جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3799- تاریخ : 1395/10/04 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (شنبه)

 دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت:
 نهاد آموزشي بايد به نهاد فرهنگي تربيتي تبديل شود 

دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: نهاد آموزشي بايد به نهاد فرهنگي تربيتي تبديل شود، نهادي که کارکرد اصلي آن تربيت است و تمام راهکارها و اهداف پيش بيني شده با اين ديد تنظيم شده است.

مهدي نويد ادهم در گفت و گو با پانا، در پاسخ به اين سوال که چگونه مي توان به پرورش علاوه بر آموزش در شوراي عالي بيشتر توجه کرد؟ اظهار کرد: خوشبختانه سند تحول بنيادين در پاسخ به اين دغدغه به عنوان يک دغدغه ديرينه نظام تدوين شده است.

دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: بحث حاکم بر سند تحول بنيادين نظام مند و تقويت کردن نظام آموزشي است لذا از واژه رويکرد فرهنگي تربيتي بايد براي توجه به بحث پرورش استفاده کرد.

نويد ادهم تصريح کرد: نهاد آموزشي بايد به نهاد فرهنگي تربيتي تبديل شود نهادي که کارکرد اصلي آن تربيت است تمام راهکارها و اهداف پيش بيني شده با اين ديد تنظيم شده است.وي عنوان کرد: اگر فعاليت ها به خوبي انجام شود نظامي که رويکرد آموزشي دارد به نهادي که تربيتي و فرهنگي است تبديل مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون