جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2584- تاریخ : 1391/06/08 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)


بددهاني را کنترل کنيد


سفرتيم ملي فوتبال نوجوانان به ترکيه به تعويق افتاد


آيا مي‌دانيم !


كوتاه از ورزش جوانان


گــوناگــون


آيينه شهر
بدون شرح -مهر

 بددهاني را کنترل کنيد 

 
در زبان فارسي واژه هاي گوناگون و متنوعي براي بيان احساسات و افکار وجود دارد. اما افرادي که به بد دهاني و دشنام گويي عادت کرده اند مکررا از چند واژه معدود تکراري، رکيک و زننده استفاده مي کنند.

چرا بد دهاني و دشنام گويي ناپسند است

1 - بد دهاني از اعتبار و شان شما کاسته و شخصيت شما را زير سوال مي برد.

2 - روابط شما را به خطر مي اندازد.

3 - نزد ديگران از احترام کمتري برخوردار خواهيد شد.

4 - نشان دهنده آن است که شما روي رفتار و هيجانات خود کنترلي نداريد. نشانه عدم خويشتنداري و ضعف شخصيتي. عدم بلوغ هيجاني.

5 - نشانه جهل، کم سوادي و نا فرهيختگي است. نشانه انحطاط فرهنگي در جامعه نيز مي باشد.

6 - زبان افراد بي تمدن، نا پخته و بي نزاکت است.

7 - موجب بروز خشونت ميگردد. تنها شرايط را بحراني تر ميسازد.

8 - موجب آزار روحي ديگران مي شود.

بي اعتنايي و بي توجهي به حقوق ديگران محسوب مي گردد.

9 - سبب فساد و به ابتذال کشيده شدن زبان رسمي کشور مي گردد. به گونه اي که واژه هاي اصيل، رسا و گوش نواز به فراموشي سپرده شده و واژه هاي رکيک، عاميانه و دشنامها جاي آنها را پر مي کنند.

10 - نمي توان با آن بطور مطلوب ارتباط برقرار کرد. مفهوم و مقصود را آنطور که بايد نمي تواند منتقل سازد.

11 - دشنام ها اثر بخشي خود را از دست مي دهند. بنابراين کاربرد آنها متداول شده و از قبح شان کاسته مي شود.

12 - دشنام ها بحثها را به مشاجره تبديل مي سازند. همچنين موضوع آنها را مي توانند تغيير دهند. براي مثال فرض کنيد در خلال بحث عوض پاسخ: "نه" از "نه احمق" استفاده شود. از اين لحظه به بعد خواهيد ديد که ديگر موضوع بحث هر چه که باشد فراموش و به رد و بدل دشنام ميان دو فرد بدل مي گردد.

13 - الگوي رفتاري نامناسبي براي کودکان مي گردد.

چگونه زبان خود را رام و مهار کنيم

شما با کنترل زبان و گفتار در نظر ديگران پخته تر، با هوش تر، مودب، سخن دان، با ملاحظه، دلپذير، با کلاس تر و خوش مشرب تر جلوه کرده و مورد پذيرش و احترام همگان قرار خواهيد گرفت.

1 - بر زيان آور بودن بد دهاني اذعان کنيد

شما بد دهاني مي کنيد چرا که دشنام گويي آسان، مفرح، نوعي رک گويي، تاکيد کننده و قانون شکن بوده و درد و خشم را کاهش مي دهد.

اما مطمئن باشيد جنبه هاي منفي آن بيش از جنبه هاي بظاهر مثبت آن است. شما با بد دهاني نمي توايند در بحثها پيروز گرديد -دشنام گويي ذکاوت، زيرکي و سخن وري شما را اثبات نمي کند - شما با بد دهاني قادر به جلب احترام و تحسين ديگران نخواهيد بود - با بددهاني نمي توان ايجاد انگيزش کرد فقط مي توان ارعاب کرد.

2 - از حذف دشنام گويي ها و بد دهانيهاي جزئي، غير جدي و اتفاقي شروع کنيد

همواره تصور کنيد مادر، دختر خردسال و يا کسي که با وي رودربايستي داريد در کنارتان حضور دارد. عوض استفاده از صفات اهانت آميز و رکيک براي تاکيد، از تغيير لحن و آهنگ در واژه ها و جملات بهره گيريد.براي شرح و توصيف اشياء، آدمها، حيوانات و کارها از واژه هاي رکيک اجتناب ورزيده و بجاي آن مفصل تر شرح دهيد.

3 - مثبت بينديشيد و نيمه پر را ببينيد

طوري رفتار کنيد که قادر به انجام امور هستيد. نگراني تا اندازه اي که در شما براي رويارويي با مشکلات ايجاد انگيزه و آمادگي کند کافيست. مثبت انديشي نه تنها اکثر دشنام دادن ها را حذف مي کند بلکه خوشنودي را برايتان به ارمغان آورده و شخصيت شما را نيز در خشان تر ميکند.

4 - شکيبايي را تمرين کنيد

آستانه تحمل خود را افزايش دهيد. سريع از کوره در نرويد و در اموري که کنترلي بر آنها نداريد بردباري به خرج دهيد.

5 - دشنام نگوييد، کنار بياييد

ما در جهان ناکامل و غير ايده آل زندگي مي کنيم. اما انتظارات ما بطور روز افزون در حال افزايش است. روز به روز شرايط دشوارتر و بد تر شده و تاخيرها، ناکامي ها و نا اميديها افزايش مي يابند. ما چاره اي نداريم مگر اينکه با آنها کنار بياييم. بد دهاني و دشنام گويي مشکلي را حل نمي کند.

6 - به گلايه کردنها و ناليدنهاي خود پايان دهيد

پيش از ناله کردن و شکوه کردن يک حقيقت بسيار مهم را به خودتان ياد آوري کنيد، هيچ کس مايل به شنيدن ناله و شکايت نيست! چرا بايد باشد؟ شکايت کردن در مورد اموري که شما و ديگران کنترلي بر آنها نداريد کاري عبث است بنابراين از آن پرهيز کنيد. براي ساير شکايات نيز سعي کنيد يک راه حل منطقي و معقول ارائه دهيد. يقين داشته باشيد ديگران اين شيوه برخورد متين، خردمندانه و توام با خويشتنداري شما را خواهند ستود.

7 - از واژه هاي جايگزين استفاده کنيد

در زبان فارسي واژه هاي گوناگون و متنوعي براي بيان احساسات و افکار وجود دارد. اما افرادي که به بد دهاني و دشنام گويي عادت کرده اند مکررا از چند واژه معدود تکراري، رکيک و زننده استفاده مي کنند. براي واژه هاي رکيک يک معادل مودبانه بيابيد. چند واژه قدرتمند و يا با مزه يافته و آنها را بکار بريد. شايد ابتدا اين واژه ها شما را راضي نسازند اما به مرور زمان چرا.

8 - نقطه نظرات خود را مودبانه بيان کنيد

واکنشها و پاسخهاي خود را تحت کنترل خويش در آوريد. چنانچه فردي از شما انتقاد کرد که کاري را نادرست انجام مي دهيد به وي نگوييد:"به شما مرطوب نيست ".اين يک پاسخ تدافعي ، خصومت آميز و کودکانه است. بهتر است اينگونه پاسخ دهيد که" اين يک روش جديده و خيلي هم سريعتر انجام ميشه ". يا توجيه کردن، پاسخهايي پخته تر و متقاعد کننده تر بدهيد.

9 - پيش از سخن گفتن فکر کنيد

از دهان خارج ساختن دشنام و واژه هاي تهي از نزاکت و ادب، مهارت در سخن وري و بي سليقگي آسان است. پيش از اينکه سخن بگوييد از پيامدها و اثرات احتمالي آن مطمئن شويد. چنانچه پس از اينکه حرفي زديد متوجه شديد که گفتارتان توهين آميز و گستاخانه بوده به عقب باز گشته و موشکافانه نوع تعبير و جمله بندي خود را بررسي کنيد. به تدريج با اصلاح اشتباهات گذشته خوش زباني را تمرين کنيد.

10 - ترک عادت دشوار است

ترک بد دهاني همچون ساير اعتياد ها همچون ترک سيگار نياز به تمرين، پشتکار، حمايت ديگران و اراده راسخ دارد. نه تنها واژه هاي قبيح را بايد ترک کنيد بلکه احساسات و هيجاناتي که شما را به دشنام گويي وا مي دارند را نيز مي بايست تحت کنترل در آوريد. با زبان پالوده صحبت کنيد و افکار مثبت را جايگزين افکار منفي کنيد. ببينيد در کدام شرايط بيشتر دشنام مي دهيد و شيوه رفتار و برخورد خود را نسبت به آن موقعيت تغيير دهيد.

11 - با افراد بد دهان معاشرت نکنيد

دوستان بد دهان خود را کنار بگذاريد تا مجبور نباشيد به منظور ارتباط برقرار کردن با آنها شما هم بد دهان شويد. با افراد بد دهان نيز مشاجره نکنيد چرا که اينگونه افراد با فحاشي بر شما پيروز خواهند شد. چرا که آنها چيزي از استدلال سرشان نمي شود و تنها در دشنام دادن مهارت دارند.

براي ارتباط برقرار کردن و ايجاد صميمت دشنام دادن گزينه مناسبي نيست.

بد دهان بودن اغلب افراد جامعه دليل نمي شود که شما هم مانند آنها بد دهان باشيد.

با خوش زباني به وقار و شخصيت خود بيفزاييد.

سيمرغ


 سفرتيم ملي فوتبال نوجوانان به ترکيه به تعويق افتاد 

 
سفر تيم فوتبال نوجونان کشورمان به ترکيه براي برگزاري اردوي آماده‌سازي که قرار بود دوشنبه شب انجام شود به تعويق افتد. به گزارش مهر، تيم فوتبال نوجوانان کشورمان که خود را براي حضور در مسابقات قهرماني نوجوانان آسيا آماده مي‌کند، قرار بود بعداز ظهر دوشنبه براي برگزاري اردوي آماده‌سازي تهران را به مقصد آنکارا ترک کند اما اين سفر به تعويق افتاد.

طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته قرار است شاگردان دوستي‌‍مهر پنجشنبه راهي ترکيه مي‌شوند تا در اين اردو ديداري تدارکاتي را با تيم نوجوانان اين کشور انجام دهند. البته احتمال دارد نوجوانان ايران ديداري را هم با تيم نوجوانان قبرس در اين اردو برگزار کنند.بر پايه اين گزارش، بعد از تعويق سفر تيم نوجوانان به ترکيه، بازيکنان اين تيم که از دوشنبه به اردوي تيم ملحق شده‌اند، تمرينات خود را در کمپ تيم‌هاي ملي پيگيري مي‌کنند.

اين آخرين اردوي تيم فوتبال نوجوانان کشورمان پيش از حضور در مرحله نهايي رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا محسوب مي‌شود، مسابقاتي که از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاري در دو ورزشگاه دستگردي و اکباتان تهران برگزار مي‌شود و تيم ايران در گروه A به مصاف تيم‌هاي لائوس، کويت و يمن مي‌رود.


 آيا مي‌دانيم ! 

نوبت سخنراني شماست

چه در حضور يک نفر و چه در حضور يک جمعيت پنجاه نفره، مي توان بر ترس و خجالت ناشي از سخنراني غلبه کرد. سخنراني مهارتي است که همه مي توانند با تمرين، آن را بياموزند. يک ارتباط چشمي خوب کمک مي کند تا مخاطب احساس آرامش بيشتري نمايد و در توانايي هايي کلامي شما نيز اعتماد به وجود مي آورد. ارتباط چشمي خود را پيوسته حفظ کنيد; براي اين کار بايد آنقدر بر متن سخنراني خود تسلط داشته باشيد که فقط هرازگاهي نياز به نگاه کردن به متن خود پيدا کنيد. علاوه بر اين به نکات زير نيز توجه کنيد..

1- چند چهره صميمي را، که به مضمون سخنان شما واکنش نشان مي دهند در بين حضار پيدا کنيد و سخنراني خود را با تمرکز بر روي آنان انجام دهيد. در هر نوبت، ارتباط چشمي خود را چهار تا پنج ثانيه حفظ کنيد و سپس به سراغ نفر بعدي برويد.

2- صحيح ايستادن نشان دهنده اعتمادبه نفس است. محکم بايستيد. حرکات بيش از حد، ممکن است حواس شنوندگان را پرت کند. طبيعتا در هنگام ايستادن دستان خود را در کنار بدن قرار مي دهيد. براي تاکيد بر روي نکات مهم، از حرکاتي استفاده کنيد که آهسته، دقيق و در عين حال طبيعي باشند.

3- به عاداتي که ممکن است داشته باشيد، توجه کنيد; عاداتي مثل دست روي دست انداختن، تکيه دادن به ديوار يا با خودکار به جايي زدن. اين کارها نيز مي تواند حواس مخاطبان شما را پرت کند يا به آن ها بگويد که شما نسبت به موضوع بي علاقه و يا اينکه دستپاچه هستيد.

4- سخنراني خود را در مقابل آينه تمرين کنيد تا نحوه اجرا و حرکات بدن خود را بررسي کرده و در صورت لزوم آن ها را تغيير دهيد. شيوه هاي متفاوتي را مورد آزمايش قرار دهيد تا در مجموعه حرکات و ژست هاي خود به آن هماهنگي که با آن احساس راحتي مي کنيد، برسيد و همان را در برابر حضار بکار ببريد.

5- وجود صميميت در حالت و حرکات چهره، کمک مي کند تا رابطه اي گرم و مثبت با مخاطبان خود بوجود آوريد. خنده اي که شما به چهره داريد به مخاطب مي فهماند که شما هم يک انسان و در نتيجه قابل اعتماديد، و بدين ترتيب به آنان اين فرصت را مي دهد که نظرات شما را بپذيرند.

6- حالت چهره شما، در حقيقت بيانگر حال و هواي سخنان شماست و مخاطب تان را با سخنان شما درگير مي کند.

7- انتخاب خوب لباس کمک مي کند تا براي مخاطب خود احترام قايل شويد. قبل از حضور در محل سخنراني، نظر ديگران را در رابطه با نحوه انتخاب لباس و نيز تناسب آن با مناسبت مربوطه جويا شويد.


 كوتاه از ورزش جوانان 

با اعلام اسامي بازيكنان؛

آغاز اردوي تيم ملي فوتسال بانوان از 13 شهريور

سومين مرحله اردوي تيم ملي فوتسال بانوان ايران به منظور حضور توانمند در مسابقه هاي جام جهاني كوچك در كشور پرتغال از روز 13 شهريور ماه در محل كمپ تيم هاي ملي فوتبال تشكيل مي شود. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومي فدراسيون فوتبال، 'شهرزاد مظفر' سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان ايران به منظور ارتقاي آمادگي بازيكنان و دستيابي به هماهنگي بيشتر تيمي، 20 بازيكن را به اين اردوي يك هفته اي دعوت كرده است.

به گفته مظفر، تمرينات تيم به صورت منظم و تا زمان حضور تيم ملي فوتسال بانوان روسيه كه اواخر مهر ماه وارد ايران مي شود، ادامه خواهد يافت. فهميه زارعي از هرمزگان، نسيمه غلامي، سهيلا ملمولي و فرزانه توسلي از خوزستان، نسترن مقيمي از مازندران، الهام شيخي و عصمت جهانگيري از اصفهان، منيره كريمي و بهناز خياط از البرز، فاطمه اعتدادي از قزوين، فرشته كريمي، نيلوفر اردلاني، ليلا اقبالي، الناز آرمات، سپيده زرين راد، پريا نوروزي و آرزو صدقياني زاده از تهران، مريم روحاني از گيلان، محدثه محمدي از زنجان و مهسا نظري، نفرات دعوت شده به اين اردو هستند.


 گــوناگــون  

چرا طلاق به دست مردها است؟

روانشناسان و محققين برخي از کشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر زنان از لحاظ تأمين هزينه‌هاي زندگي وابسته به مرد نباشند، جز در شرايط خاص، شايد اصراري بر حفظ پيمان زناشويي نداشته باشند.

مثلا برخي از زنان در دوران بارداري از همسر خود متنفر مي‌شوند و گسستن رشته زناشويي برايشان مهم نيست. برخي از آنان در ايام شيردادن به طفل و يا ... ، يک نوع عصبانيت، ناراحتي و نگراني روحي در خود احساس مي‌کنند.

به هر حال تصميم عجولانه و رنجش سريع از صفاتي است که در خانم‌ها بيشتر ديده مي‌شد.

در مقابل مردان به لحاظ ساختار روحي سعي دارند کارها را از طريق عقلانيت و دورانديشي پيش ببرند.

از آنجا که منشأ پاره‌اي از طلاق‌ها بر سر مسايل کوچک و جزيي است و برخي در دامن زدن به مسايل جزيي مهارت خاصي دارند، اگر قرار بود اختيار طلاق به دست زنان بيافتد، آمار طلاق به مراتب بيشتر از امروز بود زيرا با اندکي تفحص در اطراف خود پي مي‌بريم که تحمل و بردباري مردان در مقابل مسايل جزيي بيش از زنان است.

با وجود اين، نگرش منصفانه به احکام اسلام، بسياري از شبهات و نگراني‌ها را خنثي مي‌کند.

وظايفي که مرد دارد در مقايسه با وظايف زن، نشانگر برقراري تناسب احکام با روحيات و توان‌ مندي‌هاي هر کدام است. نمونه‌هاي زير مويد مطلب فوق است.

جهاد در جبهه‌هاي جنگ، در مقابل گرم نگه داشتن کانون خانواده، به دوش کشيدن بار معاش و نفقه در مقابل حمل و حضانت.

در جايي که زن حق انتخاب همسر از ميان خواستگاران دارد آيا بهتر نيست انحلال آن به عهده کسي ديگر باشد؟

زيرا انتخاب مرد زماني تحقق پيدا مي‌کند که زن به او «بله» بگويد و انتخاب مرد در بررسي تاريخچه طلاق در مي‌يابيم که ظهور اسلام در جوي که زن کالا بود و جايگاهي حقوقي نداشت، کاري معجزه ‌آسا بود و بر زن ارزش نهاده و در وحي او را در کنار مرد ذکر نمود و بهشت را زير پاي مادران قرار داد و بسياري از حقوق پايمال شده‌اش را به او بازگرداند.

با نگاه به آيات و سخنان فرستادگان خدا در مي‌يابيم که طلاق بسي منفور است و زشت ‌ترين حلال خداست و شرايط سختي براي آن قرار داده است. به اين صورت که مرد به طور مطلق‌العنان نمي‌تواند زنش را رها کند.

شرايط به گونه‌اي سخت بود (نسبت به قبل از اسلام) که مردان سال هاي ظهور اسلام ديدند که در اجراي طلاق موانع سنگيني بر سر راه آنان است. تبعات طلاق از جمله پرداخت مهريه، نفقه ايام عده، نفقه شيردادن به فرزند، حق سرپرستي و... سبب شد که جلوي ظلم به زنان گرفته شود.‌

اسلام براي محدود کردن اختيار مردان از دو طريق موثر و نافذ اقدام نمود يکي از راه تربيت اخلاقي و تحکيم پايه‌هاي ايمان به خداوند و ديگر به وسيله جعل موانع و شرايط فوق‌العاده مشکل براي طلاق افزون بر اين بايد گفت علاقه زن به مرد، معلول علاقه‌اي است که ابتدا مرد به زن پيدا مي‌کند. اگر عشق و علاقه از مرد به وجود نيايد، علقه زوجيت نيز سر نمي‌گيرد. زيرا رابطه زوجيت بر پايه علقه طبيعي است، و آغازگر علقه مرد است. اين مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مي‌دارد، بي‌وفايي زن عکس‌العمل بي‌وفايي مرد است. بنابراين کليد استحکام بخشيدن (به ازدواج) را خلقت به مرد داده است. طلاق که آن روي سکه ازدواج است، قبل از اينکه جايگاهي حقوقي، مدني داشته باشد، ريشه در طبيعت دارد و هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. بنابراين همانگونه که مرد آغازگر يک زندگي در طبيعت است، پايان‌دهنده نيز اوست و اين طبيعت است که کليد فسخ طبيعي را به مرد داده است و اصولاً چيزي که طبيعت به کسي بدهد، قابل واگذاري نيست. لذا مکانيسم طبيعي ازدواج اين است که زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللي زن از اين مقام سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد يک اجتماع طبيعي به حکم طبيعت از هم پاشيده است.

سيمرغ


 آيينه شهر 
 بدون شرح -مهر


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون