جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4438- تاریخ : 1398/01/27 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)


حكايت هاي شيرين سعدي

ابوالقاسم قوام:
عطار حلقه موثري در تغيير شعر فارسي است

مدير فروش نشر هوپا:
توقف انتشار کتاب‌هاي گران در حوزه کودک


خبر اد‌‌‌‌‌بي


نغمه


تازه‌هاي نشر


زنگ ادبيات


 حكايت هاي شيرين سعدي 

به انتخاب مهدي طوسي
دعاي خير
درويشي مستجاب الدعوة در بغداد پديد آمد حجاج يوسف را خبر کردند بخواندش و گفت دعاي خيري بر من کن. گفت خدايا جانش بستان گفت از بهر خداي اين چه دعاست گفت اين دعاي خيرست ترا و جمله مسلمانان را.
اي زبردست زير دست آزار
گرم تا کي بماند اين بازار
به چه کار آيدت جهانداري
مردنت به که مردم آزاري
***
حکايت از باب دوم در اخلاق درويشان
يکي از پادشاهان پارسايي را ديد، گفت: هيچت از ما ياد مي‌آيد؟ گفت: بلي، هروقت که خداي را فراموش مي‌کنم.
هر سو دَوَد آن کَش ز بر خويش براند
وان را که بخواند به درِ کس ندواند
***
چيزي نيافت
دزدي به خانه پارسايي در آمد چندان که جست چيزي نيافت دل تنگ شد پارسا خبر شد گليمي که بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود.
شنيدم که مردان راه خداي
دل دشمنان را نکردند تنگ
ترا کي ميسر شود اين مقام
که با دوستانت خلافست و جنگ
***
لقمان
لقمان را گفتند ادب از که آموختي گفت از بي ادبان هر چه از ايشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهيز کردم.
نگويند از سر بازيچه حرفي
کزان پندي نگيرد صاحب هوش
و گر صد باب حکمت پيش نادان
بخواند آيدش بازيچه در گوش
***
دو امير زاده
دو امير زاده در مصر بودند يکي علم آموخت و ديگر مال اندوخت. عاقبة الاَمر اين يکي علاّمه عصر گشت و آن دگر عزيز مصر شد. باري توانگر به چشم حقارت در درويش فقيه نظر کرد و گفت: من به سلطنت رسيدم و اين همچنان در مسکنت بمانده است. گفت اي برادر شکر نعمت باري عزّ اسمه مرا بيش مي‌بايد کرد که ميراث پيغمبران يافتم يعني علم و تو را ميراث فرعون و هامان رسيد يعني مُلک مصر.
من آن مورم که در پايم بمالند
نه زنبورم که از دستم بنالند
کجا خود شکر اين نعمت گزارم
که زور مردم آزاري ندارم
***
حاتم طايي
حاتم طايي را گفتند: از تو بزرگ همت‌تر در جهان ديده‌اي يا شنيده‌اي؟ گفت: بلي يک روز چهل شتر قربان کرده بودم امراي عرب را و خود به گوشه صحرا به حاجتي بيرون رفتم. خارکني را ديدم پشته فراهم آورده. گفتم: به مهماني حاتم چرا نروي که خلقي بر سماط او گرد آمده‌اند؟ گفت:
هر که نان از عمل خويش خورد
منت حاتم طايي نبرد
من او را به همت و جوانمردي از خود برتر ديدم.
***
نناليدم
هرگز از دور زمان نناليده بودم و روي از گردش آسمان درهم نکشيده مگر وقتي که پايم برهنه مانده بود و استطاعت پاي پوشي نداشتم به جامع کوفه در آمدم دلتنگ. يکي را ديدم که پاي نداشت. شکر نعمت حق تعالي به جاي آوردم و بر بي کفشي صبر کردم.
مرغ بريان به چشم مردم سير
کمتر از برگ تره بر خوان است
وان که را دستگاه و قوت نيست
شلغم پخته مرغ بريان است


 ابوالقاسم قوام:
 عطار حلقه موثري در تغيير شعر فارسي است 

ابوالقاسم قوام مي‌گويد عطار حلقه موثر و بسيار بسيار بزرگي در تغيير شعر فارسي است.
عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد در گفت‌وگو با ايسنا، به مناسب روز بزرگداشت عطار در خصوص نقش عطار در ادبيات فارسي اظهار کرد: مسيري که عطار در ايجاد يک تحول در شعر فارسي پيمود، راهي است که براي آشنايان با شعر فارسي ناشناخته نيست. بنابراين عطار حلقه موثر و بسيار بسيار بزرگي در تغيير شعر فارسي از ادبيات ستايشي و خراساني به ادبيات عرفاني و تعليمي است و اين نقش براي آشنايان با شعر فارسي از ياد رفتني نيست و نخواهد بود و لذا اين امر، سهم و نقش کوچکي در تحول شعر فارسي به شمار نمي‌آيد.
او اظهار کرد: در حقيقت عطار اين مسير را پيمود و با توانمندي و توفيق نيز آن را پشت سر گذاشت و اگر نبود، طبيعتا آيندگاني همچون عراقي، مولوي و حافظ نداشت و بنابراين، حضور و وجود عطار است که زمينه‌ساز حضور بزرگ‌مرداني چون مولوي و ديگر شاعران عارف‌مرام ما مي‌شود.
قوام درباره ميزان استناد به شعرهاي عطار در شعر شاعران جامعه امروز خاطرنشان کرد: عطار به معني يک جريان فکري و نظام انديشگاني خاص بوده و بنابراين الزامي نيست که شاعر امروز که پرورش‌يافته يک نظام اجتماعي کاملا متفاوت با روزگار عطار است و روش انديشگاني متفاوتي با او دارد، حتما به عطار استناد کند و لذا استناد نکردن شاعران معاصر به شعر عطار چيزي از ارزش، جايگاه و مقامي که بسيار ارزشمند و رفيع است و عطار در بين شاعران فارسي‌زبان دارد، نمي‌کاهد.
اين استاد ادبيات فارسي ادامه داد: طبيعتا کساني که مشي و مرام فکري عطار را در وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت امروز مي‌پذيرند، به اشعار او استناد مي‌کنند و نيز خوانش‌هاي آنان از اشعار عطار طبيعتا بر ذهن، نگاه و دريافت آنان مي‌تواند تاثير داشته باشد و بنابراين بازتاب انديشه‌هاي عطار، تکنيک‌ها و شگردهاي شعري عطار را در اشعار آنان مي‌توانيم بيابيم.
او در تکميل سخنان خود در اين خصوص که شخصيت عطار چه ميزان در جامعه امروز شناخته شده است، بيان کرد: گروه يا طبقه‌اي از جامعه ايراني و فارسي‌زبان که پيوند خود را با سنت‌هاي ادبي و نظام‌هاي فکري گذشته، باورها و اعتقادات و به طور کلي، فرهنگ گذشته نگسسته و قطع نکرده است، عطار را مي‌شناسد و به خصوص کساني که بايد به آنان مخاطبان خاص و فرهيخته بگوييم، در خوانش شعر فارسي ناآگاه و ناآشنا با عطار نبوده و وي را مي‌شناسند و جايگاهي خاص را براي عطار، در ميان شاعران پارسي‌زبان قائل هستند.


 مدير فروش نشر هوپا:
 توقف انتشار کتاب‌هاي گران در حوزه کودک 

مصطفي مقسمي؛ مدير فروش نشر هوپا در گفت‌وگو با ايبنا، با اشاره به تاثير گراني کاغذ بر روند آمادگي اين انتشارات براي حضور در نمايشگاه کتاب گفت:مشکلات پيش‌آمده روي فعاليت‌هاي نشر تاثير زيادي داشت و عناويني که در برنامه انتشار داشتيم تا براي نمايشگاه توليد شوند به واسطه کمبودها و گران بودن کاغد کم شد. او تاکيد کرد: البته ما براي خريد مواد اوليه به‌ لحاظ مالي مشکلي نداشتيم اما مساله اصلي، قيمت‌گذاري بود. به‌عبارت ديگر تلاش ما اين بود که هزينه توليد کتاب‌ها بالا نرود تا خريد براي مصرف کننده سخت نباشد. بايد توجه داشت اين مساله به ما هم بر مي‌گردد زيرا گران شدن کتاب‌ها، فروش را براي ما سخت مي‌کند.
مدير فروش نشر هوپا ادامه داد: به‌ همين دليل انتشار کتاب‌هايي که از نظر جنس و حجم نياز به مواد خاصي داشتند، فعلا متوقف شده است تا قيمت اجناس به وضعيت با ثبات‌تري برسد. فقط عناويني که امکانش بود منتشر کرديم تا به نمايشگاه برسد.
مقسمي با بيان اينکه کمبود و گراني کاغذ هنوز روي تيراژ کتاب‌هاي کودک اين نشر تاثير آنچناني نگذاشته است، گفت: با کاهش سود خود سعي کرديم قيمت را ثابت نگه داريم اما طبيعتا اين شرايط روي نشر کودک هم تاثير مي‌گذارد.
اين فعال حوزه نشر ادامه داد: فکر مي‌کنم شرايط موجود، امسال روي تيراژ کتاب کودک هم تاثير بگذارد؛ آنچنانکه در کتاب بزرگسال اين اتفاق به‌شکل محسوسي رخ داده است. البته تيراژ کتاب بزرگسال به صورت نرمال پايين‌تر از کتاب کودک است.
مدير فروش نشر هوپا در توضيح تغييراتي که در حوزه نشر به وجود آمد و تاثير آن بر روند چاپ کتاب کودک، گفت: در کتاب کودک، مخصوصا در کتاب‌هايي که رنگي بودند و به صورت گلاسه چاپ مي‌شدند، آن‌قدر قيمت کاغذ گلاسه بالا رفته که ديگر استفاده از آن منطقي نيست و بسياري از ناشراني که از کاغذ گلاسه استفاده مي‌کردند، به سمت استفاده از کاغذ تحرير رفته‌اند.


 خبر اد‌‌‌‌‌بي 

بچه پردردسر ادبيات فرانسه شواليه مي‌شود
ميشل اولبک نويسنده سرشناس و رمان‌نويس فرانسوي نشان لژيون دونور را که مهمترين نشان فرانسه است پنج‌شنبه دريافت مي‌کند.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بالاترين نشان فرانسه توسط امانوئل مکرون رئيس جمهوري اين کشور پنج‌شنبه به ميشل اولبک براي خدماتش به ادبيات فرانسه اهدا مي‌شود.
يکم ژانويه يعني در نخستين روز سال 2019 با اعلام فهرست دريافت کنندگان نشان لژيون دونور سال، اعلام شده بود که اين نويسنده 63 ساله امسال اين نشان را دريافت خواهد کرد.
دفتر مرکزي اعطاي نشان لِژيون دونور طي بيانيه‌اي اعلام کرد که اولبِک در کنار شماري از چهره‌هاي مطرح کشور، اين نشان را که برجسته‌ترين نشان دولتي فرانسه است، دريافت خواهند کرد.
اعلام نامزدي او براي دريافت اين جايزه اندکي پس از آن اعلام شد که جديدترين کتاب وي؛ رماني با عنوان «سروتونين» منتشر شد و بلافاصله در سراسر جهان ترجمه و در فهرست پرفروش‌ها قرار گرفت.
اين کتاب که پيش از شروع جنبش جليقه زردهاي فرانسه نوشته شده بود، پيش‌بيني کرده بود که خشم مهارنشدني در فرانسه بروز مي‌کند و بدترين بحران اجتماعي براي دولت امانوئل مکرون را رقم مي‌زند.
نشان لژيون دونور امسال در مجموع به 402 نفر تعلق مي‌گيرد و از آنجا که در پنج سطح درجه بندي مي‌شود، به 345 نفر از دريافت کنندگان اين نشان، درجه «شواليه» اعطا خواهد شد و 42 نفر درجه «افسر»، 9 نفر درجه «فرمانده»، 4 نفر درجه «افسر بزرگ» و دو نفر درجه «صليب بزرگ» را دريافت خواهند کرد.
ماري کلر برژر تاريخ‌دان مشهور فرانسوي که 85 سال دارد و آلفرد گروسر جامعه شناس فرانسوي-آلماني که 93 سال دارد نيز شايسته دريافت درجه صليب بزرگ شناخته شده‌اند.
رنه دو اُبالديا شاعر صد ساله فرانسوي نيز از دريافت کنندگان درجه فرمانده نشان لژيون دونور و استفان بِرن روزنامه‌نگار نيز از جمله دريافت کنندگان نشان شواليه است.
ميشل اولبک سال 2010 جايزه گنکور را براي کتاب «نقشه و قلمرو» دريافت کرد. کتاب بعدي او «تسليم» بود. در اين کتاب 300 صفحه‌اي جنجالي که درونمايه‌اي اجتماعي و سياسي دارد و ششمين رمان اولبک است، وضع سياسي فرانسه در سال 2022 روايت مي‌شود و اين در شرايطي است که نيروهاي اسلامي در فرانسه روي کار آمده‌اند. در اين کتاب داستاني برخي از نيروهاي واقعي چون فرانسواز هالند و لو پن نيز حضور دارند. اين اثر از سوي برخي جسارتي ادبي و از سوي گروهي ديگر نژادپرستانه و اسلام‌هراسانه خوانده شد. وي به دليل چنين عقايدي يک بار دادگاهي نيز شد و به همين دليل به عنوان بچه پردردسر ادبيات فرانسه شناخته مي‌شود.


 نغمه 

قايق
نيما يوشيج
من چهره ام گرفته من قايقم نشسته به خشکي!
با قايقم نشسته به خشکي فرياد مي زنم:
"وامانده در عذابم انداخته است
در راه پر مخافت اين ساحل خراب
و فاصله است آب امدادي اي رفيقان با من."
گل کرده است پوزخندشان اما بر من،
بر قايقم که نه موزون بر حرف هايم در چه ره و رسم
بر التهابم از حد بيرون.
در التهابم از حد بيرون فرياد بر مي آيد از من:
" در وقت مرگ که با مرگ
جز بيم نيستيّ وخطر نيست،
هزّالي و جلافت و غوغاي هست و نيست
سهو است و جز به پاس ضرر نيست".
با سهوشان من سهو مي خرم
از حرفهاي کامشکن شان من درد مي برم
خون از درون دردم سرريز مي کند!
من آب را چگونه کنم خشک؟
فرياد مي زنم.
من چهره ام گرفته من قايقم نشسته به خشکي
مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست:
يک دست بي صداست
من، دست من کمک ز دست شما مي کند طلب.


 تازه‌هاي نشر 

«بر بلنداي نشاط» منتشر شد
کتاب «بر بلنداي نشاط» نوشته ديويد نيون با ترجمه نعيمه حسني‌گرکاني منتشر شد.به گزارش ايسنا، اين کتاب با ويراست عليرضا مرادي در 226 صفحه با قيمت 29 هزار تومان توسط نشر ساوالان منتشر شده است.در معرفي اين کتاب عنوان شده است: اين کتاب که در حوزه و موضوع آثار روانشناسي آموزشي قرار مي‌گيرد، درواقع تلاش کرده 100 توصيه کاربردي براي افزايش رضايت از زندگي را به افراد آموزش دهد.«ديويد نيون» نويسنده کتاب، از استادان دانشگاه دولتي «فلوريدا آتلانتيک» و دانشگاه «ايالتي اوهايو» است که دليل تاليف کتاب «بر بلنداي نشاط» را اين‌گونه روايت کرده است: «اين کتاب نتايج بهترين و جديدترين تحقيقات روانشناسانه پيرامون زندگي انسان‌هاي شاد است که در مجلات مختلف دانشگاهي به چاپ رسيده. اما از آن‌جا که درک زبان علمي و پيچيده اين‌گونه مجلات غالباً براي مخاطبان عام دشوار است، نياز به تدوين چنين کتابي را احساس کردم و بر خود ديدم که با مطالعه هزاران تحقيقي که در طول يک دهه اخير انجام شده و کشف مهم‌ترين ويژگي‌ها، باورها و اعتقادات انسان‌هاي شاد، کاربردي‌ترين موارد را از آن بدنه عظيم استخراج کنم.»اين کتاب صد نکته ساده و کليدي براي زيستني شاد و رضايت‌بخش را با ذکر مثال‌هايي از اين که چگونه افراد به شادي مي‌رسند به مخاطبان ارائه مي‌کند. کتاب در واقع مشاهده يک فرد نيست بلکه انعکاسي است از نتايج مطالعات و تحقيقات دانشمنداني مشهور و بنام که زندگي شمار بسياري از افراد عادي را مورد مطالعه قرار داده است.مقدمه‌اي از اسماعيل آذر درباره اهميت شاد بودن و ريشه‌هاي شادي در ادبيات کهن ايران‌زمين در ابتداي اين کتاب آمده است.


 زنگ ادبيات 

جايزه لسپلويم هلند براي کتاب ايراني
به گزارش ايسنا به نقل از کتابک، کتاب «هفت اسب، هفت رنگ» نوشته محمد هادي محمدي با تصويرگري نوشين صفاخو از بخش کودک و نوجوان انتشارات موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات کودکان (کتاب‌هاي تاک) جايزه لسپلويم Leespluim ماه فوريه هلند را از آن خود کرد. جايزه لسپلويم جايزه‌اي است که هر ماه به يک کتاب‌ تصويري منتشرشده در هلند اهدا مي‌شود.گروه داوران اين جايزه متن و تصوير کتاب «هفت اسب، هفت رنگ» را ستوده‌اند: «کتاب «هفت اسب، هفت رنگ» کتابي است تفکربرانگيز که کودکان را به گفت‌وگو دعوت مي‌کند. کتابي است که هر خواننده‌اي تفسير و برداشت خود را از تصويرها و متن خواهد داشت. اين کتاب همچنين پرسش‌هايي فلسفي را درباره فانتزي، به اشتراک گذاشتن، بخشيدن، محدوديت و ... برمي‌انگيزد. اين کتاب که شخصيت اصلي آن دختري است توان‌ياب، با ارائه تصويري مثبت از توان‌يابي و بدون آن‌که آن را به عنوان يک مشکل يا ناتواني مطرح کند، نمونه خوبي از بازتاب تنوع در کتاب‌هاي کودکان است.» کتاب «هفت اسب، هفت رنگ» در هلند با نام «دخترک و هفت اسب‌اش» منتشر شده است. اين کتاب را يکي از نويسندگان ادبيات کودکان به نام Imme Dros به هلندي ترجمه و انتشارات «کوريدو» ناشر کتاب‌هاي کودک هلند منتشر کرده است.کتاب «هفت اسب، هفت رنگ» از مجموعه کتاب‌هاي پروژه‌ بين‌فرهنگي توليد کتاب‌هاي تصويري باکيفيت براي برنامه با من بخوان است که با همکاري ماريت تورن کوئيست تصويرگر هلندي-سوئدي اجرا مي‌شود. کتاب «هفت اسب، هفت رنگ» تاکنون برنده دو جايزه جزيره بنفش نامي 2019 و جايزه «تصوير کتاب» 2018 روسيه بوده است. اين کتاب همچنين نامزد دريافت جايزه دوسالانه تصويرگري براتيسلاوا 2019 است.علاقه‌مندان به تهيه کتاب «هفت اسب، هفت رنگ» مي‌توانند با مراجعه به سايت کتاب هدهد به نشاني www.hodhod.com سفارش خود را ثبت کنند.

اعزام سه کاروان از کمک‌هاي مردمي نهادکتابخانه‌ها به مناطق سيل‌زده
معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور از اعزام 3 کاروان از کمک‌هاي مردمي اين نهاد به مناطق سيل‌زده خوزستان خبر داد.به گزارش مهر، مهدي رمضاني معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور با ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور در حوزه امدادرساني فرهنگي به مناطق سيل‌زده کشور، گفت: تاکنون سه کاروان شامل کتاب، اسباب‌بازي و اقلام فرهنگي استان‌هاي کرمانشاه، تهران (با سه دستگاه کاميون) و البرز به استان خوزستان اعزام شده که ان‌شاالله از فردا کار خدمت‌رساني در اين مناطق را آغاز مي‌کنند.
وي با اشاره به آغاز جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي در استان‌هاي مختلف کشور براي اعزام به مناطق سيل‌زده، افزود: بخشي از اقلام اين کاروان شامل کمک‌هاي مردمي و بخشي نيز شامل کمک‌هاي کارکنان و ادارات کل استان‌هاي کرمانشاه، تهران و البرز است. خوشبختانه گزارش فعاليت کتابخانه‌ها از روند جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي نشان از استقبال خوب مردم براي مشارکت در اين حرکت دارد و اميدواريم اين فضاي خوب ايجاد شده، ادامه دار باشد. معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه‌ها درباره نحوه خدمت‌رساني در استان‌هاي لرستان و ايلام گفت: مديرکل روابط عمومي و امور بين‌الملل و مديرکل امور کتابخانه‌هاي نهاد کتابخانه‌ها در لرستان و ايلام حاضر شده و در حال بررسي روند اجرايي کار هستند تا ان‌شالله اقدامات اجرايي و اعزام کتابخانه‌هاي سيار استان‌هاي لرستان و ايلام نيز پس از نهايي‌شدن طي امروز و فردا، آغاز شود.
کودکان و نوجوانان در اولويت امداد فرهنگي
وي با برشمردن اولويت‌هاي نهاد کتابخانه‌ها در بحث خدمت‌رساني گفت: گام اول و جامعه هدف اصلي ما کودکان و نوجوان است و پس از آن بانوان سيل‌زده اولويت دوم برنامه‌هاي فرهنگي هستند. همچنين تمهيداتي براي بچه‌هاي پشت کنکوري در اين کمپ‌ها که نيازهاي آموزشي دارند نيز پيش‌بيني شده است. همچنين در اين شرايط با اعلام آمادگي گروه‌هاي مختلف براي همکاري در قالب گروه‌هاي جهادي روبه رو هستيم که در حال ساماندهي آن نيز هستيم. بدون‌شک توان نهاد نمي‌تواند تمام اين ظرفيت چندصد يا چند ده هزار نفري در استان‌هاي مختلف را پوشش دهد ولي انشاالله تلاش مي‌کنيم بخشي از کار را انجام مي‌دهيم.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون