جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1900- تاریخ : 1388/12/17 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (دوشنبه)


چه کساني از احساس حقارت رنج مي برند؟


اما خبر


17 درصد نوجوانان ايراني قليان مي کشند


داستان هاي کوتاه


 چه کساني از احساس حقارت رنج مي برند؟ 

قسمت اول
هيچ کس نمي تواند با خودستايي و غروري که خالي از پشتوانه دانش وکفايت راستين باشد، درجبران و علاج نقاط ضعف شخصيت خويش توفيق يابد. شفاي واقعي تنها هنگامي رخ مي دهد که شخص بکوشد تا صفات سودمند، موثر و اصيلي کسب کند و از اين راه ديگران را به ارزش واقعي وجود خويش آگاه سازد
گاه به اشخاصي برمي خوريم که واکنش آن ها در برابر احساس حقارت دروني، مثبت بوده. اين واکنش ها اصطلاحا واکنش هاي جبران کننده ناميده مي شوند. هنگامي که به حقارت دروني خويش پي مي بريم، با توسل به واکنش هاي جبران کننده درصدد سرکوب آن برمي آييم.
ولي واقعيت اين است که تا زماني که ريشه هاي پنهاني و عميق احساس حقارت همچنان در ضمير شخص باقي است، هيچ واکنشي اثر مثبت درماني نخواهد داشت. چنين واکنش هايي در بهترين حالت، تنها به تسکين و ارضاي موقت احساسات دروني مي انجامد.
چه کساني از احساس حقارت رنج مي برند؟
 آدم هايي که علي رغم داشتن اندامي کوچک و نحيف، درباره زور بازو و نيرومندي خود اغراق مي کنند.
افرادي که از قدرت بيان و نفوذ کلام خود براي تحميل شخصيت و اثبات برتري خويش به ديگران سود مي جويند.
کساني که در شيک پوشي وخودآرايي افراط مي کنند.
زنان ومرداني که در رفتار و حرکات از جنس مخالف تقليد مي کنند.
اشخاصي که خود را بي همتا و ممتاز از ديگران و به قول معروف تافته جدا بافته مي دانند.
افرادي که از تجاوز، تعدي و اعمال زور و تهديد به عنوان وسيله اي براي ابراز وجود و تحميل شخصيت خود به ديگران استفاده مي کنند.
خودستايي وجسارت کوتاه قدها از قديم معروف بوده است. اين غرور و گستاخي در واقع واکنش جبران کننده اي است که در قبال آگاهي به نقص و حقارت جثه، در ضمير پنهان شخص ايجاد مي شود.اصولا افرادي که از نظر رشد جسماني دچار کمبود هستند معتقدند که تنها از راه جسارت و گستاخي مي توانند ديگران را از وجود خويش آگاه ساخته و موقعيت خودرا در اجتماع محکم کنند. تنها سودي که فروتني و متانت دارد اين است که آن ها را از عرصه تنازع زندگي اجتماعي بيرون رانده و به وادي مذلت وگمنامي سوق دهد.
اولين قانوني که هر موجود زنده از آن پيروي مي کند، نبرد براي بقاي حيات و صيانت نفس است. افرادي که از حقارت جثه خود رنج مي برند نيز، به تبعيت از همين اصل کلي مي کوشند تا با سلطه جويي و اثبات برتري خويش بر ديگران، بر مشکلات محيط غلبه کنند.
اما واقعيت اين است که پايه هاي نخوت و غرور چنين قهرماني به محض ورود به محيطي که در آن، وقار و شخصيت مصنوعيش به باد تمسخر و استهزا گرفته مي شود، يکباره فرو خواهد ريخت و ترس و حقارت دروني ناگهان آشکار خواهد شد.
جان کلام اين که هيچ کس نمي تواند با خودستايي و غروري که خالي از پشتوانه دانش و کفايت راستين باشد، در جبران و علاج نقاط ضعف شخصيت خويش توفيق يابد. شفاي واقعي تنها هنگامي رخ مي دهد که شخص بکوشد تا صفات سودمند، موثر و اصيلي کسب کند و از اين راه ديگران را به ارزش واقعي وجود خويش آگاه سازد.
تنها وجود چنين عواملي است که به انسان اعتماد و امنيت دروني مي بخشد و شخصيت او را بر پايه اي رفيع و استوار مستقر مي کند.پيوند قدرت و برتري با دوستي و عشق و گاه حتي خضوع و فروتني، انسان را از بند حقارت و ناديده گرفتن ارزش هاي معنوي نجات مي دهد.
تصنع در بيان و لحن گفتار و سخنوري به منظور تاثير و نفوذ در ديگران نيز نشانه اي از تلاش آدمي در جبران ضعف و حقارت هاي درون است.
معمولا افرادي که از نظر طبقاتي به فرهنگ و تعليم و تربيت عقب مانده تري تعلق دارند، کوشش بيشتري براي ابراز وجود و خودنمايي و بهره گيري از فن سخنوري و نفوذ کلام تصنعي به منظور پيشبرد مقاصد خود مي کنند. به رخ کشيدن هوش سرشار، عمق انديشه و وسعت اطلاعات، در اين طبقه از افراد، بسيار مشاهده مي شود.
از شگردهاي اين گروه در سخن راندن، به کار گرفتن اصطلاحات و اشارات علمي و ادبي و استناد به گفته هاي بزرگان و دانشمندان و احيانا ختم سخن با نقل قولي از يک زبان خارجي است! به کار بردن کلمات و عباراتي از زبان هاي بيگانه در محاورات عادي نيز، نشانه ديگري از تلاش براي تحميل شخصيت خود به ديگران و غلبه براحساس ضعف و حقارت دروني است.
گاه افراد را مي بينيم که هنگام گفتگو درجمع هم زبان هاي خود، ناگهان دنباله سخن را به زباني بيگانه ادامه مي دهند تا وانمود کنند که اين کار به طورغيرارادي صورت گرفته و تنها ناشي از تسلط فوق العاده آن ها بر زباني بيگانه و تماس مستمرشان با افراد و منابع فرهنگ خارجي است.
از سوي ديگر زنان و مرداني هستند که بيش از حد به نظافت، نزاکت، لباس وآراستگي چهره، مو و ظاهر خويش اهميت مي دهند. افراط در آرايش و مد پرستي نيز همانند غلو در بيان و کلام، خود نوعي مبالغه است; به طور کلي تمام کساني که در ظاهر رفتار و حرکات خود، نشاني از مبالغه دارند، به نوعي از احساس حقارت رنج مي برند.
زني که حس مي کند ساده و بدون آرايش قادر به جلب توجه نيست، خود را چنان تصنعي مي آرايد که چيزي جز زيبايي از زواياي صورت و اندام او به نظر نرسد. چنين انعکاس رواني، درست مثل رفتار کودکي است که براي جلب توجه اطرافيان به فرياد و زاري توسل مي جويد!
امروزه يکي از بازرترين نشانه هاي انحطاط در جوامع متمدن، عدم درک صحيح زنان از ارزش هاي واقعي خويش و در نتيجه بروز احساس حقارت در آن هاست.
ترجمه و بازپردازي پرويز منوچهريان
ir.shamisapsy


 اما خبر 

جشن نيکوکاري 20 اسفند برگزار مي شود

معاون مشارکت هاي مردمي کميته امداد امام خميني (ره) با اعلام برگزاري جشن نيکوکاري در روز پنج شنبه 20 اسفند ماه در سراسر کشور، گفت: کمک هاي مردمي جمع آوري شده در اين جشن در بين سه ميليون نفر از اقشار آسيب پذير که زير پوشش کميته امداد نيستند، توزيع خواهد شد. سعيد ستاري، در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه 15هزار پايگاه در سراسر کشور به جمع آوري کمک هاي مردمي در اين روز خواهند پرداخت، اظهار داشت: علاوه بر اين 80 هزار پايگاه نيز در مدارس سراسر کشور برپا و زنگ نيکوکاري در اين روز در همه مدارس کشور نواخته خواهد شد. وي با اشاره به وجود 600 پايگاه در استان تهران از وجود 200 پايگاه در غرب استان تهران نيز خبر داد. به گفته ستاري، کمک هاي مردمي جمع آوري شده در سال گذشته بالغ بر 6 ميليارد و 800 ميليون تومان بود که پيش بيني مي شود اين رقم امسال به 10 ميليارد تومان برسد.
وي بسيج مستضعفين و ادارات آموزش و پرورش را همکاران کميته امداد در برگزاري جشن نيکوکاري عنوان کرد. ستاري در پايان با اشاره به افزايش چشمگير مشارکت هاي مردمي در سال هاي اخير تاکيد کرد: کميته امداد اصرار دارد که رسيدگي به نيازمندان تا حد امکان توسط خود مردم انجام شود زيرا اين امر مي تواند منجر به ايجاد نوعي نشاط اجتماعي شود.
  
   بررسي اصلاح قانون خدمت وظيفه;
مجلس پيشنهاد کاهش دوره سربازي براساس مدرک تحصيلي را حذف کرد

به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اين ماده حذف شد/شوراي نگهبان افزايش حقوق سربازان را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانست و اعلام کرد که چنانچه دولت اين بار مالي را بپذيرد قابل قبول است. صبح امروز طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان مورد بررسي مجدد نمايندگان قرار گرفت. به گزارش ايلنا،مهمترين اصلاحيه نمايندگان در جريان مذاکرات امروز پيرامون اين طرح در مورد کاهش دوره سربازي براساس مدرک تحصيلي بود که به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اين ماده حذف شد. اين درحالي است که پيش ازاين نمايندگان مجلس مصوب کرده بودند که دوره خدمت ضرورت وظيفه براي مشمولين داراي مدرک ديپلم يا معادل آن دو ماه فوق ديپلم يا معادل آن چهار ماه کارشناسي پيوسته و ناپيوسته شش ماه و کارشناسي ارشد هشت ماه و دکتراي تخصصي ده ماه کسر شود. ايراد مهم ديگر درباره ايراد شوراي نگهبان به بار مالي اين طرح بود که با مذاکرات و نامه نگاري هاي لاريجاني و بروجردي با احمدي نژاد حل شده بود و نياز به حذف اين مواد نبود. کاظم جلالي سخنگوي کميسيون امنيت ملي در تشريح ايرادات شوراي نگهبان بر طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي اظهار داشت: شوراي نگهبان از اين طرح 14 ايراد گرفت که اين ايرادات در دو بخش است ايرادهايي که نياز به اصلاح عبارتي دارند و يا مغاير با برخي اصول قانون اساسي هستند و ايرادهايي که مربوط به اصل 75 قانون اساسي و بارمالي دارد که مربوط به حقوق سربازان و بحث رفاه سربازان بود که مجلس تصميم گرفته بود حقوق سربازان را به 115 -120 هزار تومان افزايش دهد. وي تصريح کرد: شوراي نگهبان افزايش حقوق سربازان را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانست و اعلام کرد که چنانچه دولت اين بار مالي را پذيرفته و در قالب نامه هاي آن را بپذيرد قابل قبول است.
  
رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري :
فضاي معنوي مناطق جنگي در ارتقا» بينش نسل جوان موثر است

 رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: فضاي معنوي مناطق جنگي در ارتقا» بينش نسل جوان بسيار موثر است.مريم مجتهدازده در گفت وگو با  فارس   به جلسه روز شنبه مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با رئيس بسيج خواهران اشاره کرد و گفت:  اين نشست با هدف بررسي راهکارهاي ارتقا» سطح کيفي و کمي اردوهاي راهيان نور به مناطق جنگي جنوب تشکيل شد. وي اظهار داشت:  توجه و عنايت رئيس جمهور به مقوله فرهنگ همچنين رويکرد فرهنگي دولت دهم  مي تواند نقش تاثيرگذاري بر رشد فرهنگي نسل جوان در طرح راهيان نور داشته باشد. رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تصريح کرد: فضاي معنوي مناطق جنگي، روح پاک جوانان را چنان تحت تاثير قرار مي دهد که بي اغراق فرد دچار تحول در بينش خود مي شود.


  17 درصد نوجوانان ايراني قليان مي کشند  

عضو کميته کشوري کنترل دخانيات وزارت بهداشت، با اشاره به نتايج بررسيهاي آماري مربوط به سال 87 گفت: نتايج اين بررسيها حاکي از آن است که 17 درصد نوجوانان 13 تا 15 سال کشور قليان دود مي کنند.
 دکتر حسن آذري پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: مسئله اي که موجب نگراني ما از روند مصرق قليان در کشور مي شود، اين است  که با دو باورغلط در مورد قليان مواجه هستيم. باور اول، اين است که چون دود قليان از داخل آب عبور مي کند در نتيجه خطري ندارد. در صورتي که مرطوب و خنک شدن دود، تنها قابليت تحمل را بالا مي برد و از خطر آن کم نمي کند.
شيوع استعمال دخانيات در مردان بالاي 15 سال کشور 25 درصد است که اين رقم در زنان بالاي 15 سال حدود پنج درصد است اما اين الگو براي زنان در حال تغيير است و لازم است براي دختران جوان نگران باشيم. 
آذري پور افزود: مي گويند که قليان اعتياد نمي آورد، در صورتي که نيکوتين خاصيت اعتيادزايي بالايي دارد و سه بار مصرف مداوم آن باعث اعتياد به آن مي شود.
بررسيهاي سال 1383 نشان مي دهد که 16 درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله کشور يک نخ سيگار مصرف کرده اند که اين آمار در سال 1387 به حدود 32 درصد افزايش يافته است.
عضو کميته کشوري کنترل دخانيات وزارت بهداشت با اظهار تاسف از درک نادرست برخي والدين از مصرف قليان، گفت: مصرف قليان در گروه سني نوجوان و جوان جامعه به دليل اينکه برخي والدين نسبت به تبعات استفاده از اين ماده دخاني، آگاه نيستند، در حال افزايش است. در حالي که قليان به اندازه سيگار مضر است و تفنني نيست.
معاون اجرايي انجمن زندگي عاري از دخانيات با اشاره به آمار سال 87 که نشان مي دهد 20 درصد نوجوانان مصرف کننده دائمي مواد دخاني بوده اند، افزود: نتايج اين آمارها حاکي از آن است که تنها سه درصد مصرف سيگار داشته اند و 17 درصد آنان قليان مصرف مي کنند.بررسيها نشان مي دهد که دود سيگار بيش از چهار هزار ماده سمي دارد که تنفس آنها موجب تخريب دستگاه تنفسي انسان مي شود.


 داستان هاي کوتاه  

قلب مادرم
خدايا، من خيلي مادرم را دوست دارم. او خيلي مهربان است. هر روز مرا به مدرسه مي برد و موقع برگشتن به دنبالم مي آيد. هر وقت به خانه مي آيم برايم غذاي خوشمزه درست مي کند. روز تولدم يک عالم اسباب بازي برايم مي خرد. از همه مهم تر اين که در درس هايم به من کمک مي کند.هر وقت با بچه ها فوتبال بازي مي کنم و تشنه ام مي شود، فوري از پله ها پايين مي آيد و يک ليوان شربت خوشمزه به دستم مي دهد. هر وقت در بازي، روي زمين مي افتم و لباسم کثيف مي شود، لباس هايم را مي شويد. هر وقت پدرم به ماموريت مي رود، نبود او را با بازي کردن و محبت کردن به من جبران مي کند. وقتي دلم غصه دار است، برايم قصه، شعر و کتاب مي خواند. وقتي خوابم نمي برد، وقتي شب ها کابوس مي بينم، وقتي مي ترسم، وقتي تنهايم، بالاي سرم مي نشيند و لالايي مي خواند. اما مدتي است در خانه پيدايش نمي کنم، وقتي او نيست از غذا و شربت و آغوش گرم مادر خبري نيست، از قصه ها و افسانه ها، از لالايي ها و از اسباب بازي ها، از هيچ چيز خبري نيست. او حالا روي تخت بيمارستان است.
خدايا اگر قرار است مادرم را ببري در آسمان ها، من را هم ببر، من نمي خواهم او را از دست بدهم. بابايم مي گويد خانم دکتري حاضر است قلبش را به مادرم هديه کند. خانم دکتري که يک پسر بيشتر ندارد. خانم دکتري که اگر قلبش را به مادرم بدهد، خودش به آسمان ها مي رود و پسرش تنها مي شود. خدايا، پسر خانم دکتر بزرگ است، 15 سال دارد. من او را ديده ام. خيلي گريه مي کرد. در بيمارستان دست هاي مرا گرفت و گفت:" اگر قلب مادرم در سينه مادر تو بتپد، حاضري مادرت را به من هم بدهي؟!" من هم که دوست ندارم بچه اي ناراحت باشد، گفتم:
" باشد." حالا يک داداش هم دارم. فردا قلب خانم دکتر، مي شود قلب مادر من و مادرم زنده مي ماند و يک برادر هم پيدا مي کنم. خدايا، من نمي خواهم خانم دکتر از دستم ناراحت باشد ولي او خودش خواسته قلبش را به مادرم هديه کند و از پيش پسرش برود. من هم مي خواهم مثل او بزرگ شوم ولي آقاي دکتر بشوم تا به بچه هايي که مادرانشان قلب مي خواهند، قلبم را هديه کنم. خدايا اين نامه را مي نويسم براي برادري که الان خيلي ناراحت است و غصه مي خورد، تا او بداند من هم او را دوست دارم.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون