جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3513- تاریخ : 1394/09/25 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران(چهارشنبه)


راه هاي رسيدن به موفقيت را در خود جست و جو كنيد

هوش فضايي خودتان را بسنجيد
تست هوش تجسمي: مکعب تا زده شده


يادداشت


دلگرمي ها


حكايت


خواندني


آيينه شهر
عكس: همايون بديع فر (لنگرودي)

 راه هاي رسيدن به موفقيت را در خود جست و جو كنيد 

 
اين نوشتار درمورد اين نيست که بدانيد افراد موفق چه مي کنند، در اين باره است که اين افراد قبلاً چه کرده اند.

آدم ها ذاتا موفق شدن را دوست دارند ، آنها تلاش مي کنند هر روز راه هاي رسيدن به موفقيت را بيازمايند و قله هاي پيروزي را فتح کنند.

1-بهانه نياورده اند

همه ما دو صدا داريم. يک صدايي که به شما مي گويد سخت تلاش کنيم، روي کار کنوني مان تمرکز کنيم و قبل از اينکه به سراغ کار بعدي برويم اول اين را تمام کنيم. يک صداي ديگر هم داريم که به ما مي گويد دست کشيده، استراحت کنيم، تلويزيون نگاه کنيم يا در اينترنت بچرخيم.

ما در زندگي قرباني ناعدالتي هستيم، ممکن است ترفيعي باشد که شايسته آن هستيم ولي به ما نمي دهند. هر چه و در هر موقعيتي هم که باشيم زمان هايي هم اتفاق مي افتد که با ما با بي عدالتي رفتار مي شود. ممکن است براي خودمان دلسوزي کنيم و يا همه اينها را فراموش کرده، به جلو برويم و از آن فقط بعنوان يک محرک يا انگيزه دهنده استفاده کنيم.

نلسون ماندلا مي توانست به زندان افتادن خود را بهانه اي کند براي مغلوب شدن دربرابر عصبانيت خود. اما درعوض از آن به عنوان فرصتي براي مطالعه، رشد، يادگيري و در انتها آزادي همه استفاده کرد.

به بهانه هايتان گوش دهيد. درک کنيد که چرا اين بهانه ها را داريد و بعد فکر کنيد که چطور مي توانيد از آنها در جهت خوب استفاده کنيد.

2 - فقط به آنها مربوط نبوده است

موفقيت افراديکه واقعاً در زندگي خود موفق بوده اند به اين دليل بوده است که نه فقط در زندگي خود بلکه در زندگي ديگران هم ايجاد تغيير کرده اند.

اگر چيزي که به شما انگيزه مي دهد چيزي بزرگتر از رسيدن به مقصد و هدفتان باشد مطمئناً سخت تر، طولاني تر و بيشتر تلاش خواهيد کرد.

3 - صبح هاي زود و شب هاي دير

کساني که در زندگي خود به موفقيت دست يافته اند براي آن زحمت کشيده اند. اين ممکن است به قيمت از دست دادن بقيه قسمت هاي زندگي شان مثل خانوداه يا زندگي اجتماعي شان تمام شده باشد. اما ماموريت آن الزامي بوده است و تا زمانيکه به آن دست پيدا نکرده اند بقيه چيزها برايشان بي اهميت مي شود. مطمئناً سخت کوشي هيچ جايگزين ديگري ندارد.

4 - بهترين وسيله

انرژي وسيله اي بسيار وسيع است که معمولاً درمورد آن صحبت نمي شود. بله از انرژي به شکل سوخت و برق همه جا صحبت مي شود اما منظور ما سطح انرژي انسان هاست.

واقعيت اين است که هر چه انرژي بيشتري داشته باشيم، تمرکز کردن برايمان ساده تر خواهد شد و کيفيت کارمان بالاتر خواهد رفت.

يکي از رموز موفقيت ريچارد برانسون حفظ تناسب اندام عالي براي خود بود. اينکه از نظر جسمي متناسب باشيم، گردش خون ما به سمت مغز را بهتر کرده، هوشياري مان را بيشتر کرده و تمرکزمان را بالاتر مي برد. اينکه ورزش را بخشي از زندگي خود کنيد، احتمال موفقيت شما را بالاتر خواهد بود.

5 - رعايت اصول اختصاصي

چرچيل اصولي براي خود داشت. تفاوت او با بقيه آدمها اين است که او به هر قيمتي که شده به اصول خود پايبند مي ماند.

شما چه اصول و قوانيني براي خود داريد؟ هر کسي بايد اصولي براي خود داشته باشد و بر طبق آنها زندگي کند.

يکي از اصول شرکت اپل اين بوده است که دنياي تکنولوژي را تغيير دهد و با بيرون دادن هر کدام از محصولاتشان مي بينيم که بر اين اصل پايبند هستند.براي خود قوانيني طراحي کنيد که شما را در زمان هاي سخت هدايت کنند. اين قوانين به هيچ قيمتي نبايد تغيير کند.

6 - ترديد، اما ايماني ناگسستني

همه ما زمان هايي درگير ترديد مي شويم. حتي بهترين ما شک مي کنيم که به آرزويمان مي رسيم يا نه. چيزي که افراد واقعاً موفق را از آنهايي که هيچوقت به قدرت واقعي خود نرسيدند متمايز مي کند داشتن ايماني ناگسستني به اين حقيقت است که کاري که مي کنند درست است.

حتي اگر زمان هايي دچار ترديد شوند، خيلي زود از اين حالت بيرون مي آيند، درحاليکه بقيه اسير آن ترديد شده و دست از ادامه راه مي کشند.

شما هم مي توانيد لحظات ترديد خود را داشته باشيد، چون انسان هستيد. اما نبايد بگذاريد آن ترديد بر شما غلبه کند. بايد بگذاريد آن ترديد به شما انگيزه دهد که ثابت کنيد خوش بيني تان درست بوده است.

7 - يک دليل

بسياري از دستاوردهاي دنيا توسط مردان و زناني صورت گرفته که امنيت نداشته و چيزي براي ثابت کردن به ديگران داشته اند و مي خواسته اند از وضعيت کنوني خود ارتقاء يافته و بالاتر روند.

دليل آبراهام لينکلن مربوط به نگاه ديگران به او و نگاه خودش به خود بود. وقتي بقيه او را پسري فقير و بي سواد مي ديدند، او در خود توانايي رسيدن به جايگاهي بالاتر را مي ديد، حتي بااينکه فقط با کمک خود مي توانست به آن مرحله دست يابد. او نياز به تغيير را هم مي ديد. ملتي که ادعاي آزادي داشت ولي آزاد نبود. او اشکالي پايه اي در آن وضعيت مي ديد و مي خواست آن را تغيير دهد. چراي او مربوط به خودش نبود به همين دليل او را به يکي از مردان بزرگ تاريخ تبديل کرد.شما هم بايد چراي خودتان را پيدا کنيد. بايد وقتي بقيه خوابند کار کنيد، زندگي امن خود را به خطر بيندازيد و آنقدر پيش رويد که به مقصدتان برسيد.

8 - زماني تحمل کردند که بقيه نااميد شده بودند

کسي که دست از دنبال کردن آرزوي خودش کشيده چطور مي تواند بداند که براي رسيدن به موفقيت چه مقدار زمان نياز داشته است؟ مطمئناً هيچکس چنين توانايي ندارد. ممکن است فردا باشد، ممکن است ده سال ديگر.

آنچه که افراد موفق را از ديگران جدا مي کند اين واقعيت است که آنها هيچگاه دست از آرزويشان نمي کشند. براي آنها نااميدي هيچوقت يک انتخاب نيست. فقط زماني متوقف مي شوند که به مقصدشان رسيده باشند.

9- خطر کردن

اگر خطر نکنيد، هيچ پاداشي در انتظارتان نخواهد بود. آنهايي که به موفقيت واقعي دست پيدا کرده اند بيشتر از ديگران خطر کرده اند.

ميلياردها نفر در طول تاريخ بوده اند که توانايي رسيدن به موفقيت را داشته اند، چه هوش بوده يا استعدادشان، در هر حال اين توانايي را داشته اند. چيزي که نداشته اند شجاعت لازم براي خطر کردن زندگي شان بوده است. همچنين اخلاق کاري لازم براي شناختن استعدادشان را هم نداشته اند.

«بدترين تراژدي زندگي يک استعداد هدررفته است.» آرزوي بزرگ و شجاعانه شما ممکن است ازدواج با دختر آرزوهايتان و تشکيل خانواده با او باشد. خطري که بايد بکنيد ممکن است ترک کاري که عاشقش هستيد براي حمايت از او و خانواده تان باشد. آرزوي شما ممکن است کمک به ميليون ها انسان براي داشتن زندگي بهتر و سالمتر باشد. آرزويتان هر چه که باشد بايد فرصت کافي براي شناخته شدن به او بدهيد.

اگر واقعاً مي خواهيد با پاداش روبرو شويد، بايد ريسک کنيد.آرزويتان را پيدا کنيد و بعد براي رسيدن به آن همه چيز را به خطر بيندازيد.

منبع:سيمرغ


 هوش فضايي خودتان را بسنجيد
 تست هوش تجسمي: مکعب تا زده شده 

 
تعدادي شکل باز شده داريم.مي خواهيم ببينيم اگر آنها را تا بزنيم، کداميک از آنها يک مکعب خواهد بود.

به شکل هاي باز شده روبرو نگاه کنيد. مي خواهيم ببينيم اگر اين شکل ها را از روي خطوط نقطه چين تا بزنيم، کداميک تبديل به يک مکعب مي شوند؟ (ممکن است بيش از يک مورد صحيح باشد)

سطح دشواري تست هوش: متوسط

منبع :آي هوش

جواب تست هوش شماره قبلي:3


 يادداشت 

قدرت شگفت انگيز تعهد

شما در آغاز مجبور نيستيد بدانيد كه چگونه به هدفتان مي رسيد.البته بديهي است كه اگر در آغاز كار نقشه و طرحي داشته باشيد براي تان راحت تر خواهد بود،اما نيازي نيست كه تمامي مراحل از پيش طراحي و برنامه ريزي شده باشد.

تلاش،فقط زماني پاداش خود را به طور كامل به انسان عرضه مي دارد كه او حاضر نشود دست از كار بكشد.

ناپلئون هيل

در واقع ،زماني كه اشتياق داشته باشيد هر كاري براي هدفتان لازم است انجام دهيد،مراحل و گام هايي درست اغلب به طور ناگهاني براي شما آشكار مي شود.شما افرادي را ملاقات خواهيد كرد كه هرگز پيش از اين نمي توانستيد براي ديدنشان برنامه ريزي كنيد.درها به گونه اي نامنتظر به روي شما باز خواهند شد.

ممكن است اين گونه به نظر آيد كه بخت و اقبال خوب در حال لبخند زدن به شماست؛در حقيقت،اين شما هستيد كه اين رويدادهاي مثبت را با تعهدتان مي آفرينيد و بر اين اساس ذهنتان را هدايت مي كنيد تا آن ها را جستجو كنيد.

اجازه دهيد براي شما مثالي بزنيم كه چگونه دري به گونه اي نامنتظر براي من باز شد.من در سال 1989 شروع به نوشتن مقالات انگيزشي كردم به دليل اينكه قدرت نگرش مثبت و ديگر اصول موفقيت را فراگرفته بودم،خود را متعهد كردم كه اين اطلاعات را با مردمان ديگري كه مي توانستند از آن ها بهره ببرند،در ميان بگذارم.اما نمي دانستم بايد از كجا شروع كنم.آيا مي بايست مقاله هايم را براي روزنامه اي مي فرستادم؟به مجله اي ارائه مي دادم؟يا كتابي از خودم به چاپ مي رساندم؟

اولين كاري كه كردم،فرستادن مقاله اي به يك خبر نامه محلي بود خطاب به افرادي كه در زمنيه آموزش و منابع انساني فعاليت داشتند.آن مقاله در تابستان 1990 به چاپ رسيد.چندين ماه بعد شخصي به نام استوارت كامن با من تماس گرفت.

او يك نويسنده آزاد بود كه با شركت هايي كه كارشان توليد خبرنامه بود نيز همكاري داشت.استوارت به من گفت مقاله ام را هنگامي كه براي ديدن بهترين دوستش به خانه او رفته بود،ديده و با خواندن آن خيلي تحت تاثير قرار گرفته است.سپس از من پرسيد:آيا تا به حال به فكر نوشتن خبرنامه افتاده اي؟صادقانه بگويم تا كنون درباره چاپ خبرنامه اي از خودم فكر نكرده بودم .

ما يك قرار ملاقات با هم ترتيب داديم و استوارت توضيح داد كه چگونه براي توليد خبر نامه مي توانيم با يكديگر همكاري كنيم؛خبرنامه اي كه اين مطالب رشد شخصي را در دسترس هزاران تن قرار مي داد.

آه از اين قدرت جادويي تعهد!

با استعدادي معمولي و پشتكاري فوق العاده،هر چيزي دست يافتني است.توماس باكستن

برگرفته از كتاب نگرش همه چيز است

تهيه و تنظيم :مهسا خدامراد


 دلگرمي ها 

جرقه زندگي

مگذار آتشت از شعله فرو نشيند،

جرقه به جرقه در مرداب هاي نا اميدي ترديد و«تقريبا»،«نه كاملا»،«هنوز نه»و«ابدا»آتش بزن.

مگذار قهرمان روحت در ناكامي هاي غريب كسب آن زندگي كه

لايقش بوده اي ولي هرگز به چنگ نياورده اي،نابود شود.

جاده و روح مبارزه ات را بيازماي.

جهاني كه آرزومند آني به كف مي آيد.

وجود دارد،حقيقي است،محتمل است،از آن توست.

برگرفته از كتاب دلگرمي ها/اين رند


 حكايت 

عجايب هفتگانه

معلمي از دانش‌آموزان خواست تا عجايب هفتگانه جهان را فهرست‌وار بنويسند. دانش‌آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم نوشته‌هاي آنها را جمع‌آوري کرد. با اينكه همه جواب‌ها يکي نبودند اما بيشتر دانش‌آموزان به موارد زير اشاره کرده بودند: اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما، ديوار بزرگ چين و…

در ميان نوشته‌ها کاغذ سفيدي نيز به چشم مي‌خورد. معلم پرسيد: اين کاغذ سفيد مال چه کسي است؟ يکي از دانش‌آموزان دست خود را بالا برد. معلم پرسيد: دخترم چرا چيزي ننوشتي؟ دخترک جواب داد: عجايب موجود در جهان خيلي زياد هستند و من نمي‌توانم تصميم بگيرم کدام را بنويسم.

معلم گفت: بسيار خب، هرچه در ذهنت است را به من بگو، شايد بتوانم کمکت کنم. در اين هنگام دخترک مکثي کرد و گفت: به نظر من عجايب هفتگانه جهان عبارتند از: لمس کردن، چشيدن، ديدن، شنيدن، احساس کردن، خنديدن و عشق ورزيدن. پس از شنيدن سخنان دخترک، کلاس در سکوتي محض فرو رفت. آري؛ عجايب واقعي همين نعمت‌هايي هستند که ما آنها را ساده و معمولي مي‌انگاريم.

منبع:بيتوته


 خواندني 

در کمک به دوستانتان افراط نکنيد

افراط و تفريط در کمک رساني يک رابطه دوستانه ممکن است باعث تضعيف اين روابط شود.

امين حق‌وردي روانشناس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: کمک کردن در جنبه‌هاي مختلف به ديگران يک رفتار پسنديده بوده ولي بايد در نظر داشت که به صورت يک عادت براي ديگران نشود زيرا باعث غرور و عدم استقلال فرد خواهد شد.

وي در ادامه گفت: اگر قرار باشد در ازاي سرويسي که به ديگران ارائه مي‌دهيم، در زمان نياز خودمان کمکي به ما ارائه نشود يک استقلال کاذب در فرد مقابل ايجاد شده که ديگران را پيوسته در اختيار خود دانسته که وظيفه دارند همواره به او خدمت رساني کنند.

اين روانشناس افزود : از ديگر نتايج اين رفتار مي‌توان گفت فردي که همواره از ديگران انتظار خدمت رساني دارد، به تدريج خود را بهتر و باهوش‌تر از بقيه دانسته که توانسته است با استفاده از ترفندهاي مختلف اطرافيان را در کمک رساني به خود ترغيب کرده که اين باعث غرور و خودشيفتگي شخص خواهد شد.

حق وردي در پايان تصريح کرد: بايد توجه داشت که هر رابطه دوستي سالم بر پايه روابط دوجانبه بنا شده و طرفين در شرايطي که نياز به کمک بوده، هرچه در توان دارند براي کمک به يکديگر بکارببرند.


 آيينه شهر 
 عكس: همايون بديع فر (لنگرودي)


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون