جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3819- تاریخ : 1395/10/28 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

 معاون مرکز نيروي انساني و فناوري اطلاعات خبرداد:
 بازنگري دوره هاي آموزش حرفه اي معلمان  

معاون برنامه ريزي مرکز نيروي انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت:دوره هاي آموزش حرفه اي معلمان مورد بازنگري قرار مي گيرد.فريبرز حميدي در گفت و گو با پانا اظهار کرد: آموزش و پرورش بر توانمندسازي منابع انساني در سه رويكرد ارتباطي، انگيزشي و شناختي برنامه هاي مدون و منسجمي را در حال تدوين دارد. در دوره هاي آموزش حرفه اي معلمان با روشهاي جديد و متناسب با مقتضات زمان بازنگري خواهد شد. وي افزود: در دنياي امروز گسترش علم و فناوري تمام فعاليت هاي اجتماعي را تحت تاثير قرار داده است. از مشخصات بارز اين عصر، كه آن را عصر فراصنعتي ناميده‌اند، جايگزين شدن دانايي، پژوهش و سرمايه انساني با عوامل ديگر توليد است. در نتيجه همه سازمانها در پي آن هستند كه با استفاده از انساني‌ترين، كارآمدترين و انعطاف‌پذيرترين شيوه‌ها براي بقاي خود تلاش كنند.

معاون برنامه ريزي مرکز نيروي انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: در اين ميان نيروي انساني ماهر و كارآزموده با ارزش‌ترين ثروت هر كشور و مهم‌ترين شاخص‌هاي برتري يك سازمان نسبت به سازمان‌هاي ديگر است توجه به منابع انساني در آموزش و پرورش در رأس آن معلم به عنوان عامل تبلور نقش انسان سازي، کانون بحث آموزش و پرورش کارآمد محسوب مي گردد چرا كه در قرن بيست و يکم از معلمان به عنوان ((کارشناسان يادگيري اثربخش)) ياد شده است. چنين معلمي با برخورداري از ظرفيت تفکر عميق و انتقادي درباره ي اهداف و ارزش هاي آموزشي وبرنامه هاي درسي مي انديشد، مشتاق ايجاد انگيزه و تشويق تک تک دانش آموزان است.

حميدي گفت: پيشرفت و نيازهاي يادگيري هر يک از دانش آموزان را به معناي وسع مي سنجد، حتي اگر اين امر مستلزم صرف وقت خارج از برنامه ي رسمي مدرسه باشد. براي تحقق چنين پنداره اي متعالي، فرصت ها براي توسعه مداوم حرفه اي بايد فراهم گردد و منابع لازم بسيج شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون