جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2511- تاریخ : 1391/03/07 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)

معاون فرهنگي و پرورشي وزير آموزش و پرورش خبر داد:
برگزاري جشنواره دانش آموزان نان آور در سازمان دانش آموزي


تصويب آيين نامه نحوه راه اندازي مدارس تخصصي قرآن در شوراي عالي آموزش و پرورش


كاغذ اخبـار


اهميت تغذيه دانش آموزان در فصل امتحانات


قـلـم معـلــم


زنگ تفريح
عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)

 معاون فرهنگي و پرورشي وزير آموزش و پرورش خبر داد:
 برگزاري جشنواره دانش آموزان نان آور در سازمان دانش آموزي  

معاون فرهنگي‌و‌پرورشي وزير آموزش‌و‌پرورش از برگزاري جشنواره دانش‌آموزان نان‌آور در سازمان دانش آموزي خبر‌داد.به گزارش پانا، حسين هژبري در گردهمايي مشترک دو روزه معاونين پرورشي و فرهنگي و مديران دانش‌آموزي استان هاي سراسرکشور که در اردوگاه شهيدباهنر آغازشده است، اظهارکرد: مهمترين حرف من در دوره مسئوليتم، هر چند سال و هر چند ساعتي که در اين مسئوليت باشم پيگيري راهبرد طلايي است که اين راهبرد بهادادن و بهاگرفتن از نيروي انساني است. وي تصريح کرد: باور کردن و ياور قراردادن دانش آموزان و به عبارت ديگر قوي ديدن و غني ساختن نيروها راهبرد طلايي معاونت پرورشي و فرهنگي و همچنين سازمان دانش آموزي خواهد بود.هژبري خاطرنشان کرد: اگر معاونين پرورشي و فرهنگي هر روز صبح با اين انگيزه و نگاه و با ايمان به اين راهبرد وارد مدرسه شوند ما به تمام اهدافمان خواهيم رسيد.

رييس سازمان دانش آموزي افزود: بهترين ذخاير مديران در سازمان ها نيروهاي انساني هستند و نيروهاي انساني معادن طلاي هر سازمان به شمارمي آيند.وي اضافه کرد: کاري با اين عظمت نيازدارد که انسان هر روز با ايماني قوي فعاليت خود را آغازکند و اولين کار در رابطه با نيروي انساني کشف استعدادها است؛ البته کشف استعداد اول راه است و تازه شکوفايي استعدادها آغازمي شود.هژبري با بيان اينکه بايد نيروها را قوي ببينيم خطاب به معاونين پرورشي و فرهنگي و مديران سازمان دانش آموزي استان هاي کشور اظهارکرد: ديدن خود را قوي کنيد همه را ببينيد و همه را تکريم کنيد؛ دين چيزي جز محبت نيست؛ با نيروها مشورت و همدلي کنيد.معاون فرهنگي و پرورشي وزير آموزش و پرورش با تأکيد بر سازماندهي، به کارگيري و بازخوردگيري مطلوب نيروي انساني گفت: در فعاليت هاي فرهنگي بايد مرحله‌اي عمل کنيم؛ موج ايجاد و بسترسازي کنيم. وي با تأکيد بر وفاق، صميميت، صداقت، دوستي، درستي و همدلي افزود: وقتي کنارهم مي نشينيم دلهايمان بايد با هم يکي باشد تا بتوانيم کاري را پيش ببريم.

راه اندازي شبکه خوشه اي تشکيلاتي

هژبري از برگزاري جشنواره دانش آموزان نان آور در سازمان دانش آموزي خبرداد و گفت: بايد گوهر کار را به دانش آموزان بشناسانيم و موج بيکاران امروز جامعه به دليل اين است که کار جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدانکرده است. وي مهمترين موضوع راهبرد طلايي را راه‌اندازي شبکه خوشه‌اي تشکيلاتي 70هزار نفري در کشور عنوان کرد و گفت: مربيان و مشاوران با يک برنامه منظم 12 کارگروه مشورتي در کل کشور خواهندداشت.هژبري با تأکيدبراينکه بايد ميان تمام نيروهاي‌انساني ارتباط قوي برقرارباشد افزود: مشارکت‌دادن دانش‌آموزان و پي‌بردن به ظرفيت آنها از اهميت زيادي برخوردار است و بايد دانش آموزان را دريابيم، باورکنيم و ياور خود قراردهيم. وي خاطرنشان کرد: در پايگاه هاي اوقات فراغت در رشته‌هاي مختلف نيروهاي دانش‌آموزي توانمندي داريم که مي توانيم در اين پايگاه ها از آنها استفاده کنيم و مربي تنها بايد هدايت تربيتي دانش آموزان را در اين فعاليت ها عهده دار باشد.هژبري تأکيدکرد: کانون هاي فرهنگي تربيتي محل رشد و تعالي دانش آموزان است و همه گروه ها را مي توان به عنوان يار وارد عرصه کارکرد. به عنوان مثال مي توانيم علاوه بر کتاب ياران؛ معلم ياران، مدير ياران، مشاور ياران را نيز داشته باشيم. وي در پايان تأکيدکرد: اگر به اين راهبرد طلايي دل دهيم و آن را باورکنيم حتما و حتما اتفاقات بسيار خيرتر از گذشته خواهدافتاد.


 تصويب آيين نامه نحوه راه اندازي مدارس تخصصي قرآن در شوراي عالي آموزش و پرورش  

 آيين نامه نحوه راه اندازي مدارس قران در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، در شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيد.به گزارش پانا، آيين‌نامه مدارس تخصصي‌قرآن که پس از بررسي هاي کارشناسي در کميسيون اساسنامه‌ها و مقررات تحصيلي تاييد‌شده‌بود در صحن علني شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش مطرح شد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب اعضاي شوراي عالي قرارگرفت.بر اساس اين گزارش، مدارس تخصصي قرآن با توجه به نقش آموزش‌و‌پرورش در فراهم‌آوردن زمينه تربيت‌پذيري دانش آموزان مبتني بر معارف انسان ساز قرآن‌کريم و سيره تعالي‌بخش پيامبراکرم(ص) و ائمه معصومين‌(ع) و با توجه به ضرورت تقويت و تعميق شايستگي ها و مهارت هاي پايه تربيت قرآني دانش آموزان و در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين، تشکيل مي شوند. مدارس قرآن به مدارسي اطلاق‌مي شود که در آن دانش آموزان مستعد و علاقمند، علاوه بر برنامه رسمي و ساعات مقرر در جداول مواد درسي دوره هاي مختلف تحصيلي حداکثر شش جلسه آموزشي در هفته، معارف شايستگي ها و مهارت هاي تکميلي قرآني را فرامي گيرند.هدف از تشکيل مدارس تخصصي قرآن زمينه سازي براي تربيت قرآني دانش آموزان، رشد و توسعه معارف اسلامي، مفاهيم و سواد قرآني آنان، فراهم آوردن زمينه حفظ آيات قرآن کريم، تدبر در آن و توانايي بهره گيري از‌آموزه هاي قرآن کريم در زندگي فردي و اجتماعي و ارتقاء جايگاه مدرسه به عنوان کانون تربيتي محله و اعتلاي فرهنگ و تربيت قرآني در جامعه است. اين آيين نامه پس از تاييد رييس‌جمهور و رييس شوراي‌ عالي ‌آموزش ‌و‌پرورش براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.


 كاغذ اخبـار 

حاجي بابايي تاکيد کرد:

اجراي نظام آموزشي 3-3-6براي انجام فعاليت پرورشي/انس با قرآن براي دانش آموزان مقطع ابتدايي

وزير آموزش‌وپرورش گفت: شکل گيري نظام‌آموزشي3-3-6 به جهت انجام کارپرورشي بيشتر است. به گزارش پانا حميدرضا حاجي‌بابايي در گردهمايي معاونان پرورشي و فرهنگي و مديران دانش آموزي استانهاي سراسرکشور که در اردوگاه شهيد باهنرتهران برگزارشد با اشاره به اين که معاونت پرورشي و فرهنگي بايد نقشه راه خود را آماده کند تصريح کرد: معاونت پرورشي و فرهنگي نقشه راه خود را از اسناد بالادستي آماده کند تا براي طي مسير اين معاونت وجود داشته باشد. وي اضافه کرد: در حال حاضر ميدان کاري حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي بسيار گسترده و وسيع است و کارهايي بايد انجام شود که تحول در آموزش و پرورش را به صورت ملموس به مردم نشان دهد.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين که نظام آموزشي 3-3-6 به خاطر پرورشي شکل گرفته است گفت: اساس اين کار تربيتي است زيرا دوره ابتدايي تاثيرگذارترين دوره است. وي افزود: انس با قرآن براي دانش آموزان بايد در دوره ابتدايي شکل بگيرد و با افزايش اين دوره به دنبال انجام فعاليت هاي پرورشي و تربيتي بيشتر در ابتدايي بوده ايم. وي با بيان اين که تمام مسيرهاي آموزش و پرورش کار پرورشي است خاطرنشان کرد: به شکلي حرکت مي کنيم که آموزش و پرورش به صورت يکپارچه کار پرورشي انجام دهد و از نظر ما تمام مسيرهاي آموزش و پرورش کار پرورشي است.حاجي بابايي با اشاره به چاپ کتب جديد گفت: براي اين که روش هاي ما غير تقليدي تر باشد به سمت چاپ کتب پرورشي تر هستيم. وي اضافه کرد: يکي از کارهايي که در معاونت پرورشي بايد انجام شود، تحليل عملکرد اموري است که در آموزش و پرورش انجام مي شود و اين که ميزان و نسبت آن با پرورشي چگونه است.


قائم مقام سازمان دانش آموزي خبرداد:

اعزام بيش از دو ميليون دانش آموز به اردوهاي گردشگري استاني و کشوري

قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزي از اعزام بيش از دو‌ميليون دانش آموز به اردوهاي گردشگري استاني و کشوري خبرداد. داود روستايي در گفتگو با پانا اظهارکرد: هدف‌گذاري سازمان دانش‌آموزي از ابتداي امسال رونق گردشگري دانش‌آموزي با محوريت گردشگري در استان تعيين شده است. وي افزود: بسياري از دانش آموزان بناهاي تاريخي و مذهبي استان خود را نمي‌شناسند، به طور‌مثال در شهر‌تهران يک صد بارگاه ملکوتي که متعلق به امامزادگان ما هستند، وجود دارد که دانش آموزان تنها تعداد کمي از آنها را مي شناسند.روستايي ادامه داد: بسياري از بناهاي تاريخي و مذهبي و نيز مفاخر بزرگ ادبي در کشور مورد فراموشي قرار گرفته اند و افرادي هم که به بازديد از اين اماکن مي پردازند با دقت کافي از آنها بهره مند نمي شوند زيرا اين اماکن داراي روايت‌گري نيستند.قائم‌مقام سازمان‌دانش‌آموزي خاطرنشان‌کرد: تابستان امسال اوج برگزاري اردوهاي گردشگري در سازمان دانش‌آموزي خواهدبود؛ البته اين فعاليت ها از ابتداي سال آغازشده است که در تابستان به اوج خود خواهدرسيد.روستايي با بيان اينکه اردوهاي دانش‌آموزي در قالب تورهاي گردشگري استان گردي برگزارمي شود، افزود: بعد از برگزاري تورهاي گردشگري در قالب اردوهاي استان گردي، تعدادي اردوي ايران گردي نيز برگزارخواهدشد. وي هدف از برگزاري اين اردوها را آموزش فن گردشگري به صورت تخصصي به دانش آموزان عنوان کرد و گفت: در پي آن هستيم که از بين دانش آموزان ليدر گردشگري پرورش‌دهيم به گونه اي که وقتي براي بازديد از اماکن تاريخي و فرهنگي نظير مقبره حکيم ابوعلي سينا مي روند، بتوانند به طور مفصل درباره زندگي و شخصيت علمي او توضيح دهند.روستايي تعداد دانش آموزان شرکت کننده در اين طرح را 2 ميليون نفر اعلام و اظهارکرد: در تمام زمينه هاي گردشگري علمي، مذهبي و تاريخي 2ميليون دانش آموز دختر و پسر در اين طرح شرکت مي کنند که اولويت حضور با دانش آموزان پيشتاز و فرزانه، هلال احمر و پانا و ديگر تشکل هاي سازمان دانش آموزي است؛ البته ساير دانش‌آموزان که در سازمان دانش آموزي فعاليت ندارند نيز مي توانند در اين اردوها شرکت کنند.


رئيس مركز آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش خبرداد :

اختصاص اعتباري بالغ بر 400ميليارد ريال براي هوشمند سازي مدارس كشور در سال 91

رئيس مركزآمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش، ايجاد فرهنگ هوشمند سازي درمدارس را امري ضروري دانست و از تخصيص اعتباري بالغ بر 400 ميليارد ريال براي هوشمند سازي مدارس كشور خبرداد. به گزارش شاپرك و به نقل از مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، نوري با حضور در گردهمايي معاونان آموزش متوسطه ادارات كل آموزش‌وپرورش استان هاي‌كشور در اردوگاه شهيدباهنرتهران ضمن گراميداشت ايام ماه‌رجب و سالروز آزادسازي خرمشهر گفت: گرچه گردآوري اطلاعات و آمار كاري زمان‌بر و دشوار است اما اين موضوع در آموزش وپرورش با جديت دنبال مي شود. وي با بيان اقدامات انجام شده در زمينه فناوري اطلاعات در آموزش‌وپرورش ادامه داد: هوشمندسازي و بهره‌گيري از اطلاعات به روز در مدارس كشور از اقدامات مهمي است كه در سطح ادارات كل آموزش پرورش استان ها اجرايي شده است.رئيس مركز آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد : 500 كتاب درسي الكترونيكي در سال تحصيلي آينده براي استفاده در دسترس دانش آموزان كشور قرار خواهد گرفت.


ستاد مرکزي برنامه‌هاي تابستاني اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان تشکيل شد

در راستاي غني‌سازي اوقات‌ فراغت دانش‌آموزان، ستادمرکزي برنامه‌هاي‌تابستاني اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان تشکيل و طي حکمي از سوي دبيرکل اين تشکل دانش آموزي صابرطالبي با حفظ سمت به عنوان دبير ستاد مرکزي برنامه‌هاي تابستاني منصوب شد. به گزارش شاپرك و به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل دفتر مرکزي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان در اين حکم آمده است: اکنون که به فضل الهي، تشکل عزيزمان، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان، پس از يکسال تلاش و ايفاي نقش در سال تحصيلي جاري، در آستانه تابستان 91 و مقطع تمهيد شبکه تشکيلاتي براي ورد به سال تحصيلي آتي قراردارد و نظر به اهميت اين مقطع زماني که از يک سو داراي ظرفيت فراواني در بستر اوقات فراغت دانش‌آموزان بوده و از سوي ديگر فرصتي مغتنم براي تقويت و انسجام هرچه بيشتر شبکه تشکيلاتي و فعال‌سازي قرارگاه‌هاي دانش‌آموزي محسوب‌مي‌شود شما را با حفظ سمت به عنوان دبير ستادمرکزي برنامه‌هاي تابستاني اين تشکل دانش‌آموزي منصوب مي‌کنم.

در اين حکم ، دبيرکل اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش آموزان خواستار تشکيل و فعال‌سازي ستادمرکزي با بهره‌گيري از کليه ظرفيت‌هاي حوزه ستادي و مراکز تخصصي وابسته و همچنين ستادهاي استاني با همکاري مسئولين استان‌ها از طريق تعيين‌ساز و کار و ابلاغ مأموريت ها و وظايف محوله شد.از ديگر موارد ذکرشده در حکم دبيرستادمرکزي برنامه‌هاي تابستاني اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان، تشکيل کميته‌هاي ستادمرکزي و هماهنگ ‌سازي عملکرد کليه حوزه‌ها در راستاي برنامه‌هاي تابستانه در قالب ستاد فوق، نظارت بر عملکرد و ايفاي نقش کليه حوزه‌هاي ستادي و استاني در بخش برنامه‌هاي تابستانه به صورت مستمر و در قالب ستاد فوق مي باشد.دبيرکل اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش آموزان در حکم صابر طالبي، بر اطلاع‌رساني مناسب از اهداف و رويکردهاي برنامه‌هاي تابستاني و دريافت گزارشات و مستندسازي عملکرد تشکل در تابستان 91 تأکيد کرد.


 اهميت تغذيه دانش آموزان در فصل امتحانات  

دانش آموزان در فصل امتحانات آب به ميزان کافي بنوشند و از خوردن صبحانه غافل نشوند. به گزارش پانا به نقل از هلثي نيوز، محققان علوم تغذيه بيان‌مي کنند که دانش‌آموزان در فصل امتحانات از خوردن صبحانه غافل‌نشوند چرا که صبحانه قبل از امتحان موجب افزايش هوشياري و تمرکز بهترمي شود. مصرف تخم‌مرغ، پنير و شير به توان مغز کمک مي کند و مصرف آنها در صبح روز امتحان به همراه ترکيبات حاوي فيبر مفيد است.

علاوه بر اين مصرف کربوهيدرات هاي مناسب و کافي با افزايش يک ماده شيميايي در خون به نام سروتونين باعث مهار درد، اشتها و اضطراب مي شود، البته مصرف زياد آنها در طي دوره امتحان توصيه‌نمي شود زيرا گلوکز به ميزان زياد منجر به کاهش قدرت يادآوري و حافظه مي شود و دانش آموزان بايد در دوره امتحان از مصرف شکر، بيسکويت و ساير ترکيباتي که شکر زياد دارند اجتناب کنند.همچنين نوشيدن آب کافي سبب تمرکز بيشتري در گرفتن اطلاعات و انجام فعاليت هاي فکري مي شود لذا توصيه مي شود به ميزان کافي آب در روز امتحان مصرف شود. در دوران امتحانات مصرف وعده هاي غذايي و ميان وعده هاي کم حجم وکم چرب به منظور بهبود فکر اهميت زيادي دارد.


 قـلـم معـلــم 

خودتنظيمي در يادگيري زبان انگليسي

نويسندگان:

فرهاد دردي نژاد، استاديار زبان انگليسي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي

عبدالوهاب آقاصفي بروجني، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي و دبير زبان انگليسي

قسمت سوم

اما چه چيزي باعث مي شود اين دو گروه از زبان آموزان اين قدر متفاوت باشند؟ در مورد اين موضوع توضيحات و دلايل زيادي وجوددارد. از آن جمله مي توان به عوامل انگيزشي، شخصيتي، خانوادگي، محيطي و يا حتي نوع تعامل معلمان به عنوان يكي از عوامل مؤثر در فرآيند ياددهي-يادگيري اشاره كرد. يكي ديگر از عللي كه براي اين موضوع مي توان ذكركرد، مقوله نسبتا جديد «خودتنظيمي تحصيلي» است كه در حوزه روانشناسي شناختي-اجتماعي و به تبع آن تعليم و تربيت مطرح شود.

همانطور كه مي دانيد يكي از اهداف اصلي هر نظام آموزشي كه مورد تأييد و تأكيد صاحب نظران اين حوزه(نظير كارل راجرز، 1983 ؛ كريستوفر وينچ، 1999) قرارگرفته، پرورش مهارتهاي يادگيري مادام العمر است. يكي از راه‌هاي رسيدن به اين هدف، در كنار توجه به ساير عوامل شناختي، عاطفي و انگيزشي، تربيت يادگيرندگاني «خودنظم جو» است؛ يادگيرندگاني كه بتوانند براي خود اهدافي را تعيين كنند، براي رسيدن به اين اهداف طرح ريزي كنند، از ابزارها و راهبردهاي متناسب بهره بگيرند، خود را مورد ارزيابي و سنجش قراردهند و در نهايت از بازخوردها در مورد كارشان استقبال كنند و اصلاحات لازم را در موارد بعدي انجام دهند.

ادامه دارد...


منبع: برگرفته از رشد آموزش زبان دوره 26 تابستان 91


 زنگ تفريح 
 عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون