جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2234- تاریخ : 1390/03/05 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران-(پنجشنبه)

سحرخيز خبرداد:
ثبت نام اينترنتي دانش‌آموزان دبيرستاني و هنرستاني‌ از مهر90


قـلـم معـلــم


از گوشه و كنار

حاجي بابايي :
مدرسه اي که مشکل قبض آب و برق دارد با کمک اداره آموزش و پرورش آن را حل کند

با حضور صاحبنظران حوزه علميه و آموزش و پرورش صورت گرفت؛
رونمايي از کتاب "فلسفه تعليم و تربيت اسلامي " پس از 4 سال پژوهش


زنگ تفريح
عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)

كاغذ اخبـار


 سحرخيز خبرداد:
 ثبت نام اينترنتي دانش‌آموزان دبيرستاني و هنرستاني‌ از مهر90  

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش گفت: همه دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان‌هاي کشور از سال تحصيلي جديد به صورت اينترنتي ثبت نام مي‌کنند و دريافت هرگونه وجه براي کلاس‌هاي فوق‎برنامه، مجلات رشد يا امتحانات احتمالي تا پايان شهريورماه، ممنوع است. ابراهيم سحرخيز در گفتگو با ايسنا، گفت: در راستاي هوشمندسازي مدارس از سال تحصيلي جديد، ثبت نام دانش آموزان در مقطع متوسطه و هنرستان‌ها به صورت اينترنتي انجام مي‌شود. وي افزود: با ثبت نام اينترنتي دانش آموزان، تمامي اطلاعات به روز در اختيار مسئولان مربوطه قرارمي‌گيرد تا در برنامه‌ريزي‌هاي آموزش وپرورش لحاظ شود. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با بيان اينکه وضعيت واحدهاي آموزشي از نظر جنسيت، نوع مدرسه، دوره تحصيلي و يک يا دونوبته بودن قبل از شروع ثبت‌نام مشخص و ساماندهي مي‌شود، عنوان کرد: تمام هنرستان‌هاي دولتي ملزم هستند، درحد ظرفيت خود، حداقل دو کلاس از دانش‌آموزان سال اول متوسطه را ثبت‌نام کنند. وي گفت: بر اين اساس ثبت‌نام تمام دانش‌آموزان مدارس دولتي و غيردولتي صرفا از طريق سامانه اينترنتي انجام خواهد شد. سحرخيز تاکيدکرد: مديران مدارس موظفند بخشي از ظرفيت مدرسه را به ثبت‌نام دانش‌آموزان در شهريورماه اختصاص دهند و از تکميل کردن ظرفيت کامل ثبت‌نام قبل از زمان اعلام شده، خودداري کنند. همچنين بايد تدابيري اتخاذشود تا امکان ثبت‌نام فرزندان ايثارگران و فرهنگيان (شاغل و بازنشسته) در آموزشگاه مورد نظر آنان فراهم شود. به گفته وي، دريافت شهريه و هرگونه کمک‏هزينه تحصيلي رسمي و اخذ تعهد به‏استثناي وجوه مربوط به بيمه و کتب درسي هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتي، ممنوع است. معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش با اشاره به ممنوعيت دريافت شهريه در مدارس هيات امنايي نيز اظهارکرد: دريافت هرگونه وجه براي ثبت‌نام در طول سال تحصيلي از فرزندان همکاران فرهنگي در مدارس شاهد، نمونه دولتي، هيات امنايي و استعدادهاي درخشان نيز ممنوع است. وي در پايان خاطرنشان کرد: به منظور حسن اجراي اين دستورالعمل، علاوه بر ناظران استان و مناطق، بازرسان و ناظراني از سوي اداره کل ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات به صورت محسوس و غيرمحسوس از واحدهاي آموزشي و ستادهاي ثبت‌نام سراسر کشور بازديد خواهند کرد.


 قـلـم معـلــم 

ويژگي ها و اهداف برنامه درسي تعليمات اجتماعي

محمدمهدي ناصري

قسمت چهارم

ادامه از قسمت و) هريک از فعاليت هاي يادشده بايد در ارزش يابي مستمر اين درس مورد توجه قرارگيرد، زيرا ميزان مشارکت دانش آموزان در فعاليت هاي گروهي، يکي از ملاک هاي اين نوع از ارزش يابي به حساب مي آيد. با توجه به تأکيد برنامه و کتاب بر مشارکت دانش آموزان در فرآيند ياددهي-يادگيري، استفاده از روش هاي آموزشي که بر فعال کردن دانش آموزان و مشارکت دادن آن در اين فرآيند مبتني است، لازم به نظرمي رسد. به عبارت ديگر، انجام فعاليت هاي کتاب بايد محور همه فعاليتهاي آموزشي در کلاس تعليمات اجتماعي قرارگيرد.

2-تکيه بر رويکرد پرورش خلاقيت

آن چه که در تعاريف «خلاقيت» مشترک است، تأکيد بر «نوبودن» عمل خلاقانه است. خلاقيت قابليتي است که به درجات متفاوت در همه افراد وجود دارد و وظيفه ما شکوفا ساختن آن است. اما ميزان آن به عوامل متعددي نظير کوشش و تمرين، پشتکار، روش تفکر، يادگيري مهارت هاي مورد نياز و ... بستگي دارد. براي پرورش اين استعداد در کتاب هاي تعليمات اجتماعي به نکاتي از اين دست توجه شده است: الف) از آنجاکه دانش آموزان براي انجام کار خلاقانه به انگيزه نياز دارند، در کتاب هاي تعليمات اجتماعي سعي شده است، موضوعات، مسائل و مثال ها با علاقه ها و نيازهاي دانش آموزان هماهنگ باشد. توجه به علاقه هاي يادگيرنده سبب برانگيختن ميل و رغبت دروني وي مي شود. او موضوع و مسئله طرح شده را مسئله خود مي يابد و با آن فعالانه برخورد مي کند. ب) آموزش مهارت هاي مورد نياز در انجام کار خلاقانه از عوامل مؤثر در پرورش خلاقيت است. دانش آموزان مي توانند با انجام فعاليت ها، اين مهارت ها را کسب کنند؛
مهارت هايي چون مشاهده دقيق، طرح سؤالات مهم، اظهارنظر،
طبقه بندي موضوعات، تحقيق و بررسي، حل مسئله و ....ج) پرورش تفکر واگرا در انجام فعاليتها از عوامل مؤثر در پرورش خلاقيت است. به همين دليل در کتاب هاي تعليمات اجتماعي، فعاليت ها و سؤال هايي طراحي شده اند که ممکن است پاسخ هاي متفاوتي داشته باشند. براي مثال مي توان به فعاليت هايي که در متن درس با عناوين متفاوت وجوددارند، تعيين عناوين فرعي براي بعضي از درس ها، تلاش در پاسخ به عناوين اصلي هر درس که به صورت سؤالي مطرح شده اند، تصميم گيري درباره مفاهيم و مطالب مهم و غيرمهم در بخش «خلاصه کنيد» (که از انواع فعاليت هاي خود ابرازگرانه به حساب مي آيد) ونيز تکميل نمودارهايي که در پايان بعضي از فصل هاي کتاب وجود دارند، اشاره کرد.

ادامه دارد.....

برگرفته از مجله رشد آموزش راهنمايي تحصيلي، دوره شانزدهم، فروردين 1390


 از گوشه و كنار 

وزير آموزش و پرورش خبرداد:

ساماندهي تمام بخش هاي آموزش و پرورش

وزير آموزش و پرورش گفت: تمام بخش هاي آموزش و پرورش ساماندهي و بيشتر بودجه وزارت آموزش و پرورش به مناطق محروم اختصاص مي يابد. حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با پانا، درخصوص ساماندهي آموزش وپرورش گفت: تمام بخش هاي آموزش وپرورش ساماندهي مي شود و ادغام هاي بخش هاي مختلف در راستاي انجام مي شود. وي ادامه داد: هيچ بخشي از آموزش وپرورش در کشور وجودندارد که تحت پوشش ساماندهي قرارنگيرد و اين ساماندهي در حوزه هاي مختلف مانند فضا و معلم هم زمان با هم انجام مي شود. حاجي بابايي درخصوص تحول بنيادين اظهارکرد: تحول بنيادين در تمام امور وزارتخانه وجوددارد و تمام امور تحت پوشش اين تحول قراردارد. وزير آموزش وپرورش با اشاره به بودجه آموزش وپرورش گفت: بيشتر بودجه به مناطق محروم اختصاص پيدامي کند.

رييس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

توزيع 5 ميليارد تومان اعتبارات پژوهشي
در استان ها

رييس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از اختصاص حدود 5 ميليارد تومان براي اقدامات پژوهشي در سال گذشته به تمام استان هاي کشور خبرداد. مجيدقدمي در گفتگو با پانا، اظهارکرد: در سال گذشته حدود 5ميليارد تومان اعتبارات پژوهشي در بين استان ها توزيع شده است که حق التأليف و اقدامات مشابه از اين مبلغ پرداخت و براي اين اقدامات به هر استان بين 100تا 300ميليون تومان پرداخت شده است. وي ادامه داد: از ديگر برنامه هاي پژوهشي سال90 مي توان به مجنمع هاي شهري و روستايي و همچنين آموزش دختران اشاره کرد.

*ويژگي هاي يک مدرسه پژوهنده

رييس پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش بيان داشت:
ويژگي هاي يک مدرسه پژوهنده داشتن معلم و دانش آموز پژوهنده است و بايد آنها به برنامه هاي پژوهشگري دامن زده و اين اقدام پژوهشي هم حرکتي در همين راستا است که اقدام پژوهي ها را از سطح استان ها انتخاب کنيم.

*دريافت 25 هزار اقدام پژوهي در سال گذشته

قدمي خاطرنشان کرد: در سال گذشته 25هزار اقدام پژوهي به پژوهشگاه آموزش و پرورش رسيد که در نوع خود حرکت بزرگي بوده است. وي اضافه کرد: اگر معلمي در مدرسه با مشکلاتي مواجه شده و با انجام کاري خاص مشکلات را برطرف کرده مي تواند راهکارهاي حل مشکل خود را براي اين پژوهشگاه ارسال کند ولي براي اين معلمان حق التأليفي درنظرگرفته نشده است اما براي اقدام پژوهي هاي منتخب هدايا و يا پاداش نقدي از محل اعتبارات پژوهشي درنظرگرفته مي شود.


 حاجي بابايي :
 مدرسه اي که مشکل قبض آب و برق دارد با کمک اداره آموزش و پرورش آن را حل کند  

وزير آموزش وپرورش گفت: اگر کسي تخلفاتي مانند اخذ پول هنگام ارايه کارت ورود به جلسه امتحان، کارنامه يا دريافت وديعه ثبت‌نام از دانش‌آموزان داشته باشد، قطعاً با وي برخورد قانوني مي‌شود. به گزارش «توانا»، حميد‌رضا حاجي‌بابايي در حاشيه همايش زنان فرهنگي که در سالن حجاب کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان برگزارشد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص برنامه آموزش و پرورش براي برخورد با دريافت پول از دانش‌آموزان در هنگام ارايه کارت ورود به جلسه امتحان يا کارنامه پايان سال اظهار داشت: در اين رابطه اقدامات نظارتي بايد مانند سال قبل دنبال شود و البته در سال گذشته نيز مشکلات خيلي کمتر شد و اگر مواردي از اين قبيل وجود دارد اعلام شود تا پيگيري کنيم. وي همچنين در رابطه با موضوع دريافت وديعه ثبت نام در برخي از مدارس دولتي نيز گفت: اين روال بايد اصلاح شود و اگر کسي در اين تخلف، عمد داشته باشد قطعاً از طرف آموزش و پرورش با وي برخورد قانوني صورت مي‌گيرد. حاجي بابايي تصريح کرد: دريافت پول از دانش‌آموزان بابت مصرف انرژي نيز ممنوع است و اگر مدرسه‌اي مشکل قبض آب و برق داشته باشد بايد با کمک اداره آموزش و پرورش آن را حل کند.

* تمام توان خود را به کار مي‌گيريم تا دبستان‌ها يک نوبته شوند

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار فارس در رابطه با اظهارات هفته قبل وي که گفته بود مدارس ابتدايي را «در حد توان کشور» يک نوبته مي‌کنيم، تصريح کرد: اکنون هم همان حرف قبل را مي‌زنم و اعلام مي‌کنم که تمام توان خود را به کارمي‌گيريم تا تمام مدارس ابتدايي براي مهر90 يک نوبته شود و اگر موارد استثنايي نيز وجودداشته باشد بايد براي آن فکري شود و در جلسه اخير نيز مجددا به مديران آموزش وپرورش تأکيدشد تا در اين رابطه تلاش شود و تاکنون نيز حدود 60الي 70درصد در استان‌ها اين کار پيش رفته است. وي خاطرنشان کرد: تعطيلي روزهاي پنجشنبه ساير مقاطع تحصيلي (راهنمايي و دبيرستان) فعلاً قابل پيش‌بيني نيست و بايد کارهاي مطالعاتي آن انجام شود.

* ايجاد دو معاونت در سازمان جديد‌التأسيس «مدارس غيردولتي توسعه مشارکت‌هاي مردمي و خانواده»

وزير آموزش و پرورش با اشاره به تشکيل سازمان «مدارس غيردولتي توسعه مشارکت‌هاي مردمي و خانواده» گفت: با اين اقدام مشارکت خانواده‌ها در آموزش و پرورش بايد بهتر شود و در نقشه جامع علمي کشور نيز براي نخستين بار تأکيد شده است که خانواده بايد نقش قدرتمندي در آموزش و پرورش ايفا کند. حاجي بابايي عنوان کرد: اين سازمان به دو معاونت شامل معاونت مدارس غيردولتي و معاونت امور زنان و خانواده تقسيم مي‌شود.

* ارسال پيامک براي دانش‌آموزان با موضوع ازدواج موقت يک مقوله اجتماعي و امنيتي است

حاجي بابايي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص ارسال پيامک به دانش‌آموزان با موضوع ترويج ازدواج موقت بدون اذن والدين و برنامه‌هاي آموزش وپرورش براي مقابله با اين مسئله گفت: اين مسئله يک مقوله اجتماعي و امنيتي است که مسئولان ذيربط در کشور بايد آن را دنبال کنند و ما نيز به عنوان يک عضو تأثير‌گذار هر کمکي که بتوانيم انجام مي‌دهيم.وي افزود: کلاس‌هاي گوناگوني در آموزش وپرورش در قالب آموزش آداب ومهارت‌هاي زندگي داريم که بايد تقويت شود و در اين رابطه نقش مشاور مربي پرورشي و مديرمدرسه يک نقش تاثير‌گذار است.


 با حضور صاحبنظران حوزه علميه و آموزش و پرورش صورت گرفت؛
 رونمايي از کتاب "فلسفه تعليم و تربيت اسلامي " پس از 4 سال پژوهش 

طي مراسمي با حضور جمعي از صاحبنظران، از کتاب "فلسفه تعليم و تربيت اسلامي " که پس از 4 سال کار پژوهشي تدوين شده است، رونمايي شد. به گزارش «توانا»، طي مراسمي در محل سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش وپرورش از کتاب "فلسفه تعليم و تربيت اسلامي" با حضور محي‌الدين بهرام محمديان معاون وزير آموزش وپرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، مجتبي مصباح يزدي عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و علي ذوعلم مشاور وزير آموزش و پرورش رونمايي شد. اين کتاب به سفارش سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي و توسط گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي حضرت امام خميني (ره) قم و با نظارت آيت‌الله محمد‌تقي مصباح يزدي طي 4 سال تدوين و نگارش شده است.

هدف از تدوين اين کتاب، ارائه الگوي مدوّني از نظريه تعليم و تربيت در متون اسلامي است تا به عنوان يک کار پژوهشي در تدوين اسناد قانوني مطرح در اين زمينه، مورد استفاده صاحبنظران قرارگيرد. پس از رونمايي از کتاب "فلسفه تعليم و تربيت اسلامي"، گروهي از تدوين‌کنندگان اين کتاب در ميزگردي به ارائه گزارش سير تدوين کتاب پرداختند و مهمترين ديدگاه‌ها و تئوري‌هاي مطرح در تدوين اين نظريه را تشريح کردند.

* "سکولاريسم نو " حاصل نفوذ تفکرات "التقاطي" در حوزه فرهنگ و تفکر است

به گزارش توانا، در اين مراسم محي‌الدين بهرام محمديان معاون وزير آموزش وپرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با بيان اينکه از چند سال گذشته تاکنون تلاش‌هاي قابل توجهي براي "تحول" در آموزش وپرورش صورت گرفته است، اظهارداشت: اين تحول بايد مبتني بر انديشه‌هاي اسلامي شکل گيرد و خروجي آن انسان‌هايي باشد که فکور، مهذب، خطر‌پذير در نزديکي به مرزهاي دانش و مفتخر به هويت انقلابي و ديني خود باشند. وي افزود: همچنين در اين جريان تحولي بايد مدرسه‌اي داشته باشيم که «کانون زندگي» باشد و درجاتي از «حيات طيبه» را براي دانش‌آموزان محقق کند. محمديان ادامه داد: در اين راه و براي ايجاد اين تحول لازم بوده است تا «فلسفه تعليم و تربيت اسلامي» را از ميان متون ديني استخراج کرده و آن را به فرآورده قابل استفاده براي همگان و در دسترس عموم تبديل کنيم. رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي تصريح کرد: نظريه تعليم وتربيت اسلامي در لابه‌لاي آيات و روايات ما وجوددارد، اما تاکنون چنين کاري انجام نشده است که اين نظريات استخراج و تدوين شده باشد؛ براساس اين دغدغه ذهني از حدود 4سال پيش ايده تدوين فلسفه تعليم وتربيت اسلامي در وزارت آموزش وپرورش قوت گرفت. وي خاطرنشان کرد: بايد از اين نظريه دلالت‌هاي تربيتي استخراج شده و احکامي استنباط شود که مورد عمل قرارگيرد.

* مورد توجه قرارگرفتن بسياري از خلأهاي قبلي در کتاب جديد

محمديان عنوان کرد: «تربيت ديني» يعني اينکه روش‌ها و مباني تربيتي و نيز کارهاي انجام شده در عرصه تربيت همگي برگرفته از «دين» باشد و روح دين بر تمام مسائل تربيت سايه افکنده باشد. وي ادامه داد: امروز پس از گذشت سال‌ها پروژه تحقيقاتي فلسفه تعليم و تربيت اسلامي به نتيجه رسيده و آنچه صورت گرفته است تنها نگارش يک کتاب نيست بلکه يک کار جامع‌الاطراف علمي است که تنها نتيجه آن در قالب يک کتاب ارائه شده است. رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با بيان اينکه در اين کتاب بسياري از خلأ‌هاي مباحث قبلي تعليم و تربيت اسلامي مورد توجه قرار گرفته و هرچند در حد اجمالي به آنها پاسخ داده شده است، گفت: در اين جريان هم طرح کلي کار و هم نگارش مرحله به مرحله کتاب، با نظارت و تأييد حضرت آيت‌الله مصباح يزدي بوده است و مي‌توان ادعا کرد که جوانب عمومي نظريه تعليم و تربيت اسلامي در اين کار پژوهشي به طور جامع لحاظ شده است. محمديان تصريح کرد: آنچه امروز در حوزه فرهنگ و تفکر مي‌تواند باعث نگراني باشد، نفوذ تفکرات و انديشه‌هاي التقاطي و انحرافي است که «سکولاريسم نو» حاصل آن است و گاهي اوقات نيز «دين‌نما» مي‌شود؛ به همين جهت وجود شخصيت‌هايي مانند آيت‌الله مصباح يزدي و نظارت آنان بر اين کارهاي تحقيقاتي مي‌تواند از بروز اين خطرات و آسيب‌ها جلوگيري کند.


 زنگ تفريح 
 عكس : همايون لنگرودي (بديع فر)


 كاغذ اخبـار 

معاون آموزش و پرورش خبرداد:

تغيير محتواي کتاب‌هاي درسي تمامي مقاطع تحصيلي تا 6 سال آينده

معاون وزير آموزش و پرورش گفت: خروجي مدارس ما بايد دانش‌آموزان متدين و آماده ورود و خدمت به جامعه باشند و توانمندي لازم را براي يک زندگي با معيارهاي اسلامي و ايراني را داشته باشند. به گزارش ايسنا، محمديان در همايش بررسي ابعاد طرح تحول بنيادين در مازندران با اشاره به ضرورت هاي تحول با محوريت تربيت اسلامي معلم را محور طرح تحول عنوان کرد و گفت: براساس نيازهاي ضروري در بحث تربيت و در راستاي تناسب نمرات آموزش وپرورش با نيازهاي جامعه تحول بنيادين طراحي و روند اجرايي خود را طي مي کند. وي يکي از فلسفه‌هاي مهم تحول را تقويت هويت ايراني اسلامي برشمرد و با تشريح مؤلفه‌هاي اساسي آموزش وپرورش، معلم را اولويت نخست اين مؤلفه‌ها عنوان کرد و گفت: برنامه درسي، توسعه و تحقيق ، فضا و تجهيزات و منابع حول محور معلم قابل ارزيابي و داراي کارکرد است. وي معلم را الگو و اسوه مترقي، زمينه ساز رشد و برنامه‌ريز درسي و تربيتي وصف کرد و گفت: با اوست که ايمان، عمل و اخلاق ارتقاء مي يابد. محمديان دراين خصوص ادامه داد: معلم با کتاب شکل دهنده يک فرآيند مطلوب تربيت مي باشد و اين در عرصه هاي تاريخي هم نمود عيني دارد. وي با اشاره به تغيير محتواي درسي، خاطرنشان کرد: در سال تحصيلي 90-91کتاب "بخوانيم و بنوسيم" پايه اول ابتدايي تغييرمي‌کند و تا شش سال آينده نيز محتواي درسي کليه مقاطع تحصيلي تغييرمي کند و با معيارهاي مبتني بر نظريه هاي تربيتي اسلامي تدوين مي‌شود. معاون آموزش وپرورش از برنامه درس ملي و نقشه جامع تعليم و تربيت سخن گفت و با نقدي به دانش برنامه ريزي درسي که عمدتا دانش ترجمه اي و مبناي فکري آن دانشمندان غيراسلامي است، رويکرد جديد تأليفات را مبتني بر تعاريف و نظريه هاي اسلامي عنوان کرد.

تکليف دانشگاه فرهنگيان نهايي شد

دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي از تصميم گيري شورا درباره دانشگاه فرهنگيان خبرداد و گفت: مقررشد ساز و کار دانشگاه فرهنگيان با هدف ارتقاي مجموعه فرهنگيان، مطابق ضوابط آموزش عالي و زيرنظر وزارت آموزش و پرورش باشد. به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولي در پايان جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي با اشاره به برگزاري جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي به رياست دکتر علي لاريجاني با اعلام اين خبر افزود: قرارشد با هماهنگي وزير آموزش وپرورش و وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري براي راه‌اندازي اين دانشگاه تصميم‌گيري نهايي صورت پذيرد تا به‌زودي شاهد تاسيس آن باشيم.

مانور زلزله در ساختمان مرکزي آموزش و پرورش اجرا مي شود

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد، براي حفظ آمادگي در برابر خطر احتمالي وقوع زلزله، تمرين مقابله با زلزله در ساختمان مرکزي اين وزارتخانه واقع در تهران اجرا مي شود. به گزارش مرکز اطلاع‌رساني و روابط ‌عمومي وزارت آموزش و پرورش، اين مانور براي آمادگي و مقابله احتمالي با خطر زلزله و تهديدات حوادث طبيعي و غيرمترقبه در وزارت آموزش و پرورش طراحي شده و در روزهاي آتي برگزار خواهد شد. اين مانور به منظور آموزش، ايجاد آمادگي و مشخص شدن مشکلات احتمالي در چنين مواقعي طراحي شده و از طرف همه کارکنان وزارت آموزش و پرورش نيز جدي گرفته خواهد شد. در اين طرح ضمن ترسيم وضعيت بحراني و شرايط فوق‌العاده، طوري برنامه‌ريزي شده ارباب رجوع‌هايي که در آن روز به ساختمان مرکزي وزارت آموزش وپرورش مراجعه خواهند داشت به ساختمان جايگزين در اين طرح فرستاده شوند.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدزسه
ادبيات و نوجوان
كانون