جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3815- تاریخ : 1395/10/23 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (پنجشنبه)

 داستانك 

آرزوهاي زنانه

روزي خانمي در حال بازي تنيس بود که توپش در جنگل گم شد. او دنبال توپ رفت و ديد که يک قورباغه در تله گير کرده است. قورباغه به او گفت :اگر مرا از اين تله آزاد کني سه آرزوي تو را برآورده مي کنم .زن قورباغه را آزاد کرد و قورباغه گفت : "متشکرم" ولي من يادم رفت بگويم شرايطي براي آرزوهايت هست؛ هر آرزويي داشته باشي شوهرت 10 برابر آن را مي گيرد.زن گفت :اشکال ندارد !

زن براي اولين آرزويش مي خواست که زيباترين زن دنيا شود ! قورباغه اخطار داد که متوجه هستي با اين آرزو شوهرت نيز جذابترين مرد دنيا مي شود ؟ زن جواب داد : اشکالي ندارد من زيباترين زن جهان خواهم شد و او فقط به من نگاه مي کند !

بنابراين اجي مجي ... و او زيباترين زن جهان شد !

براي آرزوي دوم ، زن مي خواست که ثروتمندترين زن جهان باشد ! قورباغه گفت : اين طوري شوهر تو ثروتمندترين مرد جهان خواهد شد .او 10 برابر ثروتمندتر مي شود. زن گفت اشکالي ندارد ! چون هرچه من دارم مال اوست و هرچه او دارد مال من است .بنابراين اجي مجي ... و او ثروتمندترين زن جهان شد !سپس قورباغه از آرزوي سوم زن سوال کرد . او جواب داد :من دوست دارم که يک سکته قلبي خفيف بگيرم...

داستان هاي کوتاه و آموزنده


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون