جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3795- تاریخ : 1395/09/29 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)


دختران انتظار


تست هوش: دنباله بنفش!


خواندني


يكي بود


خبر


بامشاهير


 دختران انتظار 

آذر فخري

شايد خيلي سختش بود که رو به رويم بنشيند و اين ها را بگويد. بعضي حرف ها را آدم هم دوست دارد از زبان مادرش بشنود و هم دوست ندارد. شنيدن و گفتن اين حرف ها براي هر دو طرف ، هم مادر و هم دختر ، خيلي سخت است. چون اين صحبت ها درست ، درزمينه اي اتفاق مي افتند که مربوطند به زنانگي و دخترانگي هردو . و ماجرا وقتي تلخ تر مي شود که مادر مي خواهد ، دخترش را وادار به کاري بکند که نه روزگاري خودش وادار به آن شده است و نه دوست دارد که دخترش با آن مواجه شود. اما هميشه ، اوضاع بر وفق مراد نيست. گاهي اين مادرها هستند که خيلي خوش بخت تر از دختران هستند و در زندگي از ثبات و آرامش و امنيت بيشتري برخوردارند. و مادر ي با چنين شرايط ، بايد هم برايش سخت باشد که بتواند از داستان يک ازدواج نابهنگام و اجباري با دخترش صحبت کند.

دختر هنوز درس دارد . تازه کلاس ششم است. باشد ، زيباست. باشد ، مودب و خانه دار است ، دست مادرش درد نکند که همچين دختري بزرگ کرده ، همين است که چنيني دختري خواهان زياد دارد . تازه مگر بعد از اين همه درس خواندن مي خواهد چه کاره شود؟ باز هم بايد بيايد سر همين خانه و زندگي و به رخت و لباس شوهر و بچه اش برسد. تازه هر چي زودتر باشه بهتره . خوب نيست دختر زياد چشم و گوشش باز بشه. اون وقت توقعات زيادي مي کنه.

اين ها را زن دايي اش مي گويد.

دخترعمه اش که يکي دوسالي از او بزرگ تر است ابرو بالا مي اندازد که يعني به حرف هاي شان گوش نده ، قبول نکن. خودش سر به زير است . مادرش نيست. او را با اين زن ها تنها گذاشته است که راضي اش کنند. مادرش حداقل ديپلم گرفته است . بايد او هم اين اجازه را داشته باشد. اين را به عمه اش مي گويد. عمه لبخندي مي زند و دستي به سرش مي کشد و مي گويد مادرش هم در خانه ي شوهرش درس خوانده . نمي شود که دختر بماند خانه ي پدرش ، سن و جواني وتازگي اش را بگذارد سر درس و مشق . اين طوري کي دخترِ از وقت گذشته رو مي خواهد؟ حالا مامانت ديپلمم داره ، چه به درد ش مي خوره ؟ باهاش چي کار مي کنه ؟ اون ديپلم خياطي و بافتنيش خيلي بهتر به دردتون خورده ...

باز هم سرش پايين است . نمي خواهد حرف بزند، چون مي داند دهان باز کند، گريه اش مي گيرد و اصلا نمي تواند حرف بزند. ساکت مي ماند و زن ها يکي يکي ، تنهايش مي گذارند. دختر عمه اش مي آيد کنارش مي نشيند و مي گويد : همه ي اين ها تقصير باباته. اون داره اصرار مي کنه . چون طرف پسر شريکشه. مي گه اين طوري کارشون بهتر مي گيره. فاميل که بشن همه چي حله . بابات پول کم آورده.

بالاخره سرش را بلند مي کند و نگاهش مي کند. و به دختر عمه مي گويد که باباي او هم با اين ها شريک است. درست است باباي دختر عمه هم شريک است . ولي او پول کم نياورده . فعلا خطر از گوش او گذشته و به اين جا رسيده.

تازه چه اشکالي داره؟ پسر خوبيه . آشناست مي ري ، درست رو هم مي خوني. همه ي کاراي خونه رو مادرش مي کنه. اصلا تو رو قبول نداره. راحت بشين درساتو بخون.

خودش گفته منو قبول نداره ؟ دختر عمه نمک بر زخم مي ريزد : آره خودش گفته که تو خيلي بچه اي دماغتم نمي توني بالا بکشي . فعلا مي ري پادويي تا راه بيفتي .

- بعد با پادويي مي شه درس خوند؟

- خوب مگه کار خونه چه قدره ؟

- کار پادوي بابامو ديدم ، خيلي زياده ، خيلي سخته . اصلا نمي تونه يه دم بشينه .

حالا دختر عمه هم رفته. مي شنود که از فردا قرار نيست به مدرسه برود. مي شنود که در طول چند ماه نامزدي بايد حسابي راه بيفتد. خودش را جمع و جور مي کند و تا آن جا که مي شود جمع مي شود و پشت رخت آويز پنهان مي شود. يعني مامان حتي نتونسته يک کلمه با بابا حرف بزنه؟ نتونسته بگه دخترمه ، کوچولوئه ، گناه داره ؟؟

مادرش به اتاق مي آيد. نمي داند که دختر کوچکش ، پشت رخت آويز پنهان شده ، مادر در اتاق را پشت سرش قفل مي کند و شروع مي کند به هاي هاي گريه کردن. دختر از پشت رخت آويز بيرون مي آيد ، مي رود مادرش را بغل مي کند. مادر هم او را در آغوش مي گيرد و مي گويد که قرار نبود اين طور بشود. که او براي دخترش آرزوهاي بزرگي داشت.

دختر از مادر جدا مي شود. چه فايده اي داشت که چه چيزي قرار بود و چه چيزي قرار نبود. حالا او بود که بايد مي رفت در دهان مار بوآ رفت به طرف پنجره . دلش آن قدر گرفته بود که فشار و سنگيني آن را احساس مي کرد. چفت پنجره را باز کرد تا هوايي تازه کند. از لاي پنجره به خيابان ، به پايين نگاه کرد. جلوي در خانه و مغازه شان تل تير آهن ها و مصالح ساختماني جمع شده بود. اين مجتمع آپارتماني بايد ساخته مي شد .بايد تمام مي شد. خرجش هم عروس شدن او بود. چانه اش را روي هره ي پنجره گذاشت و به خيابان خيره شد. به هيچ چيز نمي توانست فکر کند. سرش گيج مي رفت. دلش از مادرش گرفته بود که برايش چه روياهايي داشت . دختر عمه گفته بود که فعلا براي پادويي مي رود... فردا ديکته داشتند که او هميشه بيست مي گرفت....

مادر از صداي جيغ و دادي که از خيابان مي آمد به خود آمد و به طرف پنجره دويد. هميشه در اين خيابان تصادف مي شد. وقتي سرش را از پنجره بيرون برد و پايين را نگاه کرد ، اين سر کي بود که شکاف خورده و روي يکي از تيرآهن ها تاب مي خورد ؟


 تست هوش: دنباله بنفش! 

قطعه بعدي را پيدا کنيد.

به شکل روبرو نگاه کنيد.

دنباله اي از 5 قطعه بنفش رنگ داريم.

آيا مي توانيد با کشف رابطه نهفته در اين دنباله، قطعه بعدي را مشخص نماييد؟

منبع:آي هوش

جواب تست هوش شماره قبلي:17 مربع:

{ضلع مربع کوچک: 1 واحد}

6 مربع کوچک به ضلع واحد، 8 مربع به ضلع 2 واحد، 2 مربع به ضلع 3 واحد و يک مربع هم به ضلع 4 واحد قابل شمارش هستند.


 خواندني 

چرا برخي دختران رفتاري پسرانه دارند؟

جامعه شناسان و کارشناسان حوزه روانشناسي معتقدند، تلاش براي همترازي و تصور اينکه پسران از اقتدار و آزادي عمل بيشتري برخورداند از اصلي‌ترين دلايل ميلِ برخي دختران به رفتارهاي پسرانه است.

تلاش براي تقليد و به تصوير کشيدن رفتارهاي مردانه و پسرانه همچون سيگارکشيدن يا قليان کشيدن، ژست هاي مردانه، ملبس شدن به برخي از تيپ ها و پوشش‌هاي پسرانه و غيره از نمونه رفتارهايي است که در ميان برخي از دختران رواج
دارد.

ريحانه مَکوندي روانشناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تلاش برخي از دختران براي بروز رفتارهاي پسرانه اظهار داشت: ريشه‌يابي دلايل و عوامل موثر در ظهور و بروز چنين کنش‌ها و واکنش‌هايي از دو وجه قابل بررسي است.

وي افزود: يکي از دلايل موثر در ظهور و بروز چنين رفتارهايي را بايد در دوران جنيني و برخي از تغييرات و عدم تکامل صحيح و اصولي رشد جنين جستجو کرد .

مکوندي عنوان کرد: عامل موثر ديگر در نمود چنين رفتارهايي به برداشت ذهني شخص از محيط پيراموني خويش باز مي‌گردد و به واقع برخي از تصورات باعث مي‌شود انگيزه بروز رفتارهاي مردانه يا پسرانه در دختران جوان پر رنگ شود.

اين روانشناس گفت: برخي از الگوهايي که در جامعه معرفي مي‌شوند نيز در ميل به چنين رفتارهايي تأثيرگذار است و به واقع دختراني اين‌چنيني تلاش مي‌کنند باتقليد از الگوهايي که به عنوان چهره‌ها و اشخاص منحصر به فرد و متمايز در جامعه شهره و مطرح هستند خود را همسان و همتراز با الگوهاي خويش سازند و به واقع اين رفتارها به مثابه ابزاري است که در برداشت و پنداشت چنين دختراني کاستي‌ها و کمبودهاي آن‌ها را پوشش خواهد داد.

وي افزود: عامل موثر ديگر در بروز رفتارهاي مذکور را بايد آزادي عمل هر چه بيشتر پسران نسبت به دختران جستجو کرد و تقليد از رفتارهاي مردانه، از نظر اين طيف از دختران روشي محسوب مي‌شود که به واسطه آن قادر خواهند بود از برخي قيد و بندها رها شوند.

*تبعات و پيامدهاي تَاَسي از رفتارهاي پسرانه در دختران

صديقه نوبهار روانشناس و کارشناس علوم رفتاري ، با اشاره به تأثيرات مخرب چنين تقليدهاي کورکورانه‌اي از رفتارهاي پسرانه اظهار داشت:دختري که تصويري مردانه از خود دارد، قادر نيست در قامت يک زن خانه‌دار، يک همسر موفق و يا يک مادر موثر و توانمند، نقش‌آفريني کند و به تدريج پيامدهاي ناخوشايند چنين رفتارهايي، زندگي شخصي و خانوادگي آن‌ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

وي افزود: وقتي هويت جنسي در اين دختران در ابعاد روحي، رواني و نوع جهان‌بيني و نگرش به زندگي کمرنگ مي‌شود و به نوعي اين افراد تلاش مي‌کنند با ديگرنمايي، از آن‌چه که واقعيت وجودي آن‌ها است فاصله بگيرند، ظهور و بروز چالش‌هاي عميق و مخرب براي اين گروه امري بديهي خواهد بود.

نوبهار عنوان کرد: اين دوگانگي که در علم واقعيت مي‌توان از آن تحت عنوان عبارت نه اين و نه آن ياد نمود، فرد را دچار ترديدها و شکنندگي هاي خود خواسته‌اي مي‌کند که در موارد حاد مي‌تواند به افسردگي، انزوا و حتي خودکشي منتهي شود.

وي در خاتمه يادآور شد: نوع تربيتي که در محيط‌ خانه و خانواده بر روي دختران اعمال مي‌شود، نقش بسزايي در ظهور و بروز چنين رفتارهايي ايفا مي‌کند و به واقع مي‌توان گفت يکي از اصلي‌ترين راهکارها در پيشگيري از اين عارضه رفتاري را بايد در نظام تربيتي خانواده جستجو کرد و در صورت بکارگيري فنون تربيتي اصولي و سازنده به ميزان قابل توجهي از ضريب بروز رفتارهاي نامتعارف مذکور از سوي دختران و تقليد از جنس مخالف، کاسته خواهد شد.


 يكي بود 

ماست مختارالسلطنه

روزي به مختارالسلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خيلي گران شده است.

مختارالسلطنه دستور داد که کسي حق ندارد ماست را گران بفروشد.

چون چندي بدين منوال گذشت براي اطمينان خاطر با قيافه ي ناشناخته به يکي از دکان هاي لبنيات فروشي رفت و مقداري ماست خواست. ماست فروش که او را نشناخته بود پرسيد: «چه جور ماستي مي خواهي؟ ماست معمولي يا ماست مختارالسلطنه!»مختارالسلطنه با حيرت و شگفتي از ترکيب و خاصيت اين دو ماست پرسيد.

ماست فروش گفت: «ماست معمولي همان است که از شيرمي گيرند و بدون آب است و با قيمت دلخواه. اما ماست مختارالسلطنه همين طغار دوغ است که در جلوي دکان مي بينيد و يک ثلث ماست و باقي آب است و به نرخ مختار السلطنه مي فروشيم و بدان نيز اين لقب را داديم.

حال کدام را مي خواهي؟»

مختارالسلطنه دستور داد ماست فروش را جلوي دکانش به طور وارونه آويزان کرده و بند تنبانش را محکم ببندند. سپس طغار دوغ را از بالا در دو لنگه شلوارش سرازير کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهايش بستند. سپس به او گفت: «آنقدر بايد به اين شکل آويزان باشي تا تمام آبهايي که داخل اين ماست کردي از شلوارت خارج شود که ديگر جرات نکني ماست داخل آب بکني!»چون ساير لبنيات فروش ها از اين ماجرا با خبر شدند، همه ماست ها را کيسه کردند.

تهيه و تنظيم:مهسا خدامراد


 خبر 

اضطراب دنيا را بدبو مي‌کند

محققان دانشگاه ويسکانسين مديسون در آمريکا گفتند که استرس سبب مي شود انسان بوي ناخوشايند بيشتري در اطراف خود احساس کند.

به گزارش ايرنا از اينديپندنت، اين محققان با استفاده ازفناوري هاي قدرتمند تصويربرداري مغز، ارتباط ميان اضطراب و استرس را با سيستم بويايي در مغز بررسي کردند.محققان به رهبري پروفسور ون لي کشف کردند زماني که انسان استرس و اضطراب را تجربه مي کند، سيستم هاي احساسات و پردازش بويايي در مغز به هم مرتبط و اين امر سبب مي شود انسان نسبت به بوهاي ملايم حساس شود و به جاي آنها بوهاي نامطبوع احساس کند.اگرچه سيستم احساسات و بويايي در مغز در کنار يکديگر قرار دارند اما به ندرت تداخلي بين عملکرد اين دو وجود دارد.محققان به 12 شرکت کننده در اين آزمايش، تصاويري نشان دادند که موجب اضطراب آن ها شد. همزمان اين افراد در معرض بوهاي خنثي و آشنا قرار گرفتند. سپس از افراد خواسته شد تا بوهاي مختلف را قبل و بعد از نمايش تصاوير ارزيابي کنند.دانشمندان با اسکن MRI، فعاليت مغزي شرکت کنندگان را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند بيشتر شرکت کنندگان به بويي که قبلا آن را خنثي در نظر گرفته شده بودند، پاسخ منفي دادند.به گفته محققان پس از وارد کردن اضطراب به فرد، بوي خنثي به طور واضحي به بوي نامطبوع تبديل مي شود.


 بامشاهير 

پرفسور 'ابراهيم اسرافيليان نجف آبادي' چهره ماندگار شهرستان نجف آباد،به عنوان مرد علمي جهان در رشته رياضي برگزيده شد. داراي مدرک دکتري رياضي گرايش هندسه و ديفرانسيل از دانشگاه سوتميتون انگلستان هستم و عضو هيات علمي و استاد بازنشسته دانشگاه علم و صنعت ايران است.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون