جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4160- تاریخ : 1397/01/28 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (سه شنبه)

معاون وزيرآموزش و پرورش:
به رسميت شناختن هوش‌هاي چندگانه دانش‌آموزان


زنگ انشاء


از گوشه و كنار


يادداشت


كاغذ اخبار


زنگ تفريح


 معاون وزيرآموزش و پرورش:
 به رسميت شناختن هوش‌هاي چندگانه دانش‌آموزان  

علي زرافشان در نشست خبري با اشاره به محورهاي فعاليت معاونت متوسطه در سال 97 اظهار کرد: ارتقاي مديريت آموزشگاهي يکي از برنامه‌هاي مورد توجه است که براساس برنامه عملياتي سند تحول بنيادين مديريت آموزشگاهي بايد در مدرسه همزمان با ارتقاي مديريت مدرسه رخ دهد.
وي ادامه داد:برنامه تعالي مديريت مدرسه يکي از اين برنامه‌ها در ارتقاي مديريت مدرسه است که به تمام مدارس متوسطه اول و دوم تعميم پيدا مي‌کند.
زرافشان اشاره کرد: مديريت آموزشگاهي يک برنامه تفويض اختيار به مديران و نمادي از استقرار نظام برنامه ريزي است که جلوه آن در سطح مدرسه تحت عنوان برنامه تعالي مديريت مدرسه ديده مي‌شود.معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه تعالي مديريت مدرسه زمينه را همراه با مديريت و مشارکت تمام بخش‌هاي مدرسه هماهنگ مي‌کند به طوري که برنامه‌ها را با کيفيت و اثربخشي بيشتر اجرا کنيم.
زرافشان تصريح کرد: فرايند انتخاب و انتصاب مديران در سال 94 اعلام شد که با به‌کارگيري ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات و رويکرد داوطلبانه براي انتخاب مديران امسال اجرا مي‌شود.
وي افزود: در اين فرايند اسامي مديران مدارسي که قرار است براي سال تحصيلي 98_97 جابه‌جا شوند با فراخوان عمومي اعلام مي‌شود و افرادي که آمادگي لازم براي اين مسئوليت را دارند معرفي خواهند شد.
مراکز رشد کارافريني در چند استان راه اندازي شده است
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ارتقاي آموزش‌هاي مهارتي در آموزش و پرورش افزود: سال گذشته سال خوبي براي آموزش مهارت در کشور بود و تاکيدات رهبر و انتظارات رئيس‌جمهوري نيز در هنگام معرفي وزير به مجلس اين بود که دانش‌آموزان پايه 11 توانمند شوند تا دستگاه‌ها آنها را مطالبه کنند لذا آموزش‌هاي مهارتي توسعه پيدا کرد.
وي يکي از سياست‌ها در سال 97 را توسعه کيفي آموزش فني و کاردانش دانست که اختصاص بودجه براي تجهيز هنرستان‌ها يکي از اين موضوعات است که سال گذشته 520 ميليارد ريال براي تجهيز هنرستان‌ها تخصيص پيدا کرد.
زرافشان ادامه داد: سال گذشته رديف اختصاصي براي فعاليت برون سپاري دانش‌آموزان شاخه کاردانش ايجاد شد زيرا بيش از 70 هزار دانش‌آموز در شاخه کاردانش فعاليت خود را بيرون آموزش و پرورش مي‌گذرانند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: برنامه ايجاد دفاتر کاردانش در شهرک‌هاي صنعتي در سال 96 به استان ها ابلاغ و قرار شد تعدادي دفتر ايجاد شود تا مربي مقيم داشته باشد و دانش‌آموزان دروس مهارتي خود را داخل کارخانه‌ها بگذرانند و جذب محيط کار شوند.
وي از برنامه‌هاي شروع شده در سال 97 را اجراي برنامه ايران مهارت در دوره اول متوسطه خواند که با حضور نمايندگان 8 استان منتخب در 10 درصد مدارس و 250 مدرسه اجراي آزمايشي دارد و اميدواريم تا مهر 97 اين برنامه براي ساير استان‌ها اجرا شود.
زرافشان اجراي اين طرح را در تکميل درس کار و کارآفريني براي کمک به دانش‌آموزان براي آشنايي با حوزه‌هاي کاري دانست تا در هدايت تحصيلي موفق‌تر باشند.
وي درباره آموزش کارآفريني و ايجاد بازارچه‌هاي کسب و کار دانش‌آموزان گفت: اين موضوع با مشارکت دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران در دوره اول متوسطه آغاز شده است و براي شناسايي ويژگي هاي کارافريني دانش‌آموزان اين دوره است.
زرافشان با بيان اينکه به دنبال تنوع‌بخشي به استعدادها و روش‌ها براي هدايت استعدادها هستيم، گفت: ارتقاي کمي و کيفي
پژوهش سراهاي دانش‌آموزي و توسعه جشنواره‌هاي علمي و فرهنگي از ديگر سياست‌ها و برنامه‌هاي ما در سال 97 در راستاي شناسايي استعدادهاست زيرا به دنبال به رسميت شناختن هوش‌هاي مختلف دانش‌آموزان هستيم.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توافق با معاونت علمي رياست جمهوري گفت: در حوزه نانو پيگير برگزاري المپياد هستيم. ايجاد سامانه‌اي براي ثبت اختراعات دانش‌آموزي نيز از ديگر برنامه‌هاي مشترک ما با معاونت علمي است که به زودي بهره‌برداري خواهد شد.
وي به اجراي طرح شهاب در دوره اول متوسطه پرداخت و گفت: بر اساس سند تحول تا پايان سال نهم زمينه سازي براي شناسايي و شکوفايي استعدادهاي متنوع از سال نهم به بعد هويت بخشي به استعدادها مورد تاکيد قرار گرفته است. در دوره اول متوسطه افراد به سمت هوش هاي برجسته و توانمندي‌هاي ويژه خود هدايت مي‌شوند.
فهرست بيرون‌ماندگان از مدرسه را براي مناطق ارسال مي‌کنيم
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به تکميل استقرار ساختار 3-3-6 گفت: با تکميل اين فرآيند توجه به کيفي‌بخشي برنامه‌ها و آموزش ها بيشتر خواهد شد و با عزم بيشتري ادامه مي‌يابد. توليد کتب درسي پايه دوازدهم از سوي سازمان پژوهش در حال انجام است. برآورد نيروي انساني براي پايه دوازدهم را نيز انجام داده‌ايم. تراز نيروي انساني را بر مبناي جنسيت، رشته تدريس و منطقه فعاليت در سال گذشته تهيه کرده‌ايم.
زرافشان ادامه داد: براي تامين نيروي انساني گزارش‌هايي را به مرکز منابع انساني ارائه کرده‌ايم. اضافه تدريس همکاران فرهنگي، جذب از طريق آزمون استخدامي جديد و... از جمله راهکارهاي جذب نيرو هستند. هماهنگي‌هايي ميان معاونت‌ها وجود دارد و اميدواريم مشکلي براي استقرار پايه دوازدهم نداشته باشيم.
وي درباره احتساب سهميه سوابق تحصيلي در کنکور سراسري گفت: امسال سهم سوابق همان 30 درصد است. بايد سهم سوابق به صورت صعودي در هرسال رشد يابد، پيشنهاد ما همچنان در شوراي پذيرش دانشجو افزايش اين سهم به 40 درصد و يا تاثير قطعي در سال 98 است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه نرخ پوشش تحصيلي براي گروه سني 12 تا 14 ساله، 97 درصد است افزود: سه درصد بيرون از مدارس‌اند. يکي از برنامه‌هاي جدي ما جذب بازماندگان از تحصيل است.فهرست بيرون‌ماندگان از مدرسه را براي مناطق ارسال مي‌کنيم و از مناطق مي‌خواهيم به صورت موردي بررسي کنند.


 زنگ انشاء 

يک کيلو خرسندي
مائده محسني
چارقد بر سرش ميکند و روانه بازار مي شود.
از اولين مغازه با ناکامي بيرون مي آيد؛ از دومي، سومي و بقيه مغازه ها هم بي نصيب مي ماند و آنچه خواهانش هست را نمي يابد...
خورشيد وسط آسمان مي آيد و او بازار را زير و رو کرده و همچنان دستانش خاليست.
کسي چه ميداند اگر تا فردا هم بگردد آنچه که ميخواهد را يافت نخواهد کرد ! يک کيلو خرسندي! آن هم جايي به جز خانه خويش جويا شدن گشت و گذاري محض است...
تا نداند خرسندي را مي تواند از باغچه کنج حياطشان بچيند و آن را چاشني زندگي اش کند يک کيلو که هيچ ! مثقالي از آن را هم دارا نخواهد شد...


 از گوشه و كنار 

جذب 5500 کودک اتباع فاقد اوراق
هويتي در مدارس
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه اکنون در دوره ابتدايي 293 هزار و 366 دانش آموز داريم گفت: آمار کل دانش‌آموزان اتباع 322 هزار و450 نفر است. از مجموع دانش‌آموزان اتباع، 91 درصد اتباع افغانستان هستند.
به گزارش ايسنا، رضوان حکيم زاده در ديدار با کاردار فرهنگي افغانستان در ايران و جمعي از مديران مدارس افغانستان با بيان اينکه فرصت تحصيل اتباع در ايران با چالش‌هايي روبرو بود اظهار کرد: در نهايت بدنبال فرمان رهبري دستورالعمل ثبت نام کودکان اتباع فاقد اوراق هويتي صادر و باعث شد لازم‌التعليمان از فرصت تحصيل در مدرسه برخوردار شوند.وي افزود: هرچند معتقديم آموزش حقي براي همه کودکان است و منتي بر آنها نيست.
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه اکنون در دوره ابتدايي 293 هزار و 366 دانش آموز داريم گفت: آمار کل دانش‌آموزان اتباع 322 هزار و 450 نفر است.اين در حاليست که 5000 تن از کودکان در سنين پيش دبستاني نيز از اتباع هستند؛ از مجموع دانش‌آموزان اتباع، 91 درصد اتباع افغانستان هستند و اگر تراکم کلاسي را درنظر بگيريم مي‌توان گفت 11 هزار و 700 معلم براي آنها تخصيص داده شده است؛ بدون آنکه يک ريال بودجه خارجي دريافت کرده باشيم اينکار را انجام داده ايم.به گفته حکيم زاده، 5500 کودک اتباع فاقد اوراق هويتي در سال گذشته جذب شدند.

بي‌تفاوتي جامعه ؛
مهم‌ترين مشکل آموزش‌وپرورش
به گزارش روابط عمومي وزارت آموزش‌وپرورش، در ادامه سلسله نشست‌هايي که از سال 96 در وزارت ‌آموزش‌وپرورش با حضور اساتيد دانشگاه‌هاي علوم تربيتي تهران برگزارشده بود، در اولين روزهاي کاري سال جديد، کارگروه صاحبنظران علوم تربيتي برگزار شد.
در راستاي تبديل آموزش و پرورش به گفتمان ملي و در يک نشست مشترک، ديدگاه هاي اساتيد دانشگاه و صاحبنظران در ديدار با سيدمحمدبطحايي وزير آموزش و پرورش مطرح شد.
عضو کابينه تدبير و اميد با توجه به شرايط فعلي آموزش‌وپرورش کشور گفت: مهم‌ترين مشکل آموزش‌وپرورش در همه حوزه‌ها بي‌تفاوتي جامعه نسبت به آموزش‌وپرورش و فاصله گرفتن از آن است و در اين شرايط اگر استنباط مي‌شود که مسئولان و سياست‌گذاران ارشد کشور نسبت به آموزش‌وپرورش کم‌توجه شده‌اند به علت عدم اقبال و توجه جامعه به آموزش‌وپرورش است. اين مسئله نتايج متعددي را به وجود آورده است ازجمله عدم اهميت خانواده‌ها نسبت به فضاي آموزشي مدارس و مکاني که فرزندانشان در آن تحصيل مي‌کنند و يا عدم توجه به توانايي‌ها و يا مشکلاتي که معلمان فرزندانشان با آن مواجه هستند و براي آن‌ها موضوعاتي از اين قبيل اهميت ندارد.سيدمحمدبطحايي در مورد برنامه‌هاي سال 97 وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: يکي از اين برنامه‌ها کم کردن فاصله آموزش‌وپرورش با جامعه است و براي رسيدن به اين هدف بايد آنچه به دانش‌آموزان آموزش مي‌دهيم انطباق بيشتري با نيازمندي‌هايي که جامعه و خانواده‌ها دارند، ‌داشته باشد و محتواي آموزشي مدارس ما با اين نيازمندي‌ها منطبق شود.وي در ادامه افزود: محتواي آموزشي در مدارس باعث عدم انگيزش خانواده‌ها و دانش‌آموزان به مدرسه رفتن مي‌شود و در مدرسه‌هاي ما شادي و نشاط کافي براي افزايش انگيزه وجود ندارد و دانش‌آموزان در مدرسه دچار سختي و عذاب مي‌شوند.


 يادداشت 

دانش‌آموزان در دوراهي حذف يا عدم حذف آزمون مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان

برديا سيفي
سال گذشته با تصميم وزارت آموزش و پرورش آزمون مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان از دوره اول متوسطه حذف شد تا دانش‌آموزان ابتدايي براي ورود به دوره بالاتر بدون داشتن استرس و اضطراب مشغول تعليم و تعلم قرار بگيرند و بتوانند بدون نگراني از تمام مسائل به وجود آمده از حواشي قبول شدن يا نشدن در اين مدارس ،مراحل تحصيلي خود را طي كنند .
اين تصميم با استقبال خيل عظيمي از صاحب نظران و اساتيد حوزه آموزش روبرو شد و موجب شد دانش‌آموزان و خانواده هايشان نيز ديگر متحمل هزينه هاي مادي و روحي و رواني نشوند .و بتوانند در يك سيكل مطلوب آموزشي به فراگيري دانش بپردازند.
البته اين طرح مخالفاني هم دارد كه وزير آموزش و پرورش آنها را مافياي آموزشي(موسسات كنكور) ناميد و قول داد از اين طرح پا پس نكشد ولي گويا صداي اين مافياي آموزشي هر از چند گاهي به صدا در مي آيد به آن دليل كه در اين مسئله سود هزاران ميلياردي خود را در خطر مي بينندو از هيچ تلاشي براي از دست دادن آن
عقب نشيني نمي كنند.با اين تفاسير اما نگراني ما بيشتر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه نخبگان آموزشي در آن شورا براي تعليم و تربيت نسل آينده كشور تصميم مي گيرند ولي متاسفانه ، در اين شرايط مطلوب اظهار نظري از اين شورا طنين انداز شد كه زمينه به وجود آمدن استرس براي دانش‌آموزان از لغو حذف آزمون مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان شد كه البته با پاسخ به موقع و به جاي وزير آموزش و پرورش اندكي از اين استرس كاسته .بي شك اين اظهار نظرها از نيت خير برخوردار است ولي سوء استفاده گران(همان مافياي آموزشي) تنها به فكر منافع خود هستند و بس.ايكاش در اين شرايط نامطلوب اقتصادي كه همه چيز در هاله اي از ابهام قرار دارد ،حداقل فضاي آموزشي را در مسيري شفاف براي دانش‌آموزان ترسيم و از به وجود آوردن حاشيه هاي نابجا براي جامعه آموزشي اجتناب مي كرديم.


 كاغذ اخبار 

معاون وزير آموزش و پرورش:
انجمن هاي اسلامي بزرگترين شبکه از لحاظ اثربخشي است
معاون پرورشي وفرهنگي وزير آموزش و پرورش در هشتمين همايش راه روشن گفت: اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش‌آموزان به عنوان بزرگترين شبکه دانش آموزي از لحاظ اثر بخشي و مهمترين شبکه دانش آموزي در نظام تعليم و تربيت است که نقش مهمي را در اين بيتن ايفا مي کند.
به گزارش شاپرك ازروابط عمومي و امور بين الملل دفتر مرکزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان،معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش در هشتمين نشست راه روشن و در جمع مسئولين اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش‌آموزان با اشاره به نقش اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش‌آموزان در اثرگذاري و تاثير بخشي در دانش‌آموزان گفت: اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش‌آموزان به عنوان بزرگترين شبکه دانش آموزي از لحاظ اثر بخشي و مهمترين شبکه دانش آموزي در نظام تعليم و تربيت است که نقش مهمي را ايفا مي کند.
دکتر کاظمي خاطرنشان کرد: اين تشکيلات يک تشکيلات دانش آموز نهاد است و اين بسيار حائز اهميت است يعني اغلب فعاليت ها و برنامه ريزي ها توسط دانش‌آموزان انجام مي شود.

در سال 97؛
قيمت کتب درسي دوره ابتدايي اعلام شد
معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي بهاي کتب درسي دوره ابتدايي در سال تحصيلي آينده را اعلام کرد.سيد حسين طلايي زواره در گفت‌وگو با ايسنا، به اعلام قيمت کتب درسي دوره ابتدايي در سال تحصيلي
98-1397 پرداخت و اظهار کرد: بسته آموزشي پايه اول ابتدايي 14 هزار و 400 تومان، بسته آموزشي پايه دوم ابتدايي 15 هزار و 600 تومان و بهاي بسته آموزشي پايه سوم ابتدايي 20 هزار و 300 تومان است.وي افزود: همچنين بهاي بسته آموزشي پايه چهارم ابتدايي 20 هزار و 400 تومان، پايه پنجم ابتدايي 20 هزار و 900 تومان و بسته پايه ششم ابتدايي 24 هزار و 700 تومان خواهد بود.به گفته معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ميزان رشد قيمتي کتب درسي سال تحصيلي آتي نسبت به سال تحصيلي گذشته کمتر از دو درصد است.


 زنگ تفريح 

كلاس درس دانش آموزان جنوب كرمان


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون