جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2364- تاریخ : 1390/08/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (يكشنبه)


قصه‌ها تنها براي سرگرمي نيستند


روايت «فاطمه مشهدي رستم» از «افسانه‌ي سه دوست»


همراه با خبر


قند پارسي


نغمــــــه


 قصه‌ها تنها براي سرگرمي نيستند 

 
كتاب «كودكم قصه ‌بخوان» نوشته‌ي شهلا انساني مجموعه‌اي از قصه‌ها را به كودكان و نوجوانان ارايه كرده ‌است. نويسنده در اين كتاب خطاب به مخاطبان نوجوان اين كتاب نوشته است: «قصه‌ها تنها براي سرگرمي نيست و گاهي در قصه‌ها حرف‌هايي گفته مي‌شود كه در هيچ كتاب تاريخي و فلسفي نمي‌توان مثل آن را يافت.»

ايبنا نوجوان: اين كتاب شامل 51 قصه‌ي است كه برخي از آن‌ها بازنويسي افسانه‌ها و قصه‌هاي عاميانه‌اي هستند كه شايد آن‌ها را از زبان مادربزرگ‌ها شنيده باشيد اما برخي از قصه‌ها نيز توسط نويسنده‌ي اين كتاب نوشته شده‌اند.

نويسنده‌ي اين كتاب در مقدمه‌ي كتاب خود نوشته است: «دوستان نوجوان من! قصه‌ تنها براي سرگرمي و وقت‌گذراني نيست، هرچند كه هدف از قصه سرگرمي‌ باشد اما گاه در كتاب‌هاي قصه حرف‌هايي گفته مي‌شود كه در هيچ كتاب تاريخي و فلسفي نمي‌توان مثل آن را پيدا كرد.

قصه‌ها اگر بر اساس خيال‌بافي‌ها و قوه‌ي تخيل نويسندگان و گويندگان آن‌ها هم باشند و خارج از اندشه و خيال نويسنده وجود نداشته باشند در واقع «واقعيت عيني» نداشته باشند و تنها تصورات ذهني باشند، باز هم با خود پيامي دارند و آن پيام آرزوها، اميدها و بيم‌هاي نويسنده‌ي قصه است كه عضوي از جامعه به‌شمار مي‌آيد و در نتيجه آن آرزوها، اميدها و بيم‌ها متعلق به آن جامعه محسوب مي‌شود.»

قصه‌هايي كه نويسنده در اين كتاب گرد آورده است بيش‌تر داستان‌هايي هستند كه پيامي آموزشي ـ اجتماعي دارند.

از عنوان قصه‌هاي اين كتاب مي‌توان به «قورباغه‌ي كنجكاو و كلاغ»، «شب كجا مي‌رود؟»، «كرگدن و شكارچي»، «روباه و خروس»، «موش فداكار»، «گربه‌ي ملوس»، «جوان شجاع و گياه شفابخش»، «دختر خورشيدشاه»، «جوانمرد و راهزن»، «خياط فقير و دزدهاي نادان» و «دوستان نوازنده» اشاره كرد.

در اينجا بخشي از داستان «عروس شن‌زار» اين كتاب را با هم مي‌خوانيم: «... در كويري هموار و طلايي‌رنگ، كاكتوسي سبز كه برگ‌هايي پر از خار داشت، از دل خاك روييده بود. يك گل سرخ وحشي كه وزش باد آن را به دل كوير آورده بود و دو روباه با موهاي نرم ابريشمي همسايگان كاكتوس بودند.

گل سرخ مغرور متكبر بود و با كاكتوس حرف نمي‌زد. او منتظر لحظه‌اي بود كه عابري او را پيدا كند و چون گنجي واقعي به همراه خود ببرد. دو روباه‌ هم سرگرم آماده كردن خانه‌اي براي بچه‌هاي‌شان بودند كه به‌زودي به دنيا مي‌آمدند.

به اين ترتيب در بيابان بي‌انتها، هيچ‌كس توجهي به كاكتوس نمي‌كرد و رنج ِ تنهايي، كاكتوس را اندوهگين و افسرده كرده بود. روزي كاكتوس جوان با اندوهي فراوان گفت: چرا همه از من فرار مي‌كنند؟ كاش دوستم داشتند و اين‌همه احساس تنهايي نمي‌كردم.

كاكتوس با تمام خشونت ظاهري بسيار مهربان بود. ستارگان آسمان هم مي‌دانستند كه كاكتوس بد نيست. شب كه فرا مي‌رسيد، ستارگان در آسمان ظاهر مي‌شدند و به يكديگر چشمك مي‌زدند. نور شاعرانه‌ي آن‌ها دو روباه، گل سرخ زيبا و كاكتوس را خوشحال مي‌كرد. ...»

كتاب «كودكم قصه ‌بخوان» در 304 صفحه و بهاي 7000 تومان از سوي انتشارات «سمير» روانه‌ي بازار كتاب شده است.ايبنا نوجوان: در اين كتاب 51 قصه‌ي مختلف آمده است كه برخي از آن‌ها بازنويسي افسانه‌ها و قصه‌هاي عاميانه‌اي است كه شايد تا به حال از زبان مادربزرگ‌ها شنيده باشيد اما برخي از قصه‌ها نيز توسط نويسنده‌ي اين كتاب نوشته شده‌اند.

نويسنده‌ي اين كتاب در مقدمه‌ي اين اثر نوشته است: «دوستان نوجوان من! قصه‌ها تنها براي سرگرمي و وقت‌گذراني نيست، هرچند كه هدف از قصه سرگرمي‌ باشد اما گاه در كتاب‌هاي قصه حرف‌هايي گفته مي‌شود كه در هيچ كتاب تاريخي و فلسفي نمي‌توان مثل آن را پيدا كرد.

قصه‌ها اگر بر اساس خيال‌بافي‌ها و قوه‌ي تخيل نويسندگان و گويندگان آن‌ها هم باشند و خارج از اندشه و خيال نويسنده وجود نداشته باشند در واقع «واقعيت عيني» نداشته باشند و تنها تصورات ذهني باشند، بازهم با خود پيامي دارند و آن پيام آرزوها، اميدها و بيم‌هاي نويسنده‌ي قصه است كه عضوي از جامعه به شمار مي‌آيد و در نتيجه آن آرزوها، اميدها و بيم‌ها متعلق به آن جامعه محسوب مي‌شود.»

قصه‌هايي كه نويسنده در اين كتاب گرد هم آورده است بيش‌تر داستان‌هايي هستند كه پيامي آموزشي ـ اجتماعي را در خود دارند.

از عنوان قصه‌هاي اين كتاب مي‌توان به «قورباغه‌ي كنجكاو و كلاغ»، «شب كجا مي‌رود؟»، «كرگدن و شكارچي»، «روباه و خروس»، «موش فداكار»، «گربه‌ي ملوس»، «جوان شجاع و گياه شفابخش»، «دختر خورشيدشاه»، «جوانمرد و راهزن»، «خياط فقير و دزدهاي نادان» و «دوستان نوازنده» اشاره كرد.

در اينجا بخشي از داستان «عروس شن‌زار» اين كتاب را باهم مي‌خوانيم: «... در كويري هموار و طلايي‌رنگ، كاكتوسي سبز كه برگ‌هايي پر از خار داشت، از دل خاك روييده بود. يك گل سرخ وحشي كه وزش باد آن را به دل كوير آورده بود و دو روباه با موهاي نرم ابريشمي همسايگان كاكتوس بودند.

گل سرخ مغرور متكبر بود و با كاكتوس حرف نمي‌زد. او منتظر لحظه‌اي بود كه عابري او را پيدا كند و چون گنجي واقعي به همراه خود ببرد. دو روباه‌هم سرگرم آماده كردن خانه‌اي براي بچه‌هاي‌شان بودند كه به زودي به دنيا مي‌آمدند.

به اين ترتيب در بايبان بي‌انتها، هيچ كس توجهي به كاكتوس نمي‌كرد و رنج تنهايي كاكتوس را اندوهگين و افسرده كرده بود. روزي كاكتوس جوان با اندوهي فراوان گفت: چرا همه از من فرار مي‌كنند؟ كاش دوستم داشتند و اين‌همه احساس تنهايي نمي‌كردم.

كاكتوس با تمام خشونت ظاهري بسيار مهربان بود. ستارگان آسمان هم مي‌دانستند كه كاكتوس بد نيست. شب كه فرا مي‌رسيد، ستارگان در آسمان ظاهر مي‌شدند و به يكديگر چشمك مي‌زدند. نور شاعرانه‌ي آن‌ها دو روباه، گل سرخ زيبا و كاكتوس را خوشحال مي‌كرد. ...»

كتاب «كودكم قصه‌بخوان» در 304 صفحه و بهاي 7000 تومان از سوي انتشارات «سمير» روانه‌ي بازار كتاب شده است.ايبنا نوجوان: در اين كتاب 51 قصه‌ي مختلف آمده است كه برخي از آن‌ها بازنويسي افسانه‌ها و قصه‌هاي عاميانه‌اي است كه شايد تا به حال از زبان مادربزرگ‌ها شنيده باشيد اما برخي از قصه‌ها نيز توسط نويسنده‌ي اين كتاب نوشته شده‌اند.

نويسنده‌ي اين كتاب در مقدمه‌ي اين اثر نوشته است: «دوستان نوجوان من! قصه‌ها تنها براي سرگرمي و وقت‌گذراني نيست، هرچند كه هدف از قصه سرگرمي‌ باشد اما گاه در كتاب‌هاي قصه حرف‌هايي گفته مي‌شود كه در هيچ كتاب تاريخي و فلسفي نمي‌توان مثل آن را پيدا كرد.

قصه‌ها اگر بر اساس خيال‌بافي‌ها و قوه‌ي تخيل نويسندگان و گويندگان آن‌ها هم باشند و خارج از اندشه و خيال نويسنده وجود نداشته باشند در واقع «واقعيت عيني» نداشته باشند و تنها تصورات ذهني باشند، بازهم با خود پيامي دارند و آن پيام آرزوها، اميدها و بيم‌هاي نويسنده‌ي قصه است كه عضوي از جامعه به شمار مي‌آيد و در نتيجه آن آرزوها، اميدها و بيم‌ها متعلق به آن جامعه محسوب مي‌شود.»

قصه‌هايي كه نويسنده در اين كتاب گرد هم آورده است بيش‌تر داستان‌هايي هستند كه پيامي آموزشي ـ اجتماعي را در خود دارند.

از عنوان قصه‌هاي اين كتاب مي‌توان به «قورباغه‌ي كنجكاو و كلاغ»، «شب كجا مي‌رود؟»، «كرگدن و شكارچي»، «روباه و خروس»، «موش فداكار»، «گربه‌ي ملوس»، «جوان شجاع و گياه شفابخش»، «دختر خورشيدشاه»، «جوانمرد و راهزن»، «خياط فقير و دزدهاي نادان» و «دوستان نوازنده» اشاره كرد.

در اينجا بخشي از داستان «عروس شن‌زار» اين كتاب را باهم مي‌خوانيم: «... در كويري هموار و طلايي‌رنگ، كاكتوسي سبز كه برگ‌هايي پر از خار داشت، از دل خاك روييده بود.

يك گل سرخ وحشي كه وزش باد آن را به دل كوير آورده بود و دو روباه با موهاي نرم ابريشمي همسايگان كاكتوس بودند.

گل سرخ مغرور متكبر بود و با كاكتوس حرف نمي‌زد. او منتظر لحظه‌اي بود كه عابري او را پيدا كند و چون گنجي واقعي به همراه خود ببرد. دو روباه‌هم سرگرم آماده كردن خانه‌اي براي بچه‌هاي‌شان بودند كه به زودي به دنيا مي‌آمدند.

به اين ترتيب در بايبان بي‌انتها، هيچ كس توجهي به كاكتوس نمي‌كرد و رنج تنهايي كاكتوس را اندوهگين و افسرده كرده بود. روزي كاكتوس جوان با اندوهي فراوان گفت: چرا همه از من فرار مي‌كنند؟ كاش دوستم داشتند و اين‌همه احساس تنهايي نمي‌كردم.

كاكتوس با تمام خشونت ظاهري بسيار مهربان بود. ستارگان آسمان هم مي‌دانستند كه كاكتوس بد نيست.

شب كه فرا مي‌رسيد، ستارگان در آسمان ظاهر مي‌شدند و به يكديگر چشمك مي‌زدند. نور شاعرانه‌ي آن‌ها دو روباه، گل سرخ زيبا و كاكتوس را خوشحال مي‌كرد. ...»

كتاب «كودكم قصه‌بخوان» در 304 صفحه و بهاي 7000 تومان از سوي انتشارات «سمير» روانه‌ي بازار كتاب شده است.


 روايت «فاطمه مشهدي رستم» از «افسانه‌ي سه دوست» 

 «افسانه‌ي سه دوست» عنوان كتاب تازه‌ي «فاطمه مشهدي رستم» است. او در اين كتاب به موضوعاتي مانند رابطه‌ي انسان با خداوند پرداخته است.

ايبنا نوجوان: كتاب «افسانه‌ي سه دوست» در «نشر شهر» مراحل چاپ را مي‌گذراند.

«مشهدي رستم» درباره‌ي اين كتاب گفت: «افسانه‌ي سه دوست، لايه‌هاي متعددي دارد كه مخاطب با هر بار خواندنش آن‌ها را كشف مي‌كند. وجه ظاهري داستان درباره‌ي رابطه‌ي خالق و مخلوق و ناسپاسي مخلوق است كه گاه به شكل تخريب محيط پيرامونش اتفاق مي‌افتد. پيام ديگر داستان تقابل جنگ و صلح و نگه‌داشتن حرمت دوستي‌هاست.»

اين نويسنده درباره‌ي بهانه‌ي نوشتن داستان «افسانه‌ي سه دوست»گفت: «من سوره‌ي الرحمن را بسيار دوست دارم و هميشه دلم مي‌خواست براي اين سوره و قرآن كاري كنم.

بعد از چهار سال كه فكر نگارش داستاني با اين مضمون به ذهنم رسيده بود، بالاخره داستان افسانه‌ي سه دوست خلق شد. ممكن است در ظاهر شباهتي ميان داستان و قرآن ديده نشود؛ اما به بسياري از نكاتي كه در قرآن وجود دارد اشاره كرده‌ام. در واقع در اين كتاب تلاش كردم غيرمستقيم نشانه‌هايي را به كار بگيرم كه توجه مخاطب به موارد كليدي و انسان‌ساز قرآن جلب شود.»

«افسانه‌ي سه دوست» اين روزها مرحله‌ي تصويرگري را در «نشر شهر» مي‌گذراند.

«قصه‌ي گرگ سايه‌اي» ديگر كتاب اين نويسنده است كه «طرح و اجراي كتاب» آن را به شكل دوزبانه منتشر مي‌كند. اين كتاب كه توسط نوشين حجازي تصويرگري شده پيش از اين قرار بود توسط انتشارات قو راهي بازار كتاب شود.

انتشارات قو اين كتاب را همراه با تصاوير «مليحه عينعلي» منتشر مي‌كند.


 همراه با خبر 

شعرهاي داوود لطف‌الله براي نوجوانان در «روزهاي كاغذي»

داوود لطف‌الله مجموعه شعر «روزهاي كاغذي» را براي نوجوانان منتشر مي‌كند. به گزارش ايسنا، لطف‌الله با اشاره به مجموعه شعر «روزهاي كاغذي» گفت: اين مجموعه شامل 30 شعر مي‌شود كه درباره‌ي موضوعات اجتماعي و مفاهيمي چون «خدا» و «فصل‌ها» است. او افزود: شايد اين مجموعه در نشر اميركبير منتشر شود. اين نويسنده همچنين با اشاره انتشار سه جلد از مجموعه ده‌جلدي «شاهكارهاي ادب فارسي» گفت: سه جلد مجموعه درباره‌ي «درخت» و «تنهايي» منتشر شده؛ اما هفت جلد ديگر آن با موضوع «آب»، «تنهايي» و «نيايش» و غيره زير چاپ است كه در انتشارات مدرسه منتشر مي‌شود. از ميان كتاب‌هاي داوود لطف‌الله به «قصه‌هاي شيرين كليله و دمنه»، «كوچه‌هاي شهر ما»، «لطيفه‌هاي كودكانه»، «پرنده و فال»، ‌«كسي ابرها را تكان مي‌دهد» و «قند و پروانه و خواب» مي‌توان اشاره كرد.


همايش «اقبال و مولانا» در پاكستان برگزار مي‌شود

همايش «اقبال و مولانا» در پاكستان برگزار مي‌شود. به گزارش ايسنا، همايش بين‌المللي «اقبال لاهوري و مولانا» اسفندماه امسال در اسلام‌آباد پاكستان برپا مي‌شود. به گفته‌ي اسماعيل آذر، اين همايش با همكاري مؤسسه‌ي فرهنگي اكو و همچنين انجمن ادبيات تطبيقي برگزار خواهد شد.او در توضيحي گفت: در اين همايش كه با حضور مولوي‌پژوهان و اقبال‌پژوهان ايران و پاكستان و ديگر كشور‌هاي جهان برگزار مي‌شود، درباره‌ي تأثير مولانا بر اقبال لاهوري و همچنين وجوه فكري و شخصيتي مولانا و اقبال، بحث و مقاله‌هايي با اين موضوعات ارائه خواهد شد.


«استنلي» با چراغ جادو به كتاب‌فروشي‌ها آمد

«استنلي» در اثر سقوط يك تخته‌ي اعلانات، تخت و صاف مي‌شود. اما او از اين موضوع كه به نظر خيلي‌ها يك معضل بزرگ است، نهايت استفاده را مي‌كند و كارهايي را انجام مي‌دهد كه تا آن زمان قادر به انجامش نبود. كتاب «استنلي و چراغ جادو» به تازگي با ترجمه‌ي «پروين جلوه‌نژاد» منتشر شده است.

ايبنا نوجوان: «استنلي و چراغ جادو» و «استنلي دوباره صاف مي‌شود» دو عنوان از مجموعه‌ي «استنلي» است كه با ترجمه‌ي «پروين جلوه‌نژاد» منتشر شده‌اند.«جف براون» نويسنده‌ي اين مجموعه، در اين كتاب‌ها زندگي استنلي را روايت مي‌كند كه بر اثر افتادن يك تخته، تخت و صاف مي‌شود و از آن پس اتفاقاتي برايش مي‌افتد. جلوه‌نژاد كه مدتي پيش از ترجمه‌ي اين مجموعه خبر داده بود گفت: «استنلي و برادرش آرتور شخصيت‌هاي اصلي اين مجموعه‌اند كه در هر كدام از كتاب‌ها اتفاق‌هايي برايشان مي‌افتد. بيش‌تر اتفاقاتي كه در اين كتاب‌ها براي استنلي مي‌افتد حال و هوايي فانتزي دارند اما نويسنده از اين بستر براي ارايه‌ي بعضي از مفاهيم اجتماعي استفاده كرده است. مثلاً در نخستين كتاب از مجموعه، استنلي بر اثر اتفاقي صاف مي‌شود و گرچه به همين علت دردسرهايي برايش ايجاد مي‌شود؛ اما با اين حال از اين ويژگي خود براي پيدا كردن دزدهاي آثار هنري استفاده مي‌كند يا به كمك كساني كه بر اثر زلزله زير آوار مانده‌اند مي‌رود. نويسنده به اين ترتيب قصد داشته تا حس دلسوزي، همكاري و كمك به ديگران را در مخاطب ايجاد كند.»

«استنلي صاف مي‌شود»، «استنلي و چراغ جادو»، «استنلي بادبادك مي‌شود» و «استنلي دوباره صاف مي‌شود» عناوين اين مجموعه‌اند كه پروين جلوه‌نژاد آن‌ها را ترجمه كرده است. از اين مجموعه تا كنون استنلي و چراغ جادو و استنلي دوباره صاف مي‌شود توسط «كتاب‌هاي وَنَوشِه» منتشر شده است.

جالب است بدانيد ايده‌ي نوشتن اين مجموعه زماني به ذهن «جف براون» رسيد كه پسرش به او گفت شب‌ها هنگام خواب نگران افتادن تخته‌ي بالاي سرش است.براون هم در كمال خونسردي گفت: «اگر اين اتفاق بيفتد، صبح كه از خواب بيدار مي‌شوي، مي‌بيني كه صاف و تخت شده‌اي!»

براون تا سال 2003 پنج عنوان از مجموعه‌ي استنلي را نوشته بود و در حال نگارش عنوان ديگري بود كه درگذشت اما عده‌اي از نويسندگان گروهي تشكيل دادند و داستان‌هاي استنلي را در كتاب‌هاي بعدي روايت كردند.

استنلي و مجموعه‌اش يك سايت هم دارد كه در آنجا مي‌توانيد هم با استنلي و ديگر شخصيت‌هاي مجموعه آشنا شويد و هم، بازي‌هايي را كه با محوريت استنلي توليد شده است را امتحان كنيد.«استنلي و چراغ جادو» و «استنلي دوباره صاف مي‌شود» را كتاب‌هاي ونوشه منتشر كرده است. هر كدام از عناوين اين مجموعه 1700 تومان قيمت دارد.


 قند پارسي 

 
شخصي که دام نهد و مرغکان را به مکر در دام اندازد، تا ايشان را بخورَد و بفروشد، آن را مکر گويند.

اما اگر پادشاهي دام نهد، تا باز اعجميِ بي قيمت را که از گوهر خود خبر ندارد، بگيرد و دست آموزِ ساعدِ خود گرداند، تا مشرَف و معلَم( تعليم يافته) و مؤدب گردد، اين را مکر نگويند، اگرچه صورتِ مکر است.

اين را عين راستي و عطا و بخشش و مرده زنده کردن و سنگ را لعل گردانيدن دانند.

اگر باز را آن علم بودي که او را چرا مي‌گيرند، محتاج دانه نبودي؛ به جان و دل جوياي دام بودي.

مولوي


 نغمــــــه 

ديدي دلا که يار نيامد

مهدي اخوان ثالث

ديدي دلا که يار نيامد

گرد آمد و سوار نيامد

بگداخت شمع و سوخت سراپاي

وآن صبح زرنگار نيامد

آراستيم خانه و خوان را

وآن ضيف نامدار نيامد

دل را و شوق را و توان را

غم خورد و غمگسار نيامد

آن کاخ ها ز پايه فرو ريخت

وآن کرده ها به کار نيامد

سوزد دلم به رنج و شکيبت

اي باغبان! بهار نيامد

بشکفت بس شکوفه و پژمرد

اما گلي به بار نيامد

خشکيد چشم چشمه و ديگر

آبي به جويبار نيامد

اي شير پير بسته به زنجير

کز بندت ايچ عار نيامد

سودت حصار ، و پيک نجاتي

سوي تو و آن حصار نيامد

زي تشنه کشتگاه نجيبت

جز ابر زهربار نيامد

يکي از آن قوافل پربا ـ

ـ ران گهر نثار نيامد

اي نادر نوادر ايام

که ت فر و بخت ، يار نيامد

ديري گذشت و چون تو دليري

در صف کارزار نيامد

افسوس کان سفاين حري

زي ساحل قرار نيامد

و آن رنج بي حساب تو ، درداک

چون هيچ در شمار نيامد

وز سفله ياوران تو در جنگ

کاري بجز فرار نيامد

من دانم و دلت ، که غمان چند

آمد ،‌ ور آشکار نيامد

چندان که غم به جان تو باريد

باران به کوهسار نيامد


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
گلبرگ
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون