جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3583- تاریخ : 1394/12/19 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)


خردمندانه روي زيبايي ها سرمايه گذاري كنيم


تست هوش: عدد مناسب را پيدا کنيد


دلگرمي


يادداشت


خواندني


حكايت


آيينه شهر
عكس: همايون بديع فر (لنگرودي)

 خردمندانه روي زيبايي ها سرمايه گذاري كنيم 

 چرا من = من بيچاره!

وقتي اتفاقي بد مي‌افتد، واكنش جهاني همه اين است: ”چرا من؟“ اگر همچنان بابت تقديرت افسوس بخوري، آن هم با عجز توام با خشم: ”من سزاوار چنين مصيبتي نبودم“ يا ”منصفانه نيست“، همچنان نقش قرباني را بازي مي‌كني و دنيا را به صورت محيطي خشن مي‌بيني كه مردم بي‌گناه را با اتفاق‌هاي بد به ستوه مي‌آورد.

تو مي‌تواني با ورق‌هايي كه در دست داري، در نقشي مثبت‌تر بازي كني و از خودت بپرسي: ”خير اين قضيه در چيست؟“ يكي از مهم‌ترين ديدگاه‌ها در زندگي، آگاهي از اين مساله با تمام وجود است.منظورم اين است كه مسايل بد، خوب هم هستند. ممكن است با شرايطي طاقت‌فرسا مواجه شده باشي كه به هيچ وجه مثبت‌ نبوده است، اما مي‌تواني حاصلي مثبت از آن درو كني. در بيشتر مواقع، شايد خوبي و جنبه مثبت قضيه آشكار نباشد، اما اگر دنبال آن بگردي، خودش را نشان مي‌دهد.

دان ميلمن در كتاب فوق‌العاده خود تحت عنوان ”لحظات پيش پا افتاده“ نوشته است: ”مواردي كه ما با آن مواجه مي‌شويم، در حقيقت وزنه‌هايي معنوي هستند كه اگر آن‌ها را بلند كنيم، خودمان را از لحاظ معنوي تقويت كرده‌ايم.“ او اعتقاد دارد وظيفه ما اين است كه از لابه‌لاي مسايل جزيي و پيش پا افتاده، درخشش خود را آشكار كنيم، نه اين‌كه بگذاريم آن‌ها ذهن ما را به خود مشغول كنند. او مي‌گويد: ”به هنگام مرگ. كل زندگي‌ات در عرض ثانيه‌اي از جلوي چشمانت رژه مي‌رود، چرا كه در آن هنگام ديگر زمان مفهومي ندارد و تو وقايع بسياري را در زندگي خود مي‌بيني كه مي‌بايست از آن درس عبرت مي‌گرفتي. تو با دو سوال از وجدانت زندگي خود را دوره خواهي كرد: در آن لحظات، آيا مي‌توانستم شجاعت بيشتري از خود نشان دهم؟ آيا مي‌توانستم عشق بيشتري ابراز كنم؟“

به مرور زمان، شركت‌كنندگان در همايش‌ها تعداد زيادي فلسفه‌هاي مختلف به من ارايه دادند كه همان كمكشان كرده بود خسارت‌ها و ناسازگاري‌هاي زندگي‌شان را با عشق و شجاعت مهار كنند. عده كمي از دانش‌‌آموختگان به هنگام ياس و نااميدي با ناز و كرشمه مي‌گويند: ”اوه، باشد“ و بعد سر خودشان را به كاري گرم مي‌كنند. زني كه پدر و مادرش مغازه بقالي داشتند، مي‌گفت مادرش به او ياد داده است با مشتري‌ها مودب و مهربان رفتار كند، نه با خشونت.

براي بسياري از مردم. رهنمودهايي كه اعمالشان را كنترل مي‌كند، همان قانون طلايي است، هر طور با مردم رفتار كني،‌ با تو همان طور رفتار مي‌كنند.

سوزان جفرز در كتابي تحت عنوان ”ترس را حس كن و بابتش كاري كن“ نوشته است: ”هر وقت در زندگي دچار مصيبت شدي، دايم با خودت تكرار كن: مي‌توانم آن را مهار كنم.“ اين جمله همچون ذكر برايت عمل مي‌كند و باعث مي‌شود در موقعيت‌هاي ناخوشايند آرام شوي. اين پنج كلمه اعتماد به نفس ايجاد مي‌كند. به جاي ”نمي‌توانم“، بگو ”مي‌توانم.“

آن لاندرز به خوانندگان مقاله‌هاي خود پيشنهاد مي‌كند رويدادهاي بد را بخش اجتناب‌ناپذير زندگي خود بدانند و مهم‌ترين جمله آرامش‌بخش را پيش خود تكرار كنند: ”اين نيز بگذرد“. نااميدي يعني از دست دادن اميد. وقتي اتفاقي بد مي‌افتد، به جاي اين‌كه در ياس و نااميدي افراط كني، به خاطر داشته باش كه اين رد پا موقت است و دلايل بسياري داري كه به آينده‌اي بهتر اميدوار باشي.

با عدسي عريض به ناملايمات نگاه كن

مي‌تواني زندگي‌ات را به صورت مجموعه‌اي رنج و محنت ببيني، يا حق انتخاب داري كه زندگي‌ات را به صورت مجموعه‌اي از خزاين در نظر بياوري.

دوست داري بداني وقتي ناراحتي، چطور ديدگاهي آني به دست مي‌آوري؟ بدان كه موقع ناملايمات، معمولا عدسي ذهني‌ات روي درد و محنت متمركز است. اگر از دست فرد يا موقعيتي ناراحت هستي و ذهنت مسوول آن است، فوري مي‌تواني رفتارت را به كمك عدسي عريض تغيير دهي و به جاي اين‌كه به مسايل ناگوار توجه كني، به مسايل صحيح و به جا متمركز شوي. به جاي اين‌كه ذهنت را مشغول آن ناراحتي كني، به وفور نعمت‌هاي زندگي‌ات توجه كن.

داري فكر مي‌كني به زبان آسان مي‌آيد، نه؟ درست است، حق با توست. من روشي ملموس را گسترش داده‌ام كه به تو كمك مي‌كند با عدسي عريض، حواس خودت را متوجه تجمع ذخيره خزاين كني.

حواست به شگفتي‌هاي دور و برت باشد

دنيا پر از چيزهاي سحرآميز است، چيزهايي كه بردبارانه در انتظار فهم و درك توست تا تقويت شوند.

”ايدن فيل پوتز“

يك تقويم ديواري قشنگ بخر و آن را به ديوار آشپزخانه‌ات آويزان كن. اگر حواست را متوجه چيزهاي معجزه‌آساي دور و بر كني، مي‌تواني بي‌عدالتي‌هايي را كه باعث عذابت شدند، جبران كني. هر مورد خوبي را كه مي‌بيني، يادداشت كن، خنده‌هاي شادمانانه سر ميز صبحانه، قدم زدن در آفتاب، پرداخت صورتحساب‌ها، حرف خنده‌داري كه شنيده‌اي، شكوه و جلال يك روز بهاري، ديدن منظره‌اي زيبا و فيلمي كه تو را سر شوق آورده، همه را يادداشت كن. فقط ده ثانيه وقت مي‌گيرد تا موارد خوب امروزت را يادداشت كني.

همان‌طور كه فرانك للويد رايت گفته است: ”اگر تو از روي حماقت، زيبايي‌ها را ناديده بگيري، خيلي زود خودت را بدون آن‌ها پيدا مي‌كني و زندگي‌ات بي‌محتوا مي‌شود و اگر خردمندانه روي زيبايي‌هاي زندگي‌ات سرمايه‌گذاري كني، اين سرمايه تا آخر عمر با تو خواهد ماند.“

دنيس پريگر مي‌گويد پس از سال‌ها تحقيق در اين زمينه نتيجه گرفته است كه فقط يك چيز موجب خوشحالي مردم مي‌شود. راجع به آن فكر كن. پول شادماني نمي‌آورد. شهرت هم همين‌طور. تنها كاري كه بايد بكني، اين است كه بفهمي بيشتر افراد معروف تنها و بي‌كس هستند. حتي عشق و سلامت هم سبب خوشحالي مردم نمي‌شود.

صرفا سپاسگزاري از خداوند است كه شادماني مي‌آورد. همان‌طور كه پريگر مي‌گويد: سپاسگزاري حالتي ذهني است كه مي‌تواني بدون توجه به وضعيتي كه داري، آن را حفظ كني. تو مي‌تواني همه چيز داشته باشي و در عين حال بدبخت و مفلوك باشي، اگر قدر نعمت‌هاي خودت را نداني. مي‌تواني از نعمت چنداني برخوردار نباشي و باز با همين ناچيز قانع و خرسند باشي، اگر بابت آن خدا را شكر كني. قضيه خيلي مشخص است. هر چه بيشتر شاكر باشي، شادتر هستي و هر چه ناسپاس‌تر، ناشادتر.

اگر زماني را به يادداشت در تقويم خودت اختصاص دهي، مي‌داني پس از هفته‌ها و ماه‌ها چه چيزي خواهي داشت؟ اين چيزها را: مجموعه‌اي خزاين ثبت شده.

مدركي در اين مورد كه همه چيز در دنياي تو روبه‌راه و صحيح است.

ماتركي عيني از چيزهايي كه بايد بابتش شاكر باشي.

يادگاري جاودان از لحظات زيباي زندگي‌ات.

مادر ترزا گفته است: ”من مي‌دانم خدا چيزي به گردنم نمي‌گذارد كه از عهده‌اش بر نيايم. اي كاش خدا اين قدر به من اعتماد نداشت.“

در زندگي خيلي چيزها به تو داده شده كه بايد از عهده‌اش بر بيايي. تقويم نفيس تو مي‌تواند كمكت كند حواست را به جاي بدبختي‌ها، متوجه شگفتي‌هاي زندگي كني.

دوران سخت در برابر اوقات خوش

خاطرات خوش، دومين اقبال ما در خوشحالي هستند.

”ملكه اليزابت دوم“

منبع:موفقيت


 تست هوش: عدد مناسب را پيدا کنيد 

 
به جاي علامت سؤال، عدد مناسب را قرار دهيد.

به جدول روبرو نگاه کنيد.

آيا مي توانيد مشخص کنيد جاي علامت سؤال چه عددي بايد قرار گيرد.

منبع :آي هوش

جواب تست هوش شماره قبلي:گزينه 6 مي باشد .


 دلگرمي 

نيرو يافتن

بايست و به قلبت گوش فراده،به باد كه بيرون مي وزد،به يكديگر،

به نقوش متغير اين زندگي اسرار آميز.

دقيقه پس از دقيقه،از هيچ زاده مي شود و درهيچ ناپديد مي گردد.

زندگي كن با تعلق كمتر و شكر و مراقبت بيشتر.

جك كورنفليد/كتاب دلگرمي ها


 يادداشت 

عادت، اراده را نابود مي کند...

عادت، اراده را نابود مي کند.

عشق، اوج خواستن است؛ خواستن، اوج اقتدار اراده.

عادت، بازداشت کارکرد انديشه است.

عادت، فرسودگي است. ماندگي، آب راکد، مرداب،

تغيير بده!

مشتري شدن، نوعي معتاد شدن است. فقط از يک ميوه فروشي خريد نکن. بگذار با تمام ميوه فروشان سر راهت آشنا شوي. لااقل سلامهاي تازه..

آيا هرگز به پاسبان سر گذر سلام کرده اي؟

سلام کن!

بگذار با تو، زماني، درد دل کند...

قسمتي از كتابِ «يک عاشقانه آرام نوشته‌ي نادر ابراهيمي».


 خواندني 

دختران مجرد بخوانند!

گاهي دختراني که حتي خواستگار نيز داشته به دليل عدم رعايت برخي نکات قادر به ازدواج نيستند.

محمود بيات روانشناس عمومي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: برخي دختران در انتخاب خواستگار خود سخت گيري و وسواس خاصي داشته و در اين ميان گاهي رفتارهاي غلط موجب شده تا فرصت‌هاي مناسب را از دست بدهند.

وي در ادامه گفت: مقايسه ملاک‌ها و شرايط خود با ديگران و به نوعي چشم و هم چشمي با دوستان و همچنين تجارب خود از افراد و به ديگران تصميم داده و به عبارتي ديگر عده‌اي از دختران سعي دارند دور تمام خصوصيات رفتاري يک فرد نابهنجار در زندگي خود خطي کشيده و در مواجه با هر يک از اين ويژگي‌ها در فرد ديگر، نگاهي غير اصولي به او داشته باشند.

بيات افزود: جسارت در برخورد با خواستگار نيز بسيار مهم بوده زيرا عده‌اي از دختران پس از آمدن خواستگار با وجود شرايط مناسب به دليل بهانه‌هاي غير منطقي حاضر به گفت‌و گو يا برقراي ادامه روند خواستگاري نبوده و گاهي نيز ديدي به صورت آرمان‌گرايانه به طرف مقابل داشته و انتظار دارند که او هيچ ايرادي نداشته باشد.

اين روانشناس در پايان خاطرنشان کرد: غرق شدن در کار و يا تحصيل يکي ديگر از عوامل به تاخير افتادن ازدواج در دختران بوده و نيز بدبيني به طرف مقابل به دليل آگاهي از تجارب گذشته خود و يا ديگران، باعث ايجاد شک و بدبيني مي‌شود.


فرد عبوس در معرض خطر جدي افسردگي

غرق شدن در فضاي غم و اندوه باعث انزوا و افزايش مشکلات ميشود و فرد در معرض افسردگي قرار ميگيرد.

امان الله قرايي مقدم جامعه شناس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:معمولا فردي که چهره شادي دارد در دوست يابي موفق تر است و فشارهاي زندگي کمتر روي آن تاثير مي‌گذارد. از طرفي ديگر معمولا کساني که چهره خندان دارند در انتقال پيام شادي به ديگران موثر هستند.

وي افزود: ناراحتي هاي شديد و طولاني مدت مي تواند نشانه غم و اندوه باشد.

قرايي مقدم در ادامه با اشاره به اينکه شادي به اين معنانيست که افراد همه چيز را شوخي بگيرند عنوان کرد: غرق شدن در فضاي غم و اندوه باعث انزوا و افزايش مشکلات مي‌شود.فردي که عبوس است بيشتر در معرض افسردگي و انزوا است.

وي گفت:صبر اساسي ترين راه هاي مبارزه با غمگيني است.

سعي کنيد کارهايي انجام دهيد که به شما آرامش مي‌دهد.


 حكايت 

قهوه مبادا

با يکي از دوستانم وارد قهوه‌خانه‌‌اي کوچک شديم و سفارش‌ داديم.

بسمت ميزمان مي‌رفتيم که دو نفر ديگر وارد قهوه‌خانه شدند. و سفارش دادند: «پنج‌تا قهوه لطفاً.

دوتا براي ما و سه تا هم قهوه مبادا.»

سفارش‌شان را حساب کردند و دوتا قهوه‌شان را برداشتند و رفتند.

از دوستم پرسيدم: «ماجراي اين قهوه‌هاي مبادا چي بود؟»

دوستم گفت: «اگه کمي صبر کني تا چند لحظه ديگه حقيقت رو مي‌فهمي.»

آدم‌هاي ديگري وارد کافه شدند. دو تا دختر آمدند، نفري يک قهوه سفارش دادند، پرداخت کردند و رفتند.

سفارش بعدي هفت‌ تا قهوه بود از طرف سه مرد.

سه تا قهوه براي خودشان و چهارتا قهوه مبادا.

همان‌طور که به ماجراي قهوه‌هاي مبادا فکر مي‌کردم و از هواي آفتابي و منظره‌ي زيباي ميدان روبروي کافه لذت مي‌بردم، مردي با لباس‌هاي مندرس وارد کافه شد که بيشتر به گداها شباهت داشت.

با مهرباني از قهوه‌چي پرسيد: «قهوه‌ي مبادا داريد؟»

خيلي ساده‌ ست! مردم به جاي کساني که نمي‌توانند پول قهوه و نوشيدني گرم بدهند، به حساب خودشان قهوه مبادا مي‌خرند.

سنت قهوه‌ي مبادا از شهر ناپل ايتاليا شروع شد و کم‌کم به همه‌جاي جهان سرايت کرد. بعضي‌ جاها هست که شما نه تنها مي‌توانيد نوشيدني گرم به جاي کسي بخريد، بلکه مي‌توانيد پرداخت پول يک ساندويچ يا يک وعده غذاي کامل را نيز تقبل کنيد.

گاهي لازمه که ما هم کمي سخاوت بخرج بدهيم و قهوه مبادا، ساندويچ مبادا، آبميوه مبادا، لبخند مبادا، و مباداهاي ديگر که دل خيلي‌ها از آنها ميخواد و چشم انتظارند تقديم کنيم.

برگرفته از يك بود

تهيه و تنظيم:مهسا خدامراد


 آيينه شهر 
 عكس: همايون بديع فر (لنگرودي)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون