جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2545- تاریخ : 1391/04/21 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)

وزير آموزش و پرورش مطرح کرد:
نيروهاي" كارمعين" پس از گذراندن دوره، به كار آموزشي واردمي شوند


نحوه تعيين ضريب حقوق كارمندان وميزان حداقل وحداكثرحقوق فرهنگيان درسال91 اعلام‌شد


كاغذ اخبـار


قـلـم معـلــم


از گوشه و كنار


زنگ تفريح
عكس:همايون لنگرودي (بديع فر)

 وزير آموزش و پرورش مطرح کرد:
 نيروهاي" كارمعين" پس از گذراندن دوره، به كار آموزشي واردمي شوند 

 
وزير آموزش و پرورش درباره وضعيت نيروهاي قرارداد کارمعيّن گفت: مي‌گوييم اين نيروها را نمي‌خواهيم، مي‌گويند اخراج کردند؛ مي‌گوييم اين نيروها را مي‌خواهيم، مي‌گويند به کارشان گرفتند؛ واقعاً چه کار کنيم؟

حميدرضا حاجي‌بابايي در گفتگو با «توانا» در خصوص وضعيت نيروهاي شرکتي در آموزش‌و‌پرورش که هم‌اکنون از آنها به عنوان "قرارداد کارمعين" يا "قرارداد حجم‌کار" نام‌برده‌مي‌شود و بحث بکارگيري آنها در مدارس ابتدايي اظهارداشت: ما 65 هزار نيروي "کار معيّن" داريم که از اين تعداد 7 الي 8 هزار نفر کارمندهستند؛ به عنوان مثال فردي داراي مدرک ليسانس ابتدايي است اما به صورت کارمعين در اداره کارمند است.وزيرآموزش‌وپرورش با بيان‌اينکه برخي از نيروهاي قرارداد کارمعين در مدرسه تدريس خواهندکرد، ادامه داد: اعلام کرديم افراد اين چنيني که داراي تحصيلات‌دانشگاهي هستند، مي‌توانند بعد از طي دوره‌هاي‌آموزشي به مدرسه واردشوند. وي در پاسخ به اين پرسش که «آيا از نيروهاي‌شرکتي در پايه ششم‌ابتدايي استفاده‌مي‌شود؟»، گفت: چند هزار؟، بگذاريد يک چيزي بگويم من 60هزارمعلم مي‌خواهم آيا 60 هزار نيروي اينگونه دارم؟ ببينيد ما درحال‌حاضر نيروهاي نهضت سوادآموزي و کارمعين داريم؛ اينها افرادي هستند که درحال حاضر براي ما کارمي‌کنند ولي همه که براي تدريس و آموزش ابتدايي نيستند.

حاجي‌‌بابايي افزود: وقتي نيروي اداري نمي‌خواهم، آيا مي‌توانم اين افراد را اخراج کنم؟ آنوقت گفته مي‌شود که آموزش و پرورش نيروهايش را اخراج‌کرد؛ حالا اخراج‌شان‌نمي‌کنم بلکه مي‌خواهم در کاري که به درد آموزش‌و‌پرورش مي‌خورد، به کار گرفته شوند و عنوان کرده‌ايم افرادي که داراي ليسانس فيزيک، شيمي و غيره هستند، پس از طي دوره‌، کار آموزشي انجام دهند.وي با بيان اينکه تعداد افرادي که داراي شرايط حضور در فضاي آموزشي هستند بيش از 3، 4هزار نفر نيست، اظهارداشت: مي‌گوييم اين نيروها را نمي‌خواهيم، مي‌گويند اخراج کردند؛ مي‌گوييم اين نيروها را مي‌خواهيم، مي‌گويند به کارشان گرفتند؛ واقعا چه کارکنيم؟


 نحوه تعيين ضريب حقوق كارمندان وميزان حداقل وحداكثرحقوق فرهنگيان درسال91 اعلام‌شد 

 طي بخشنامه‌اي از سوي معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت‌آموزش‌و‌پرورش نحوه تعيين ضريب حقوق كارمندان و ميزان حداقل و حداكثر حقوق فرهنگيان در سال 91 ابلاغ‌شد. به گزارش شاپرك و به نقل از مركزاطلاع‌رساني و روابط‌عمومي وزارت آموزش‌و‌پرورش، طي بخشنامه‌اي از سوي وحيدكيارشي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش‌وپرورش، نحوه تعيين ضريب‌حقوق كارمندان و ميزان حداقل و حداكثر حقوق مستخدمين شاغل، بازنشستگان، وظيفه بگيران و... در سال 91 به ادارات كل سراسركشور ابلاغ‌شد.

در اين بخشنامه كه براساس مصوبه شماره 58404 ت 48093 ه مورخ 27 خردادماه سال 91 ، هيأت محترم وزيران تنظيم شده، آمده است: ضريب حقوق سال91 مشمولين قانون‌خدمات‌كشوري، هشتصدوپنج (805) و اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، يازده هزار و چهارصد و شصت (11460) ريال مي باشد.

طبق اين بخشنامه، امتيازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه ، دوره هاي آموزشي طي‌شده و سوابق خدمت در مشاغل مديريتي و سرپرستي كاركنان در سال1390 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره1 بند6 فصل دوم دستورالعمل شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور منضم به بخشنامه شماره 8/710 مورخ 22/2/88 به تاريخ 1/1/91 قابل احتساب است.

طبق ماده90 قانون بودجه سال91، افزايش ريالي از تفاوت تطبيق درج شده در احكام حقوقي كارمند كسرنخواهدشد و تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهدماند و همچنين حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران در سال91، به ميزان پانزده (15) درصد افزايش‌مي يابد.

حداقل و حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر شاغلين‌، بازنشستگان و وظيفه بگيران موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري به ترتيب (3921500) و (27450500) ريال خواهدبود.پرداخت‌ فوق‌العاده‌اضافه‌كارساعتي به كارمندان با رعايت بند14‌مصوبه‌هيأت‌وزيران تابع دستورالعمل ابلاغي‌خواهد‌بود.

فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور كارمندان كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا ميزان حداقل حقوق و مزايا به مأخذ يك بيستم و نسبت مازاد آن به مأخذ يك پنجاهم و در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت خواهد بود و ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه، موضوع بند(ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن انجام مي گيرد. تذكر: در صورت عدم توقف شبانه در محل مأموريت پنجاه(50) درصد فوق العاده مأموريت روزانه قابل پرداخت مي باشد. مطابق بند91 قانون بودجه سال1391 كل‌كشور، ميزان كمك‌هزينه ازدواج و فوت كاركنان‌مشمول مبلغ (5232500) ريال خواهدبود.

در بند آخر اين بخشنامه تأكيدشده‌است؛ كليه موارد ذكرشده درحد اعتبارات تخصيص يافته و ابلاغي به واحدها قابل انجام خواهدبود و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغي تخلف محسوب مي شود.


 كاغذ اخبـار 

مدير مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

تدريس 120هزار معلم آزاد در مدارس غيردولتي

مدير مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش از بررسي "آيين‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان آزاد شاغل در مدارس غيردولتي" در کميسيون اجتماعي دولت خبر داد و گفت: در حال حاضر 120هزار نيروي آزاد در مدارس غيردولتي تدريس مي‌کنند.

مديرمدارس غيردولتي وزارت آموزش‌و‌پرورش در گفتگو با «توانا»، با بيان اينکه 120 هزار نيروي آزاد، در مدارس غيردولتي شاغل هستند، اظهارداشت: اين نيروها مشمول قوانين وزارت کار هستند، يعني مؤسسان موظفند کف حقوق قانون کار که 395 هزار تومان است را براي فردي که تمام وقت کارمي‌کند، پرداخت کنند.

ابوطالب حافظي اضافه کرد: اگر 23 درصد سهم کارفرما به عنوان حق بيمه، حق سنوات، بن خواروبار و غيره را درنظر بگيريم درمجموع حدود 440 تا 450 هزار تومان دستمزد نيروي آزاد شاغل در مدارس غيردولتي است.

*بررسي آيين‌نامه حقوق کارکنان مدارس غيردولتي در کميسيون اجتماعي دولت

حافظي با اشاره تهيه آيين‌نامه جديد براي تعيين تکليف وضعيت نيروهاي شاغل در مدارس غيردولتي گفت: قانون مدارس غيردولتي در مجلس اصلاحيه‌اي داشت و در آنجا ماده‌اي مصوب شد که به ماده 26 معروف است و بر اساس آن، نظام حقوق و دستمزد کارکنان آزاد شاغل در مدارس غيردولتي وفق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب دولت خواهدرسيد. وي افزود: اين آيين‌نامه را که آيين‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان آزاد شاغل در مدارس غيردولتي نام دارد به دولت برديم و اکنون در کميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است و بيش از 1200 نفر ساعت کار اختصاصي روي آن بررسي شده است.

* ساعت کار يک معلم تمام وقت در مدارس غيردولتي

مديرمدارس غيردولتي وزارت آموزش‌و‌پرورش ادامه‌داد: در اين آيين‌نامه نظام حقوق و دستمزد معلمان مشخص شده، پاره‌وقت‌ها را تعريف‌کرديم و فعاليت در تابستان و بحث بازنشستگي کاملاً مشخص شده است. وي تأکيدکرد: با تصويب اين آيين‌نامه در دولت، دغدغه کارکنان آزاد شاغل در مدارس غيردولتي براي هميشه حل و فصل خواهد شد، يعني آنجا نظام جديدي پيش‌بيني شده است که نه به طور کامل وزارت کار و نه استخدامي دولت است، بلکه حقوقي بينابين ايجاد شده است.

حافظي به ساعت فعاليت معلمان در مدارس غيردولتي براساس آيين‌نامه جديد اشاره کرد و بيان داشت: براساس قانون وزارت کار، يک کارگر بايد در هفته 44 ساعت کار کند اما در آيين‌نامه جديد، معلمان ابتدايي با 25 ساعت کار در هفته و معلمان راهنمايي و متوسطه با 24 ساعت کار در هفته تمام وقت محسوب مي‌شوند، زيرا استدلال ما بر اين است که يک معلم کارگر نيست بلکه کار فکري مي‌کند، ضمن اينکه بخشي از کارها را نيز بايد در منزل پيگيري کند.


مديركل دفتر تكنولوژي آموزشي و كمك آموزشي:

تهيه و توزيع ويژه نامه مجلات رشد همسو با تحول بنيادين براي آموزگاران پايه هاي دوم وششم

مديركل دفتر تكنولوژي آموزشي و كمك آموزشي از تهيه و توزيع ويژه نامه مجلات رشد همسو با تحول بنيادين براي آموزگاران پايه هاي دوم وششم ابتدايي خبرداد. به گزارش مركزاطلاع‌رساني و روابط‌عمومي وزارت آموزش‌و‌پرورش به نقل از سازمان پژوهش‌وبرنامه‌ريزي آموزشي، محمدناصري اين سازمان در دوازدهمين دوره نشست سالانه نمايندگان نشريات رشد گفت: مهم‌ترين بخش در فرايند تدوين مجلات رشد از توليد تا توزيع، تهيه محتواي مناسب است كه با مشاركت‌هاي چشم‌گير معلمان در حال انجام است. مديركل دفتر تكنولوژي آموزشي و كمك آموزشي ابزار مهم براي پرورش قوه تفكر و خلاقيت دانش‌آموزان را در تقويت درس انشاء و نهادينه كردن مطالعه دانست و افزود: ويژه‌نامه همسو با تحول براي آموزگاران پايه دوم ابتدايي، هم‌چنين ويژه‌نامه‌اي براي آموزگاران پايه ششم ابتدايي تهيه و توزيع خواهدشد. وي افزود: در دو ويژه‌نامه مذكور كه در راستاي اجراي مصوبات سند تحول بنيادين تهيه شده است، فرايند و مراحل توليد كتاب‌هاي درسي اين دو پايه تبيين و تشريح گرديده است.مديركل دفتر تكنولوژي آموزشي و كمك آموزشي از چاپ رنگي همه مجلات رشد عمومي و مجلات تخصصي و مجلات تخصصي هنر و قرآن خبر داد و افزود: اين امر بنا بر ذائقه مخاطب انجام شده و هدف انتقال بهينه پيام است.


مشاور قرآني وزيرو مديركل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش:

فعاليت دارالقرآن ها درنوبت صبح به صورت مدارس تخصصي قرآن در سال تحصيلي آينده

مشاور قرآني وزير و مدير كل دفتر قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش از فعاليت دارالقرآن هاي سراسر كشور درنوبت صبح بصورت مدارس تخصصي قرآن با اولويت مقطع ابتدايي در سال تحصيلي آينده خبرداد. به گزارش مركزاطلاع‌رساني و روابط‌عمومي وزارت آموزش‌و‌پرورش به نقل‌از اداره‌كل آموزش‌و‌پرورش استان سيستان و بلوچستان، محمدبنيادي در نشست ستاد راهبردي سياست‌هاي وزارت آموزش‌و‌پرورش در زاهدان ضمن بيان اين مطلب، افزود: براساس مصوبه شوراي‌عالي آموزش‌و‌پرورش، مدارس تخصصي قرآن از سال تحصيلي آينده در 32 استان كشور در نوبت صبح فعاليت خواهند داشت. وي بيان كرد: با توجه به اساسنامه مدارس تخصصي قرآن، مديران آموزش‌و‌پرورش استان‌ها بايد با انجام برنامه‌‌ريزيهاي دقيق و بنا به شرايط منطقه و امكانات مدارس نسبت به راه‌اندازي مدارس تخصصي قرآن در نوبت صبح مدارس اقدام‌كنند كه براين اساس مي توانند از ظرفيت دارالقرآن‌ها در نوبت صبح نيز بهره گيرند. وي اضافه‌كرد: در سال‌گذشته 10هزار مدرسه قرآني در سطح كشور راه اندازي و بسترهاي لازم براي ارتقاي كمي و كيفي فعاليت‌هاي اين مدارس فراهم شد.


 قـلـم معـلــم 

كلاس درس و زندگي خانوادگي

نويسنده: ايمان روحي، كارشناس ارشد علوم حديث و قرآن

قسمت ششم

ناكافي بودن امكانات داخل خانه

فراهم كردن ميز و صندلي و اتاق مخصوص مطالعه براي خانواده هايي كه در يك اتاق زندگي مي كنند، بسي دشوار است. برخي از دانش آموزان جاي مناسبي براي درس خواندن در خانه ندارند و مجبورمي شوند براي پيداكردن مكاني آرام بدون سروصدا براي مطالعه به كتابخانه يا مدرسه بروند. بيرون رفتن دانش آموزان از خانه به هر نيتي كه باشد ممكن است مشكلاتي را براي آنان و خانواده هايشان به وجودآورد. برخي از دانش آموزان عادت دارند شب ها مطالعه كنند و شلوغ بودن خانه و نداشتن مكاني مناسب باعث مي شود كه آنان نتوانند به خوبي از عهده انجام تكاليف خود برآيند و در نتيجه دچار افت تحصيلي مي شوند. دانش آموزي كه در خانواده، مثلا هشت نفري، در تنها اتاق خانه مجبور به درس خواندن مي شود، فرصت محدود درس خواندن در محيط خانه را از دست مي دهد؛ زيرا يكي از افراد خانه مي خواهد تلويزيون تماشاكند، ديگر قصد استراحت دارد، سومي مي خواهد درس خود را با صداي بلند تكراركند و آن ديگري سكوت محض را طلب مي كند.

بيماري جسمي و رواني والدين

بيماري جسمي يا رواني يكي از والدين باعث مي شود كه دانش آموز دچار افسردگي و نااميدي از درس و مدرسه شود و مدام در اين فكر باشد كه چگونه پدر و مادر خود را معالجه كند. گاهي كانون گرم خانواده دچار تزلزل و به محيطي سرد و بي روح تبديل مي شود. بيماري والدين گاهي مانع نظارت صحيح بر درس و رفتار فرزندان مي شود و ممكن است دانش آموز نسبت به مدرسه و كلاس درس بي تفاوت شود. علاقه و انگيزه خود را به ادامه تحصيل از دست بدهد و زمينه براي افت تحصيلي او فراهم شود. براي مثال، پدري كه دچار ناراحتي جسمي و رواني باشد، نمي تواند نظارتي بر رفت و آمد فرزند خود داشته باشد و لذا ممكن است دانش آموز به جاي آن كه به مدرسه برود، به مكان هاي ديگري رفت و آمد كند و همين امر زمينه را براي سوء استفاده جنسي و جسمي فراهم آورد. بدين ترتيب، دانش آموز كم كم از ادامه تحصيل منصرف مي شود، به جمع ترك تحصيل كنندگان مي پيوندد.

ادامه دارد...

برگرفته از : فصل نامه آموزش علوم اجتماعي، دوره پانزدهم، تابستان 91


 از گوشه و كنار 

رئيس مركزاموربين‌الملل و مدارس خارج‌از كشور اعلام‌كرد:

تمديد مهلت ثبت‌نام آزمون متقاضيان اعزام فرهنگيان به مدارس خارج از كشور

مهلت ثبت‌نام فرهنگيان به آزمون اعزام فرهنگيان به مدارس خارج از كشور تمديدشد. به گزارش شاپرك و به نقل از مركزاطلاع رساني و روابط‌عمومي وزارت‌آموزش‌و‌پرورش، قائم مقام وزيرو رئيس مركزاموربين‌الملل و مدارس خارج ازكشور با اعلام مطلب فوق افزود: براساس دستورالعمل شماره58234/340 درتاريخ 28خردادماه 91، در خصوص ثبت نام اعزام به خارج فرهنگيان مدت ثبت نام تا 25 تيرماه تمديدشد. يزداني ‌افزود: علاقمندان مي توانند براي آگاهي از شرايط، نحوه برگزاري آزمون و ثبت‌نام به آدرس‌اينترنتي http://ezam-aee.medu.ir مراجعه كنند. وي گفت: داوطلبان شركت‌كننده در اين آزمون هم مي‌توانند براي ويرايش‌اطلاعات خود از 26 تا 29 تيرماه به اين سامانه مراجعه كنند.


انتخاب رشته در دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي تمديدشد

مهلت اعلام علاقمندي داوطلبان در رشته هاي موجود در دانشگاه‌هاي فرهنگيان و شهيد‌رجايي تمديد‌شد. به گزارش شاپرك و به نقل از مركزاطلاع‌رساني و روابط‌عمومي وزارت‌آموزش‌و‌پرورش‌، رييس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش‌وپرورش با اعلام مطلب فوق افزود: با هماهنگي سازمان سنجش آموزش كشور، زمان اعلام علاقمندي داوطلبان آزمون سراسري به رشته هاي موجود در دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي تا پايان روز پنج شنبه 22تيرماه تمديدشد.اسدالله اسدي‌گرمارودي افزود: علاقمندان مي‌توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر به سايت سازمان‌سنجش مراجعه و علاقمندي خود را به تحصيل در اين دانشگاه ها اعلام‌كنند.


با حضور معاون‌آموزش‌ابتدايي وزارت آموزش‌و‌پرورش:

سيزدهمين اردوي دانش‌آموزان دخترعشاير سراسركشور افتتاح شد

سيزدهمين اردوي‌ سراسري دانش‌آموزان دخترعشاير سراسركشور با حضور معاون‌آموزش‌ابتدايي وزارت‌آموزش‌و‌پرورش در اردوگاه شهيدرجايي نيشابورآغازشد. به گزارش شاپرك و به نقل از مركزاطلاع رساني و روابط‌عمومي وزارت‌آموزش‌و‌پرورش‌، مديركل مناطق كم‌تر توسعه يافته و عشاير وزارت آموزش وپرورش با اعلام مطلب فوق افزود: در اين اردوي پنج روزه،750دانش‌آموز دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه عشاير شركت‌دارند كه شركت‌كنندگان در اين اردو، دانش‌آموزان موفق در فعاليت‌هاي‌فرهنگي، هنري وپرورشي، طرح‌ملي حفظ قرآن‌كريم و مسابقات ورزشي هستند.

عبدالرسول شكيبافر با بيان‌اينكه بيش از90درصد از دانش‌آموزان شركت‌كننده در اين اردو، براي اولين بار است كه به سرزمين مقدس خراسان و نيشابور كه متبرك به قدوم امام رضا(ع) است، آمده‌اند، افزود: تشكيل نمايشگاه دستاوردها و توانمندي‌هاي دانش‌آموزان و عشايركشور، برگزاري فعاليت‌هاي‌ورزشي، برپايي جلسات‌هم‌انديشي، عصرشعر، برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگي وهنري وعلمي‌، بازديد از اماكن تفريحي تفريحي منطقه و برپايي نمايشگاه تربيت از ديگر برنامه‌هاي اين اردوي دانش‌آموزي است.


 زنگ تفريح 
 عكس:همايون لنگرودي (بديع فر)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون