جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 2190- تاریخ : 1390/01/15 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران-(دوشنبه)

گفت وگوهايي با مسوولان کانون زبان ايران
شهريه دوره هاي کانون زبان در سال جديد افزايش نمي يابد


 گفت وگوهايي با مسوولان کانون زبان ايران
 شهريه دوره هاي کانون زبان در سال جديد افزايش نمي يابد  

اشاره: در روزهاي اخير مسوولان مختلف کانون زبان ايران، وابسته به کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، در اظهارنظرهايي برنامه هاي جديد اين مرکز را در سال جديد تشريح کرده اند.
رييس کانون زبان ايران:
شهريه ها افزايش نمي يابد
رييس کانون زبان ايران گفت: شهريه هاي دوره هاي مختلف کانون زبان ايران در طول سال 90 به منظور تکريم و جلب رضايت مندي بيش تر زبان آموزان افزايش نمي يابد.
حسن مسعودي در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا، افزود:عدم افزايش شهريه دوره هاي مختلف کانون زبان ايران، با تصميم شوراي معاونين و اخذ مجوز از مديرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از ترم اول سال آينده کانون زبان ايران در سراسر کشور عملياتي خواهد شد.
وي با بيان اين که بيش از 75 درصد از زبان آموزان کانون زبان از فرزندان فرهنگيان، کارمندان و کارگران هستند، افزود: در صورت افزايش شهريه کلاس هاي کانون زبان همانند سال هاي گذشته، براي خانواده هاي زبان آموزان مشکلاتي ايجاد و حضور کانون زبان در استان ها، شهرها و بخش هاي مختلف کشور به ويژه مناطق محروم غيرممکن مي شد.
مسعودي توضيح داد: يکي از سياست هاي کانون زبان ايران فراهم کردن مقدمات بهره مندي علاقه مندان به فراگيري زبان دوم به ويژه دانش آموزان و دانشجويان در مناطق محروم است و يکي از ملزومات اين امر، عدم افزايش شهريه ها است.
رييس کانون زبان ايران در مورد راهکارهاي جبران تامين هزينه هاي کانون زبان در سال آينده ابراز اميدواري کرد که همان طور که کانون زبان براي رضايت و رفاه بيش تر زبان آموزان، شهريه هاي خود را افزايش نداده است، نهادهاي دولتي مانند وزارت نيرو و شرکت گاز نيز نسبت به تعيين تعرفه هاي آب، برق و گاز مراکز همانند گذشته عمل کنند.
مسعودي يادآور شد: اعمال تعرفه تجاري يا تعرفه هاي ديگري که هزينه هاي کانون زبان را افزايش مي دهد، موجب خواهد شد کانون زبان در اجراي برنامه عدم افزايش شهريه ها، با مشکلات زيادي روبه رو شود.
وي با بيان اين که  آموزش و پرورش، شهرداري ها، نهادها و يا سازمان هاي زيادي هستند که مدارس و ساختمان هاي بدون استفاده متعددي در اختيار دارند، افزود: آن ها مي توانند در ازاي دريافت اجاره منطقي و منصفانه يا به صورت مشارکتي اين فضاها را در اختيار کانون زبان قرار دهند تا موجبات رضايت مندي نزديک به 800 هزار نفر زبان آموز و خانواده هاي آن ها را فراهم کنند.
مسعودي علاوه بر عدم افزايش شهريه کلاس ها، آزمون تعيين سطح و شهريه مهمان شدن زبان آموزان در مراکز کانون زبان، هم چنين از کاهش قيمت برخي از اقلام  آموزشي و کمک آموزشي خبر داد.
قائم مقام مديرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان توضيح داد: تنها کتاب هاي آموزشي کانون زبان با افزايش 15 درصدي در سال آينده عرضه خواهند شد.
مسعودي با دولتي خواندن کانون زبان گفت: همه درآمدهاي کانون زبان به حساب خزانه دولت واريز مي شود و از محل آن درآمدها، هزينه هاي کانون زبان از جمله حقوق کارکنان و حق التدريس مدرسان، اجاره مراکز  آموزشي، هزينه آب، برق، گاز، تلفن و تجهيزات پس از تامين از سوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، پرداخت مي شود.
گفت وگو با حبيب خسروي، مشاور رييس کانون زبان در امور استان ها:
تعريف مديريت استاني در کانون زبان چيست؟
- اگر اصلي ترين و جدي ترين سياست اجرايي کانون زبان را توسعه مراکز و واحدهاي  آموزشي در استان ها بدانيم آن گاه لزوم حضور يک شخص براي پي گيري امور را نمي توانيم ناديده بگيريم. پي گيري کننده و هماهنگ کننده اي که اختياراتي بيش از اختيارات يک مسوول مرکز داشته باشد و بتواند ضمن اتخاذ تصميم درست در حيطه اختيار خود برنامه ريزي و ساماندهي نمايد ضمن نظارت مي تواند پاسخ مناسبي براي رفع مشکلات مراکز باشد.
شما مي دانيد که توسعه، پيش نيازهاي خاص خودش را دارد. در امر توسعه نياز به مديراني داريم که ضمن باور اين نياز در جهت رسيدن به هدف مورد نظر تلاش نمايند. اين جاست که مديريت استاني در کانون زبان تعريف مي شود و ان شا»الله شکل خواهد گرفت.
پيش بيني جناب عالي از تاثيرات اجرايي مديريت متمرکز استاني در کانون زبان چيست؟
- حضور مديران استاني مي تواند در تسريع فرآيند اجرايي، ساماندهي تعاملات استاني و توسعه بسيار موثر باشد.
 اجراي طرح مديريت استاني در مراکز چه مشکلاتي را رفع خواهد نمود؟
- توسعه مراکز  آموزشي در کليه شهرهاي کشور که از سياست هاي اجرايي کانون زبان مي باشد الزاماتي دارد از قبيل نيازسنجي، فراهم نمودن فضا، تجهيزات، مدرس و کارکنان اداري در استان ها، که اجراي اين امر با حضور يک مدير به عنوان مسوول نظارت، بررسي و هماهنگ کننده در سطح استان تسريع خواهد يافت.
اين طرح را تاکنون در چند استان اجرا نموده ايد و بازخوردهايي که دريافت کرده ايد چه بوده؟
- تاکنون در سه استان مديريت استاني اجرا شده است و پيرامون بازخوردهاي آن نيز بايد با گذشت زمان طبق نظرسنجي ها و آمار به جمع بندي برسيم.
سخن پاياني اين گفت وگو؟
- امروز ديگر در پاسخ به اين سوال که چه کسي بي سواد است نمي توانيم بگوييم کسي که قادر به خواندن و نوشتن نيست. بلکه در عصر کنوني کسي که قادر به تعامل در عرصه بين الملل و رفع نيازهاي خود به اقتضاي شغل و تحصيلات مربوط نباشد به نوعي احساس ضعف خواهد نمود. فراگيري زبان انگليسي و عربي از پيش نيازهاي لازم در اين امر است که بايد توجه ويژه اي به آن شود.
گفت وگو با سيد محمدرضا هاشمي معاون پژوهش و برنامه ريزي:
چه خبر از چارت جديد کانون زبان ايران؟
نظر شما درباره چارت جديد کانون زبان چيست؟
- ساختار سازماني (چارت) جديد کانون زبان داراي چند ويژگي است. در درجه اول تعادل و تعامل خوبي در ساختار جديد ميان بخش هاي مختلف اعم از معاونت ها و مديريت ها به وجود آمده است که باعث نظام مندتر شدن فعاليت ها در سطوح مختلف مي شود. ويژگي ديگر ساختار سازماني جديد، تخصصي بودن جايگاه هاي تعريف شده در حوزه ها و بخش ها است. به عنوان مثال در بخش مديريت پژوهش و توليد، مسووليت هاي تخصصي مانند پژوهش و توليد مواد  آموزشي، پژوهش و توليد آزمون، پژوهش و توليد تکنولوژي  آموزشي و آمار و اطلاعات ايجاد شده است که خود باعث شکل گيري ساز و کاري نظام مند جهت انجام امور محوله خواهد بود.
پيش بيني شما از تاثيرات اجرايي چارت جديد کانون زبان در عملکرد حوزه مربوط به خودتان چيست؟
- ساختار سازماني جديد، به شفاف تر شدن وظايف در حيطه هاي مختلف مربوط به پژوهش و برنامه ريزي کمک شاياني کرده است. هم چنين با تفکيک بخش ها و مسووليت ها، امکان برنامه ريزي دقيق و پي گيري هاي مستمر را تا حد قابل توجهي تقويت کرده است.
مزاياي حضور کارشناس مقيم در مراکز چيست؟
- حضور کارشناس مقيم در هر مرکز مي تواند به صورت مستقيم بر کيفيت ارايه خدمات  آموزشي تاثيرگذار باشد. در ساختار جديد، وظايف کارشناسان فراتر از بازديد تعريف شده است و کارشناسان مراکز به عنوان مشاورين  آموزشي براي مدرسان و زبان آموزان، کارشناسان نظارت و ارزيابي و هم چنين کارشناسان کنترل کيفيت  آموزشي شناخته مي شوند.
به اعتقاد جناب عالي حرکت به سوي تخصص گرايي در کانون زبان ايران، از بروز کدام يک از مشکلاتي که در گذشته با آن روبه رو بوديم، جلوگيري خواهد نمود؟
- تخصص گرايي که هميشه مورد توجه مسوولان ارشد کانون زبان بوده است، مولفه هاي زيادي را در فرايند انجام فعاليت ها تحت تاثير قرار مي دهد. به طور خلاصه و کلي، نيروي انساني متخصص در صورتي که در جايگاه تخصصي متناسب با توانايي هايش قرار بگيرد مي تواند با شناخت فرصت ها و تهديدهاي داخل و خارج سازمان، ارزيابي روند فعاليت ها و برنامه ريزي جهت تقويت و ايجاد فرصت ها و تضعيف و از بين بردن تهديدها، تاثير قابل توجهي بر حرکت سازمان به سمت اهداف مشخص شده داشته باشد و اين امر موجب بالا رفتن بازدهي و اثربخشي فعاليت ها در هر بخش و در پي آن باعث افزايش بهره وري سازمان مي شود.
نيروي متخصص مي تواند به گونه اي عمل کند که برآيند کلي فعاليت هاي انجام شده به مراتب تاثير بيش تري از حاصل جمع جز به جز هر فعاليت در هر بخش داشته باشد.
در پايان اگر نکته يا مورد ديگري در اين خصوص مدنظر شماست لطفا ذکر بفرماييد.
- آروز دارم همکاران عزيز در همه سطوح به ارزش کاري که انجام مي دهند آگاهي داشته باشند. خيلي ساده بگويم، هر فعاليت  آموزشي و اجرايي در هر گوشه از کانون زبان مي تواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر ارايه خدمات  آموزشي به جمعيت قابل توجهي در کشور تاثيرگذار باشد و اين از ارزش والايي برخوردار است.
گفت وگو با زهرا عباسي، مدير بخش غيرانگليسي
بايد فعاليت ها را گسترش داد
ارزيابي شما از فعاليت هاي کانون زبان در بخش غيرانگليسي تاکنون چيست؟
-  آموزش زبان هاي غيرانگليسي در کانون زبان ايران سابقه اي طولاني دارد، به ويژه  آموزش زبان فرانسه و پس از آن زبان هاي آلماني، عربي و فارسي و اسپانيايي. اما متاسفانه گستردگي اين  آموزش ها مانند زبان انگليسي نمي باشد، که البته مهم ترين و منطقي ترين دليل آن تقاضاي کم تر در خصوص  آموزش اين زبان هاست. اما مسلما تعداد کنوني زبان آموزان و کيفيت  آموزشي در اين بخش ها وضعيت مطلوب کانون نيست و تمامي بخش هاي غيرانگليسي در پي گسترش  آموزش و ارتقاي کيفي آن هستند.
 مردم تا چه اندازه از فعاليت هاي کانون زبان در اين بخش آگاهند؟
- کانون زبان ايران در بين مردم نام شناخته شده اي است. اما اغلب افراد کانون را به عنوان مرکز  آموزش زبان انگليسي مي شناسند و اطلاعات اندکي در خصوص برگزاري دوره هاي  آموزش غيرانگليسي دارند و دليل آن نيز اطلاع رساني اندک در اين زمينه است. براي رفع اين موضوع مکاتباتي با روابط عمومي کانون زبان ايران صورت گرفته است و قرار است اطلاع رساني همه جانبه اي در اين خصوص صورت گيرد.
برنامه هاي آتي کانون زبان براي بخش غيرانگليسي چيست؟
چند موضوع به عنوان برنامه هاي اصلي آموزش هاي غيرانگليسي مدنظر است که مي توان به اين موارد اشاره کرد:
امکان سنجي و راه اندازي دوره هاي  آموزش غيرانگليسي در مراکز مختلف کانون زبان ايران در تهران و شهرستان ها; بررسي شيوه و محتواي  آموزشي و بهبود آن; بررسي وضعيت  آموزش زبان هاي غيرانگليسي در موسسات ديگر  آموزشي و مقايسه آن با کانون زبان ايران جهت آسيب شناسي  آموزشي; ارايه راهکارهاي عملي جهت حفظ و افزايش تعداد زبان آموزان; برگزاري آزمون هاي بين المللي براي زبان هاي مختلف غيرانگليسي; راه اندازي دوره هاي جديد  آموزشي.
با توجه به بازتاب ها و سنجش هاي صورت گرفته، رضايت زبان آموزان از کلاس هاي کانون زبان در بخش غيرانگليسي تاکنون به چه ميزان بوده است؟
- در سال هاي گذشته از زبان آموزان و مدرسان در اين خصوص نظرسنجي شد که اغلب حاکي از رضايت زبان آموزان و مدرسان بود; اما نکات قابل تاملي نيز وجود دارد، ازجمله امکان برگزاري دوره ها به صورت فشرده و يا در زمان هاي مختلف که امکان انتخاب را براي زبان آموزان افزايش دهد. که تمام اين موارد در حال پي گيري هستند.
اگر دستاورد و يا ابتکاري در اين بخش در کانون زبان صورت گرفته است، لطفا ذکر بفرماييد.
- در بخش هاي فرانسه، آلماني و اسپانيايي محتواي  آموزشي به صورت آماده و ارجينال انتخاب شده است و براي هرکدام از دوره ها، با توجه به نياز و اهداف  آموزشي مواد کمک آموزشي تهيه گرديده است. اما در دو بخش عربي و فارسي تمام محتواي  آموزشي در خود بخش ها تهيه شده که اين خود دست آورد بزرگي به شمار مي رود، چون اين مواد  آموزشي در مراکز مختلف  آموزشي و دانشگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد.
يکي از دست آوردهاي جديد اين بخش ها انتخاب کتاب "فرهنگ زبان آموز فارسي" تاليف جناب آقاي بهروز صفرزاده به عنوان اثر شايسته تقدير در بيست و هشتمين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران بود.
شما توسعه در کدام يک از بخش ها و يا زبان ها را امري ضروري مي دانيد؟
- توسعه در تمامي بخش ها از اولويت هاي اصلي کانون است، اما هر يک از اين بخش ها مقتضياتي دارند که با توجه به آن گسترش و توسعه مد نظر است. براي مثال توسعه بخش فارسي صرفا در شهرهايي امکان پذير است که تعداد خارجيان قابل ملاحظه اي داشته باشند و نه همه مراکز شهرستان.
 چه تاليفاتي در اين بخش ها صورت گرفته است؟
- مواد  آموزشي و کمک آموزشي دو بخش عربي و فارسي بسيار گسترده اند. در بخش هاي ديگر نيز مواد کمک آموزشي تهيه شده که به شيوه هاي مختلف در کلاس توسط مدرس يا زبان آموزان مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين جا به ذکر چند نمونه از اين تاليفات اکتفا مي  کنم:
بخش آلماني:
1.Lesehefte    (مالتي مديا - سطوح مياني و پيشرفته)
 2. Leseclud   (مالتي مديا - سطوح مقدماتي)
3.Gluckskinb Das    (مالتي مديا - سطوح مياني و پيشرفته)
4.Deutschlanb in Alltag    (کتاب و نوار جهت تقويت مهارت گفتاري و مکالمه)
 5. Rechtschreidung neuen urz Udungen(املا و درست نويسي)
6 .Golestan bem aus ahlungenzEr(شامل چهار داستان ازگلستان سعدي به همراه تمرين)
 بخش فارسي:
1.   خواندن از سطوح مقدماتي تا متوسط (کتاب - کاست-CD-Aubio - مالتي مديا)
2.   واژه هاي پرکاربرد فارسي امروز
3.   واژه آموزي زبان فارسي از سطوح مقدماتي تا پيشرفته
4 .  فرهنگ زبان آموز فارسي
5.   دوره عمومي زبان فارسي
بخش عربي:
1.   شاهد و تعلم: کتاب و سه عدد /DVD آموزش زبان عربي توسط فيلم از سطوح مقدماتي تا پيشرفته
2.   المقتطفات 1 و :2 مشتمل بر پنجاه قطعه فيلم در دو عدد DVD / تقويت مهارت شنيداري و درک مطلب
3.   المجموعه القصيصه 1 و :2 چهارده کتاب داستان در دو DVD / تقويت مهارت شنيداري
4.   شذي الحياه: نخستين کتاب  آموزشي به همراه CD صوتي/ درخصوص آشنايي با گويش هاي عاميانه
5.   ندي الحياه جلد :1 فرهنگ واژگان عربي - عربي و عربي - فارسي به همراه CD قابل نصب روي تلفن همراه
آيا اضافه کردن زبان غيرانگليسي ديگري نيز در برنامه هاي در دست اقدام کانون زبان قرار دارد؟
- بله. با عنايت و امعان نظر رياست کانون زبان در حال بررسي و مطالعه در خصوص برگزاري دوره هاي  آموزش زبان روسي هستيم و در آينده اي نزديک اطلاعات جديدي در اين خصوص اعلام خواهد شد.
انتصاب مسوولان جديد مراکز آموزشي اراک و قزوين
حسن مسعودي قائم مقام مديرعامل و رييس کانون زبان ايران در احکامي جداگانه محسن حسيني را به عنوان مسوول کانون زبان ايران در مرکز  آموزشي اراک و علي اکبر طباخ شعباني را به عنوان مسوول کانون زبان ايران در مرکز  آموزشي قزوين منصوب کرد.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
هنري
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون