جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1765- تاریخ : 1388/06/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (سه شنبه)

رئيس کميسيون آموزش مجلس خبر داد:
اجراي دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش وپرورش توسط سرپرست آموزش و پرورش متوقف شد


قلم معلم


از گوشه و کنار


طرح 16 هفته اي "آهن ياري" براي دانش آموزان دختر امسال اجرا مي شود


کاغذ اخبار


  رئيس کميسيون آموزش مجلس خبر داد:
 اجراي دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش وپرورش توسط سرپرست آموزش و پرورش متوقف شد 

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر که اين کميسيون ستاد پي گيري مشکلات مردم در ايام تعطيلي مجلس را تشکيل داده است، گفت: هر معضلي که مردم در مورد ثبت نام فرزندان شان داشته اند و از طريق مسئولين آموزش و پرورش حل نشد مي توانند از طريق روابط عمومي مجلس و يا ارسال نمابر به کميسيون، مشکلات شان را منعکس کنند. علي عباسپورتهراني فرد در گفت وگو با ايسنا، افزود: با توجه به اين که وزارت آموزش و پرورش دچار مشکلات عديده اي است و وزير معرفي شده براي اين وزارتخانه نيز نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد، بنابراين با در نظر گرفتن اين که در حال حاضر رئيس جمهور براي اين وزارتخانه سرپرست تعيين کرده و هم چنين مطرح کردن وزيري که در حال حاضر اعلام شده است و شرايط لازم را براي اين وزارتخانه ندارد، کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يکشنبه هفته  گذشته جلسه اي را در مورد بخشنامه  ساماندهي دو (دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش) برگزار کرد. وي ادامه داد: بخشنامه ساماندهي 2 را وزير قبلي(علي احمدي) تدوين کرده بود که مشکلات زيادي داشت و از جمله  اين مشکلات مي توان به تاثير منفي اين بخشنامه در مراکز تربيت معلم، انحلال برخي مدارس و کلاس ها، تاثير بر روي وضعيت مديريت مدارس و به کارگيري نيروهاي حق التدريسي از طريق شرکت ها اشاره کرد که اين بخشنامه تمام بخش هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير قرارداده و خلاف قانون است. نماينده  مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اين که در جلسه  هفته  گذشته  کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مشکلات را با دکتر محسن پور سرپرست تعيين شده براي وزارت آموزش و پرورش مطرح کرديم، افزود: در اين جلسه خواستار توقف بخشنامه  موجود شديم و اعلام کرديم که با اجراي اين بخشنامه همان گونه که مشکلات عظيمي در سال تحصيلي گذشته براي آموزش و پرورش ايجاد شد، امسال نيز با چنين مشکلاتي روبه رو خواهيم بود. بنابراين با توجه به اين که وزير ثابتي براي اين وزارتخانه تعيين نشده است، بايد بخشنامه  ساماندهي 2 اجرا نشود. عباسپور تصريح کرد: پس از جلسه  هفته  گذشته، به ما خبر دادند که محسن پور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در همين جهت عمل کرده اند و جلوي منحل شدن برخي کلاس ها و مدارسي که بر اساس اين بخشنامه بايد منحل مي شدند را گرفتند. هم چنين شنيده ايم که با متوقف کردن اين بخشنامه، مانع منحل شدن بيش از نيمي از مراکز تربيت معلم شده  است، که اميدواريم وي و معاونينش که در حال حاضر سکان دار اجرايي اين وزارتخانه هستند با اقتدار مسائل آموزش و پرورش را هدايت کرده و سال تحصيلي با نشاط آغاز شود. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاکيد بر اين که علي رغم تعطيلي دو هفته اي مجلس، کميسيون آموزش و تحقيقات فعال بوده و ستادي را تشکيل داده است تا مردم در آستانه ي سال تحصيلي جديد مشکلات خود را منعکس کنند، يادآور شد: از سرپرست و معاونين و روساي سازمان ها مي خواهيم وضعيت مديريتي که در حال حاضر ايجاد شده خللي در کار مردم ايجاد نکند و چنان چه مردم هم در مورد ثبت نام ها و منحل شدن برخي مدارس و کلاس ها مشکلاتي داشته باشند مي توانند سريعا به نمابر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با شماره33440066   مشکلات شان را ارسال کنند. عباسپور ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع و نزديکي به سال تحصيلي جديد، در ايام تعطيلات تابستاني مجلس، کميسيون آموزش و تحقيقات تعطيل نيست و از رياست مجلس هم درخواست کرده ايم تا از نظر پرسنلي اين کميسيون را تقويت کند. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه گفت وگو با ايسنا تصريح کرد: مردم مي توانند علاوه بر ارسال مشکلات شان از طريق نمابر کميسيون، با روابط عمومي مجلس نيز تماس گرفته و مشکلات شان را منعکس کنند، و اگر پي گيري موضوعات شان با مسوولين اجرايي آموزش و پرورش صورت نگيرد کميسيون پي گيري خواهد کرد تا وضعيت مديريتي موجود در آموزش و پرورش باعث نشود که کار مردم در بخش تحصيل فرزندان شان در آغاز سال تحصيلي دچار اشکال شود. عباسپور تاکيد کرد: عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي قبلي و عدم معرفي وزير واجد شرايط از سوي رييس جمهور نبايد باعث شود که امور اجرايي در وزارت آموزش و پرورش باعث کندي کار و رفع مشکلات مردم، معلمان و فرهنگيان در آغاز سال تحصيل جديد باشد. نماينده  تهران با اشاره به اين که بخشنامه  شماره 2 تمام بخش هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير قرار داده و خلاف قانون است، به طور نمونه به يکي از موارد مطرح شده در اين بخشنامه که عنوان شده معلمان و نيروهاي لازم و حتي حق التدريسي ها از طريق شرکت ها به سازمان هاي آموزش و پرورش معرفي شوند، اشاره کرد و افزود: اين اقدام مشکل آفرين بوده و خلاف قانوني است که در سال 83 در مجلس تصويب شد. وي ادامه داد: طي نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده ايم که اين بخشنامه خلاف قانون فوق بوده و در اين قانون عنوان شده است که به کارگيري هرگونه نيروي حق التدريسي منوط به تصويب هيئت وزيران است. بنابراين آموزش و پرورش نمي تواند راسا چنين بخشنامه اي را صادر کند. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با يادآوري اين که در قانون جديدي هم که اخيرا در مجلس براي به کارگيري نيروهاي حق التديرسي تصويب شده و در شوراي نگهبان در حال بررسي است، به کارگيري نيروي حق التدريسي جديد ممنوع است، اظهار داشت: قانون گذار نسبت به به کارگيري نيروي حق التدريس بسيار حساس است. اين در حالي است که در بخشنامه شماره 2 اجازه داده شده تا نيروي حق التدريسي از طريق شرکت ها جذب شوند. به اعتقاد بنده، اجراي چنين بخشنامه اي آموزش و پرورش را خدشه دار مي کند، و با توجه به جايگاه رفيع اين وزارتخانه، نمي توان تربيت و آموزش کودکان و نوجوانان را به دست چنين شرکت هايي سپرد. وي با بيان اين که در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان شده است که بايد بررسي چنين موضوعاتي در هيات تطبيق مصوبات مطرح شود، گفت: به سرپرست آموزش و پرورش نيز از سوي عده اي از نمايندگاني که در آموزش و پرورش سابقه ي طولاني دارند در اين راستا نامه اي ارايه و نسبت به توقف اين بخشنامه و به کارگيري اين نيروها گوشزد شده است.


 قلم معلم 

 نگاهي دوباره به سفسطه و اقسام آن

مرضيه گيوريان، کارشناسي ارشد فلسفه و کلام
دبير دبيرستان بهاران، منطقه14

کلام خواجه نصير الدين طوسي در ذم سفسطه
خواجه نصير الدين طوسي در اينکه روش سفسطي روشي است مذموم و ناپسند( کاربرد در صفحه 103 کتاب منطق) در اساس الاقتباس مي فرمايند: " آنچه انسان را به مغالطه صرف بر مي انگيزد صرفا اغراض فاسد است. مانند خود را عالم و حکيم وانمودن و به ناروا درمسلک فضلا آوردن، و بدون سرمايه علم طلب تفوق کردن. مغالطه کاران در معرض سوال و جواب عوام از اعتراف به جهل ننگ دارند و به همين جهت مي خواهند با قيل و قال به نزديک عوام شهرت يابند و در مقابل علما نيز ناچار به انواع مغالطه و حيله تمسک مي جويند تا سخن ايشان را رواج بود و به نزد ظاهر بينان به علما» متلبس شوند و به همين سبب در اکتساب قوانين مغالطه و ملکه گردانيدن آن جهد مي کنند، تا چنان شوند که غير را در هر موضع که بخواهند به حسب امکان درغلط بياندازند بتوانند."]11[   شيوه سفسطه در يونان باستان رواجي کامل داشت، و سقراط و افلاطون با شيوه خاص خود با سوفسطائيان درآويختند و ارسطو رساله معروف   sophistiques lesrefutations را در رد آنان نوشت و انواع سفسطه و دلائل ضعف و بطلان آن را به طريقي شايسته باز نمود.]12[
اقسام سفسطه
مغالطه يا از جهت لفظ است يا از جهت معني: يک قسمت عمده سفسطه که از همه متداول و معمول تر است به طريق لفظ است. چه در هنگام بحث نمي توان خود اشيا» را در مقابل نهاد، بلکه ناچار با به کار بردن الفاظ يعني نماينده اشيا» درباره اشيا» بحث مي کنيم. حال ممکن است اين توهم پيش آيد که که آنچه در قلمرو لفظ مي گذرد، در قلمرو اشيا» نيز عينا جريان دارد و حال آنکه چنين نيست. اشيا» بسيار به لفظ، واحد ناميده مي شوند و سفسطه کاران از همين اشتراک اسم، بهره مي گيرند مانند: خدا نور است. نور، محسوس است پس خدا محسوس است که نور در دو مقدمه به يک معني است. تاويل هاي ناروا يعني معني کردن عبارت به دلخواه و بر خلاف مقتضاي ظاهر يکي از اقسام سفسطه است که در عربي با تغيير اعراب کلمات معني جمله تغيير مي يابد مانند آيه شريفه ".... ان الله بري » من المشرکين و رسوله " که اگر " رسول " را مجرد بخوانند عطف به مشرکين خواهد بود و معني نادرستي خواهد داشت. ]13[  يکي ديگر از اقسام مغالطه، آوردن جمله هاي دو پهلوي و مبهم است، اين در موردي است که در خود الفاظ اشتراک و اشتباهي وجود ندارد اما در ترکيب آنها اشتراک و اشتباه واقع  مي شود، مانند: سخن عقيل هنگاميکه معاويه از او خواست که برادرش حضرت علي(عليه السلام) را ناسزا گويد، عقيل بر بالاي منبر رفت و گفت: "معاويه از من خواسته است که علي(عليه السلام) را ناسزا گويم، مردم او را ناسزا گوئيد." اين جمله از جهت ضمير " او" داراي ابهام است. عقيل ظاهرا فرمان معاويه را اطاعت کرده است اما در واقع به او ناسزا گفته است (زيرا مقصود عقيل از ضمير "او" معاويه بوده است نه حضرت علي(عليه السلام) ) از همين قبيل است جواب کسي که از او سوال کردند برترين اصحاب رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بعد از او کيست؟ جواب داد: " کسي که دختر او در خانه اوست"
مستنداتي که تا اينجا در خلال متن به آن اشاره شده است :
 ]1[ صليبا، جميل، فرهنگ فلسفي، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، نشر حکمت
 ]2[ کشاف اصطلاحات الفنون، ص665، دکتر سجاوندي، فرهنگ علوم عقلي،ص299( برگرفته از لغت نامه دهخدا، ج9، ص13760)
 ]3[ معين، محمد، لغت نامه معين، ص1889، نشر امير کبير
 ]4[ ابن سينا، اشارات و تبنيهات، ج2 منطق، ترجمه دکتر حسن ملکشاهي، ص530
 ]5[ مظفر، محمد رضا، منطق مظفر، ص473، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، نشر حکمت
 ]6[ مظفر، محمد رضا، منطق مظفر، ص470، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، نشر حکمت
 ]7[ ابن سينا، اشارات و تبنيهات، ج2 منطق، ترجمه دکتر حسن ملکشاهي، ص531
 ]8[ بوعلي سينا، دانشنامه علائي، ص131 -134
 ]9[ خوانساري، محمد، منطق صوري، ج2، ص389، نشر آگاه
 ]10[ بوعلي سينا، دانشنامه علائي، ص134
 ]11[ خواجه نصير الدين طوسي، اساس الاقتباس، ص516
 ]12[ خوانساري، محمد، منطق صوري، ج2، ص389، نشر آگاه
 ]13[ خوانساري، محمد، منطق صوري، ج2، ص391، نشر آگاه

 


 از گوشه و کنار  

   بخشنامه اجراي درس آمادگي دفاعي دختران ابلاغ شد

بخشنامه اجراي آزمايشي درس آمادگي دفاعي دختران پايه سوم راهنمايي در کليه استان هاي کشور به سازمان آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد. به گزارش شاپرک به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، در اين بخشنامه که توسط عباس رهي معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده، آمده است: بنا بر مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ سوم مرداد 88، با اجراي آزمايشي درس آمادگي دفاعي دختران پايه سوم راهنمايي در کشور موافقت شد. بنا بر اين گزارش، تمامي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي تحت پوشش اجراي اين درس قرار گرفته و بر اساس راي صادره، در پانصد و شانزدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، زمان پيش بيني شده براي آموزش اين درس، يک ساعت در هفته ميباشد. در اين بخشنامه آمده است ساعت آموزش مورد نياز درس آمادگي دفاعي دختران، با کسر يک ساعت از ساعت هاي موسوم به پنجره هاي باز در ساعات رسمي و برنامه هفتگي دانش آموزان لحاظ شود و نمره درس آمادگي دفاعي همانند ساير دروس صفر تا 20 است و در جمع نمرات و معدل کل دانش آموزان محاسبه مي  شود. در يکي از بندهاي اين بخشنامه آمده است، براي تدريس درس آمادگي دفاعي از دبيراني استفاده شود که حتي الامکان از نيروهاي رسمي آموزش و پرورش بوده و حداقل داراي 5 سال سابقه کار باشند و همچنين دبيران پرورشي و دبيران عضو فعال نيروي مقاومت بسيج در اولويت هستند.
 
براساس مصوبه دولت ;
کل بدهي معوق دولت  به صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت مي شود

با ابلاغ دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور، کل بدهي معوق دولت  به صندوق ذخيره فرهنگيان از سال 1375 تاکنون به طور کامل پرداخت مي شود. به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با تصويب دولت بالغ بر 200ميليارد تومان سهام 8شرکت دولتي بابت بازپرداخت ديون معوقه دولت هاي متوالي از سال 1375 تاکنون به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار مي شود. براساس مصوبه جديد دولت، در راستاي ارتقا» معيشتي و رفاه فرهنگيان و افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي معلمان، کل سهام دولت در 8 شرکت دولتي بابت رد ديون به صندوق ذخيره فرهنگيان انتقال مي يابد. با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي واگذاري سهام بابت رد ديون دولت به سازمان هاي حمايتي و نهادهاي غيردولتي (موضوع جز» 5 رديف 101000 جدول شماره 8 قانون بودجه سال 1388) کل سهام متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي در 8 شرکت پلور سبز، پتروشيمي مرواريد، ماشين سازي اراک، روغن نباتي شيراز، قند چهارمحال، کانال و قطعات بتني پيش ساخته گيلان، بهره برداري از شبکه هاي آبياري و زهکشي زرينه رود و شرکت قند کرج به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار مي گردد. اين سهام پس از کسر سهام ترجيحي با قيمتي که در هيئت واگذاري به تصويب مي رسد به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار خواهد شد. بر اساس اين مصوبه، 34/66درصد سهام پلور سبز، 48/99درصد سهام پتروشيمي مرواريد، 72/9درصد سهام ماشين سازي اراک، 25/68درصد سهام روغنن باتي شيراز، 7/91درصد سهام قند چهارمحال، 49درصد سهام کانال و قطعات بتني پيش ساخته گيلان،49درصد سهام بهره برداري از شبکه هاي آبياري و زهکشي زرينه رود و 39/86درصد سهام شرکت قند کرج به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار خواهد شد. چنانچه ارزش کل سهام اين شرکت ها از مبلغ 2هزار ميليارد ريال بيشتر يا کمتر شود، حسب مورد تعديلات لازم صورت خواهد گرفت. در ضمن از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، کليه حقوق مالکانه سهام متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان خواهد بود و کليه هزينه هاي واگذاري سهام نيز توسط صندوق ذخيره فرهنگيان به سازمان خصوصي سازي پرداخت خواهد شد. اين مصوبه را رئيس جمهور در تاريخ 1388/6/21 ابلاغ کرده است.


  طرح 16 هفته اي "آهن ياري" براي دانش آموزان دختر امسال اجرا مي شود  

مديرکل سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش، از تحت پوشش قرار گرفتن تمامي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و 90 درصد دانش آموزان دختر راهنمايي مناطق مبتلا به شيوع کم خوني و فقر آهن در سال تحصيلي جديد در طرح "آهن ياري" خبر داد. حسن ضيا»الديني در گفت وگو با ايسنا، افزود: هم اکنون تنها 10 درصد از دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دخترانه تحت پوشش طرح آهن ياري قرار گرفته اند که با توجه به نياز دختران در سنين بلوغ به آهن، افزايش پوشش اين طرح در مقطع راهنمايي دخترانه به 90 درصد در سال تحصيلي پيش رو با تامين اعتبار از محل اعتبارات استاني، در دستور کار قرار گرفته است. وي هدف از اجراي طرح آهن ياري در مدارس دخترانه و ارائه قرص آهن به دانش آموزان دختر در قالب اين طرح را پيشگيري از سو» تغذيه دانش آموزان، بهبود کم خوني و فقر آهن آن ها و همچنين ارتقا» آگاهي و سلامت دختران در دوران بلوغ ذکر کرد و افزود: در اين طرح، الگوهاي مناسب تغذيه اي در قالب محتواي آموزشي به دانش آموزان و مربيان با هدف پيشگيري از شيوع کم خوني  و بروز عوارض ابتلاي دانش آموزان دختر در آينده به بيماري هاي ناشي از کم خوني ارائه مي شود. اين مقام مسئول آموزش و پرورش اعلام کرد: در قالب اين طرح، به مدت 16 هفته يک عدد قرص آهن به صورت رايگان به دانش آموزان اين مقاطع ارائه مي شود. به گفته مديرکل سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش، طرح آهن ياري دختران دانش آموز با همکاري دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تمامي مدارس متوسطه و 90 درصد مدارس راهنمايي دخترانه به اجرا در خواهد آمد. ضيا»الديني با بيان اين که طرح آهن ياري دانش آموزان دختر در هر سال تحصيلي به اجرا درمي آيد، در عين حال يادآورشد که پوشش 90 درصدي دانش آموزان راهنمايي در اين طرح در سال تحصيلي جديد براي نخستين بار محقق مي شود، چرا که در گذشته اين رقم حدود 10 درصد بود. وي در پايان، گنجاندن نان غني شده با ويتامين "A  " و شير غني شده با ويتامين "D  " در سبد غذايي دانش آموزان را از ديگر برنامه هاي آموزش و پرورش براي غني سازي الگوي تغذيه اي دانش آموزان در سال تحصيلي جديد عنوان کرد.


 کاغذ اخبار 

   دانش آموزان ملزم به تزريق واکسن آنفلوآنزاي فصلي نيستند

رئيس مرکز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي گفت : دانش آموزان ملزم به تزريق واکسن آنفلوآنزاي فصلي نيستند و دراين زمينه نياز به تشخيص پزشک است. درمهرماه سال جاري بيش از 14 ميليون دانش آموز در سراسر کشور سال جديد تحصيلي را آغاز مي کنند. دکتر" محمد مهدي گويا" در گفت و گو با ايرنا افزود: تزريق واکسن آنفلوآنزاي فصلي براي پرسنل بهداشتي ، درماني و افراد مسن ، بيماران قلبي ، ريوي ، کليوي و سرطاني ضرورت دارد و ساير افراد که دانش آموزان نيز در آن گروه هستند صرفا در صورت تشخيص پزشک مي توانند در برابر اين بيماري واکسينه شوند.  وي با بيان اينکه واکسن آنفلوآنزاي فصلي هيچ ارتباط و تاثيري در پيشگيري از آنفلوآنزاي نوع "آ" ندارد، اظهار داشت: دستورالعمل کنترل و پيشگيري از آنفلوآنزاي نوع "آ" براي مدارس با همکاري وزارت آموزش و پرورش تهيه شده و با بازگشايي مدارس ابلاغ مي شود.گويا، در خصوص احتمال تعطيل شدن مدارس براي مدت زمان کوتاهي در پي شيوع آنفلوآنزاي نوع "آ" در کشور گفت : جلسات مختلفي براي تصميم گيري در اين زمينه تشکيل شده است اما تمام سعي براين است که مدارس تعطيل نشوند. وي، بررسي اعلام تعطيلي را به شرايط مدرسه يا مدارس مبتلاي احتمالي پس ازمهرماه موکول کرد و افزود: اگر شرايط درمجموع طوري بود که تعداد دانش آموزان مبتلا به اين بيماري در مدرسه زياد شوند ، آن مرکز آموزشي براي زماني معين تعطيل خواهدشد. رئيس مرکز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت در مورد واکسن آنفلوآنزاي نوع "آ" نيز گفت : اين واکسن توسط چند شرکت خارجي توليد شده ولي هنوز مجوز عرضه و تزريق آن در دنيا توسط سازمان جهاني بهداشت صادر نشده است . بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت تاکنون بيش از 200هزار نفر در دنيا به آنفلوآنزاي نوع "آ" مبتلا شده اند و اين ميزان در ايران حدود 358نفر است .
 
امکان تکرار پايه در شاخه کاردانش

   به گزارش شاپرک به نقل از کارشناسي کاردانش شهرتهران ، با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش در جلسه هفتصدو نودمين جلسه مورخه 88/4/9 با الحاق تبصره 2 ماده 112 آئين نامه چنانچه دانش آموز قبولي پايه دوم متوسطه شاخه کاردانش نظري يا فني و حرفه اي ، بخواهد پايه دوم را در شاخه کاردانش تکرار کند، مي تواند در واحدهاي آموزشي روزانه در پايه دوم ثبت نام نموده و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهد در اين صورت کليه دروس گذرانده پايه دوم شاخه کاردانش قبلي حذف و آن سال تحصيلي به سقف سنوات تحصيل دانش آموز افزوده مي شود.
 
بخشنامه تقويم اجرايي طرح نظارت
 مدارس شاهد ابلاغ شد

بخشنامه تقويم اجرايي طرح نظارت مدارس شاهد و ايثارگر در سال تحصيلي جاري توسط رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي به سازمان آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد. به گزارش توانا، در اين بخشنامه که توسط فرشاد ابراهيم پور معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي ابلاغ شده، آمده است: با تشکر از همکاري صميمانه کارشناسي امور شاهد و ايثارگران سازمان آموزش و پرورش استان ها در رايانه اي کردن نظارت بر عملکرد مسئولان طرح شاهد و ايثارگران تحت برنامه نرم افزاري نکفا، تقويم اجرايي نظارت براي اجرا در سال تحصيلي 89 - 88 ارسال مي شود. اين بخشنامه مي افزايد: جمع آوري آمار و اطلاعات، ورود به برنامه  نرم افزاري نکفا در مرکز استان و ارسال فايل هاي مربوط بر اساس تقويم اجرايي صورت مي گيرد; به منظور استفاده از تجارب سال گذشته و ارسال به موقع و کامل فايل ها بر اساس تقويم اجرايي کارشناسي شاهد و ايثارگران، استان موظف است پس از اطمينان از کامل بودن آمار و اطلاعات به تعداد مدارس و مناطق تحت پوشش طرح هاي شاهد و ايثارگران اقدام به ارسال فايل ها کند. در اين بخشنامه آمده است: نظر به اين که يکي از اهداف اجراي نظارت غيرمستقيم، اعمال نظارت پلکاني است کارشناسي شاهد و ايثارگران سازمان موظف است، نسبت به بررسي، تکميل و ارسال فايل ها در سطح استان اقدام کند.
 
ساختار کانون هاي فرهنگي - تربيتي
 تغييرمي کند

در چارچوب طرح تحول بخشي در معاونت پرورشي و تربيت بدني، ساختار کانون هاي فرهنگي - تربيتي مناطق و سازمان هاي آموزش و پرورش تغييرمي کند. به گزارش شاپرک و به نقل از روابط عمومي معاونت پرورشي و تربيت بدني، در طرح تحول بخشي، ساختار کانون هاي فرهنگي- تربيتي آموزش و پرورش از طريق مهندسي فرهنگي و تطبيق با نهادها و مراکز فرهنگي مشابه، مورد تحليل، ارزيابي و آسيب شناسي قرارگرفته است و راهکارهاي بهبود عملکرد آن ها، استخراج و تدوين شده است. دکتر علي اصغريزداني ، معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش، با اعلام اين خبر افزود: در ساختار جديد، نحوه اداره اين مراکز و نيز شيوه هاي برنامه ريزي فرهنگي - تربيتي در آن ها متحول مي شود تا نقش فعال تري را در کمک به تحقق اهداف تعليم و تربيتي مدرسه ايفا» نمايند.
 
سرويس مدارس حق افزايش قيمت ندارند

رئيس ستادمديريت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکيد بر اينکه فقط تاکسي ها و مسافربرهاي ساماندهي شده حق سرويس دهي به مدارس را دارند، گفت: با توجه به تثبيت قيمت ها و ارايه سهميه بنزين در مهرماه طبق روال گذشته افزايش قيمت در سرويس مدارس غير قانوني است . "محمد رويانيان" در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينکه براساس قانون مدارس بايد فقط از تاکسي ها و مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده تحت نظارت شهرداري ها به عنوان سرويس دانش آموزان استفاده کنند تاکيد کرد: امسال دراين زمينه افزايش قيمت وجود ندارد و مدارس بايد اين مسئله را مورد توجه و دستورکار خود قراردهند.رويانيان با تاکيد بر اينکه در مهرماه مشکلي در مورد سيستم حمل و نقل عمومي و سوخت نخواهيم داشت ،افزود: با تشکيل کميته ستاد مهر در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور تمامي هماهنگي ها و موارد مربوط به سيستم حمل و نقل و سوخت و مديريت همزمان با آغاز مدارس صورت گرفته است . 
 
ويرايش اول اسناد طرح تحول بخشي معاونت پرورشي، تا پايان آبان ماه آماده مي شود

ويرايش اول اسناد ضميمه طرح تحول بخشي در معاونت پرورشي و تربيت بدني، با هدف پشتيباني نظري و راهبردي از توسعه و تحول در ساختار و برنامه هاي اين معاونت، تا پايان آبان ماه آماده مي شود. به گزارش شاپرک ، به نقل از روابط عمومي معاونت پرورشي و تربيت بدني ، دکتر علي اصغريزداني، با اعلام اين خبرافزود: اسناد طرح تحول بخشي، متناسب با ساحت هاي مختلف تربيتي دانش آموزان و ذيل اسناد تحولي وزارت آموزش و پرورش، تهيه و تدوين مي شود و در قالب آن ها، ماموريت ها ، برنامه هاي عمل، ساختار مديريتي و زيرساخت هاي فرهنگي-تربيتي امورپرورشي دانش آموزان، طراحي و تبيين مي شود که متناسب با هر سند نيز نقاط هدف کمي و کيفي براي دوره هاي زماني مشخص تعيين مي گردد. معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش، در مورد هدف از طراحي اين اسناد گفت : اين اسناد که در قالب طرح تحول بخشي در معاونت پرورشي و تربيت بدني تدوين مي شوند، ضمن کمک به کيفيت بخشي و ارتقا» کارايي ساختار و برنامه هاي معاونت، موجب انسجام و ثبات در تشکيلات و برنامه هاي معاونت براي يک دوره طولاني و پايدار خواهد شد. لازم به ذکر است، طرح تحول بخشي در معاونت پرورشي و تربيت بدني، عنوان طرحي است که در قالب دبيرخانه و کارگروه هاي تخصصي، از بهار سال جاري، به منظور طراحي استراتژي هاي ارتقا» کارايي و اثربخشي ساختار، ماموريت ها و برنامه هاي معاونت پرورشي و تربيت بدني و تحقق ظرفيت هاي اين معاونت از بهار سال جاري، کار خود را در معاونت پرورشي آغاز نموده است و فاز اول اين طرح، براساس مستندات و خروجي هاي کارگروه ها، در سال تحصيلي جاري اجرا مي شود.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
زنگ ورزش
كانون