و داد و ستد است. در بسياري از کشورها ، کودکان دختر از حق تحصيل و داشتن شرايط مناسب براي زندگي و رشد محرومند و در دريافت امکانات زيستي و اجتماعي در اولويت آخر قرار دارند.فرصت کنيم و کنواسيون حقوق کودک را خوب بخوانيم و در مفادش دقيق شويم ، چرا که ما اکنون در جامعه مان با خيل عظيم کودکان بي و بد سرپرستي مواجهيم که از کمترين حقوق انساني برخوردارند.
آن ها در چهارراه ها ، گل مي فروشند ، در حالي که خود ، هرگز نصيبي از حداقل پرورشي که در قبال يک گل انجام مي شود، بي بهره اند. اين بار وقتي آن ها را مي بينيم ، به خودشان و گل هاي شان تنها لحظه اي بينديشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون
آگهي