جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 3390- تاریخ : 1394/04/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (چهارشنبه)


آبي هستي يا خاکي؟


بازي محلي هليکا


موفقيت


خواندني


دانستني‌ها


آيينه شهر


 آبي هستي يا خاکي؟ 

 
آبي يا خاکي؟! رنگ نگاهت کدومه رفيق؟! در جست‌وجوي چه چيزي هي مي‌چرخي، هي مي‌چرخي! ترديد نکن، روزي دريچه‌ها همه با هم گشوده مي‌شن و تو عبور نور از رگ‌هات مي‌بيني. روزي نور تا اعماق سلول‌هات سفر مي‌کنه و تو رو به سمت خودش جذب مي‌کنه و تو بي اينکه تلاش کني مي‌بيني که بذرهاي شادي و اميد در وجودت بارور مي‌شن و فهم و احساس تو رو بالاتر مي‌برن.

اين لحظه رو حس کن. تو در حال عبوري. هر چي روزها بر تو مي‌گذرن، تو بايد سبک و سبک‌تر بشي، و روي همين نقطه متمرکز بموني. روي موفقيت، برنده شدن و پيروزي! خوب دور و برت رو سياحت کن. همه چيز در هستي به‌دنبال جنس خودشه. تا در اون حل بشه، با اون کامل بشه و به وحدت برسه.

وحدت يعني هم‌سو شدن و هماهنگي هر موجودي با هم‌جنس خودش. لذت و رضايت واقعي وقتي اتفاق مي‌افته که تار و پود وجودت با موجودي که هم‌جنس توست يکي مي‌شه. يه قطره آب وقتي به اقيانوس مي‌ريزه، در اون يکي مي‌شه و احساس عظمت و شکوهمندي مي‌کنه. ديگه نمي‌توني بين اون قطره آب و اقيانوس فاصله ببيني. هر جا فاصله‌اي هست يعني چيزي درک نمي‌شه. موجودي با موجود ديگه‌اي هم‌سو نيست و اين فاصله ايجاد فرسايش مي‌کنه. در اين نقطه درد و اندوه حس مي‌شه و شادي از ذرات وجود فاصله مي‌گيره. مثل گياهي که در اقليمي که براي رشد اون مناسب نيست گير افتاده و با افسردگي پيام مي‌ده که جاي من اين‌ جا نيست!

يا يه قطره روغن که روي سطح آب معلق مي‌مونه و نمي‌تونه با ذرات آب يکي بشه، تنهاست و احساس بي‌هويتي مي‌کنه، نمي‌تونه درياي بزرگ رو درک کنه و مثل يک چيز زيادي، سردرگمه.

اگه احساس ناامني داري يا از خودت خشمگين و ناراحتي؛ اگه احساس افسردگي و پوچي مي‌کني؛ اگه خوشحال نيستي از خودت بپرس چه چيزي رو بايد تغيير بدم و با چه چيزي بايد هم‌سو بشم. کجاي اين هستي پهناور احساس غربت مي‌کنم؟ من از کدوم تبار، کدوم ريشه، کدوم خاک، فاصله گرفتم؟ هم‌جنس من کجاست؟

روح، تمايل به يکي شدن با هستي داره. تمايل به پيوند و وحدت. اما ”نفس“ ميون روح و طبيعت فاصله ايجاد مي‌کنه!

تو تنها وقتي حضور داري، که يک‌پارچه باشي و بتوني و در هر موجودي، اون بخشي رو که از تو جدا شده پيدا کني. در واقع انسان خلاصه هستي و هر آن‌چه در هستي مي‌بيني، نزديکي و قرابتي با تو داره. يا تو روزي از اون مرحله عبور کردي و يا خاطره‌اي از کائنات در ذرات وجود تو نقش بسته. تو بايد اون نقطه اتصال رو کشف کني، اون نقطه وصل. جائي که هر وقت به او سر بزني، پر و کامل مي‌شي و هرگز احساس تنهائي نخواهي کرد.

پس هر فکري که از ذهن تو عبور مي‌کنه به‌دنبال هم‌جنس خودش مي‌گرده. اگه افکارت منفي و خشن باشه همون جنس رو جذب مي‌کني، ولي چون ذات همه ما تمايل به محبت و وصل داره احساس رضايت نخواهي کرد. اگه افکارت مثبت و سرشار از عشق باشه همون انرژي رو جذب مي‌کني و اين احساس به تو لذت مي‌ده چون از تبار مهر و محبت هستي. از جنس ذات الهي. نور و نور و نور.

به زندگي‌ات نگاه کن. هر جا بي‌نظمي، عدم ثابت و ناآرامي حاکمه، از نو به زندگي نگاه کن. کجا، کدوم وقت، در چه ساحتي تو از مسير خودت خارج شدي؟ کجا از راه مستقيم دور افتادي. اون گره‌گاه رو پيدا کن و فکرت رو عوض کن.

اگه احساس ناامني مي‌کني. چه در بخش معنوي و چه مادي! از خودت بپرس از چه چيزي در حال گريزي؟! نشاني راه رو از کدوم نقطه اشتباه گرفتي.

اگه بارون رحمت الهي که بي‌دريغ و پيوسته در حال بارشه سبزت نمي‌کنه، اين تو هستي که سخت و نفوذناپذير شدي. اگه آدماي دور و برت ازت فرار مي‌کنن، اين توئي که نقطه وصل و ارتباط رو، گم کردي.

هر لحظه مي‌تونه لحظه معراج باشه. فقط خودت رو به‌دست بادهاي رحماني محبت رها کن. همه چيز در عالم، قصد رسيدن ذرات وجود رو به خالق دارند. همه چيز در هستي، با هم آشتي هستند. اين توئي که قهر کردي و به روي آغوشي که براي در بر گرفتن تو باز شده، پشت کردي.

خيلي ساده، با لرزش‌هاي دلت محبت وارد مي‌شه، با يک قطره اشک تر مي‌شه و با يه نمه لبخند، سبز مي‌شه. کافيه خودت رو از هر چيزي که از جنس وجود نيست، دور کني.

خودت بهتر از من مي‌دوني، وقتي لبخند مي‌زني چقدر اهلي مي‌شي. وقتي دست نوازش بر سر موجودي مي‌کشي چقدر بزرگ‌تر مي‌شي. چقدر نوازش کم داري؟ نمي‌خواد حسابش کني، فقط از همين لحظه هر موجودي رو نوازش کن. تا اون ذره‌هاي پرشور به وجد بيان و تو رو با رقصي مستانه به اوج ببرن.

چقدر زيباتريم وقتي‌که دل کسي رو شاد مي‌کنيم. وقتي قضاوت نمي‌کنيم. چقدر قضاوت خشن و خشکه. دلت اينو مي‌دونه؟ پس رها شو. بذار در فواصل سلول‌هات نور بوزه. چه روشني دلپذيري، همه هستي در آغوش تو جا مي‌گيره، اگه فقط به دنبال محبت و مهرورزي باشي اون‌وقت هر چي از جنس تو نيست ذوب مي‌شه و اين آتش نهفته، مثل خورشيد قلب زندگي رو روشن مي‌کنه.

تمايل روح به وحدته، به وصله. ذهن رو ساکت کن، تماشا کن. مشاهده خود به‌خود اتفاق مي‌افته. تنها دانشي که تضادها رو از بين مي‌بره، توجه تو به جذب اون چيزي است که تو رو به خدا نزديک‌تر مي‌کنه. بخشش، رحمت، اين سه نت، همه نغمه‌ها رو موزون مي‌کنن.

نمي‌دونم کي هستي و کجا منو مي‌خوني، تو بخش ديگه‌اي از مني. دوستت دارم و مي‌خوام با محبت به هر موجودي هي به تو نزديک‌تر بشم. اين تنها راه رسيدن به وحدته.

به هستي بگو، کجا قرار برم؟ جنس من از چيه؟ چه چيزي رو بايد بدونم؟ بهت قول مي‌دم، به سرعت نشونه هدايت از راه مي‌رسه. شايد چيزي در حال حاضر حرف منو تأييد کنه. مثل بارش ناگهاني باران يا برف! صداي زنگ تلفن و شنيدن صداي آشنائي که تو دلت براش تنگه. مثل صداي ني از خانه کسي، اتاقک در بسته‌اي! اين صدا مي‌گه تو، بايد حساس‌تر باشي تا چهره و سيماي حقيقي روح رو مشاهده کني.

چه خوبه صداي آشنائي رو شنيدن. با غريبه‌اي، با سلامي ناگهاني آشنا شدن. دست خسته کسي رو فشردن و يه استکان چاي نوشيدن. بعد از يه روز پرشتاب آرميدن و به صداي نفس‌هاي خودت گوش دادن. کسي در پشت اين نفس‌ها تو رو صدا مي‌کنه. تو ني بزن. من صداي تو رو مي‌شنوم در لحظه‌هاي هستي، شناور بمون و از جنس همين درياي بزرگ باش. تو تنها نيستي، من هم يک قطره بودم و ديگري هم و ديگري هم. حالا يکي هستيم خاکي يا آبي؟ رنگ نگاهت کدومه رفيق؟!

منبع: ويستا


 بازي محلي هليکا 

 
شرح بازي:ابتدا دو بازيکن به عنوان سرگروه تعيين مي شوند و ساير بازيکنان را به طور مساوي تقسيم مي کنند. بعد به قيد قرعه (مانند شير و خط) گروهي داخل زمين بازي قرار مي گيرند و گروه ديگر در بيرون زمين به عنوان مهاجم.

بازي بدين ترتيب آغاز مي شود که به پيشنهاد سرگروه مهاجم، يکي از ياران با يک پا وارد زمين بازي مي شود و به صورت لي لي به طرف بازيکنان داخل زمين حمله کرده و با دست آنها را لمس مي کند که موجب سوختن و خارج شدن آنها از داخل زمين بازي مي شود.البته در اين ميان فردي که لي لي مي رود سعي دارد با سرعت بيشتر و حفظ تعادل، وظيفه اش را انجام دهد و بازيکنان داخل زمين نيز سعي بر اين دارند که با فرار کردن، از دسترس حريف مهاجم دور بمانند.

حال چنانچه اگر بازيکن مهاجم خسته شده و پاي ديگرش را نيز روي زمين بگذارد خواهد سوخت و بايستي نفر ديگري بنا به پيشنهاد سرگروه داخل زمين بيايد و روند بازي را حفظ کند. اين بازي تا لي لي رفتن آخرين نفر از گروه مهاجم ادامه مي يابد چنانچه اگر توانسته باشند تمام بازيکنان داخل زمين را لمس کنند، در دور بعدي جاي دو گروه عوض مي شود و آنها داخل زمين قرار مي گيرند و گرنه در دور بعدي نيز به عنوان گروه مهاجم بازي خواهند کرد.

نتيجه بازي: اين بازي نه تنها باعث تحرک و نشاط جسمي کودکان مي شود، بلکه موجب مي گردد، حس نيکي و از خود گذشگي در آنها به اوج برسد.


 موفقيت 

راه هايي براي مديريت عصبانيت

کنترل کردن خشم کار بسيار سختي است. وقتي کسي در خيابان جلو راهتان را مي‌گيرد، خون جلو چشمانتان را مي‌گيرد؟ وقتي فرزندتان حرفتان را گوش نمي‌کند، فشارخونتان حسابي بالا مي‌رود؟ عصباني شدن حالتي کاملاً طبيعي و سالم است – اما خيلي مهم است که به طريقي مثبت با آن برخورد کنيد. عصبانيتي که کنترل نشود، مي‌تواند هم براي سلامتي‌‌ و هم زندگيتان مضر باشد.

1.قبل از اينکه چيزي بگوييد فکر کنيد.

در زمان عصبانيت خيلي راحت ممکن است چيزهايي را به زبان بياوريد که بعداً از گفتن آنها حسابي پشيمان شويد. چند دقيقه مکث کرده، چيزي به زبان نياوريد و فکرتان را جمع کنيد و بگذاريد طرف‌مقابلتان هم همين کار را بکند.

2.وقتي آرام‌تر شديد، عصبانيتتان را ابراز کنيد.

وقتي توانستيد روشن و واضح فکر کنيد، ناراحتي‌تان را به طريقي قاطع اما نه هجومي ابراز کنيد. نگراني‌ها و نيازهايتان را به روشني و وضوح کامل بدون اينکه موجب ناراحتي طرف‌مقابل شويد، براي او شرح دهيد.

3.کمي ورزش کنيد.

فعاليت جسمي به خالي کردن استرس‌هايي که موجب عصبانيت مي‌شود کمک مي‌کند. اگر احساس مي‌کنيد عصبانيتتان در حال افزايش است، براي پياده‌روي برويد يا زماني را براي انجام فعاليت فيزيکي موردعلاقه‌تان صرف کنيد.

4.به خودتان استراحت دهيد.

استراحت کردن فقط براي بچه‌ها نيست. در طول ساعت‌هايي از روز که فوق‌العاده برايتان استرس‌زا است به خودتان وقفه‌هايي براي استراحت دهيد. چند دقيقه زمان آرام و بي‌سروصدا به شما کمک خواهد کرد احساس بهتري پيدا کرده و براي کنار آمدن با مشکلات پيش رو آماده‌تر شويد.

5.راهکارهاي ممکن را بررسي کنيد.

به جاي اينکه روي چيزي که ديوانه‌تان کرده تمرکز کنيد، سعي کنيد مشکل را حل کنيد. آيا اتاق نامرتب فرزندتان عصبانيتان کرده است؟ در آن را ببنديد. آيا همسرتان هر شب براي شام دير مي‌آيد؟ برنامه شامتان را ديرتر بگذاريد. به خودتان يادآور شويد که عصبانيت نه‌تنها هيچ چيز را حل نمي‌کند، بلکه بدتر هم مي‌کند.

6.از ضمير "من" استفاده کنيد.

براي جلوگيري از انتقاد کردن يا مقصر دانستن کسي، که فقط فشار بين شما را بيشتر خواهد کرد، براي توضيح مشکل جملاتتان را با ضمير "من" شروع کنيد. سعي کنيد تا جايي که مي‌توانيد به طرف‌مقابل احترام بگذاريد. مثلاً به جاي "تو هيچوقت در کارهاي خانه کمک نمي‌کني" بگوييد، "من ناراحت شدم که بدون اينکه به من براي جمع کردن ميز شام کمک کني گذاشتي رفتي."

7.کينه به دل نگيريد.

بخشش ابزاري بسيار قوي است. اگر اجازه دهيد که عصبانيت و ساير احساسات منفي بر احساسات مثبت شما غلبه کنند، خواهيد ديد که با تلخي و ناعدالتي خودتان نابود شده‌ايد. اما اگر بتوانيد کسي که اذيتتان کرده است را ببخشيد، هر دو شما مي‌توانيد از آن موقعيت درس بگيريد. منطقي نيست که از همه آدمها توقع داشته باشيد در همه شرايط همانطوري رفتار کنند که شما دوست داريد.

8.براي خالي کردن فشار، شوخ‌طبعي کنيد.

شوخي و خنده به مقابله با فشارعصبي کمک مي‌کند. از شوخ‌طبعي براي مواجهه با چيزي که عصبانيتان کرده است و انتظارات و توقعات غيرواقع‌بينانه‌اي که داشته‌ايد استفاده کنيد. البته از طعنه و ريشخند دوري کنيد زيرا ممکن است موجب جريحه‌دار شدن احساسات ديگران شده و همه چيز را بدتر کند.

9.مهارت‌هاي تمدد اعصاب را تمرين کنيد.

وقتي اعصابتان خرد شده و خشمتان قليان مي‌کند، از مهارت‌هاي تمدد اعصاب کمک بگيريد. تمرينات تنفس عميق، تجسم يک تصوير آرامش‌بخش يا تکرار کلمه يا عبارتي که آرامتان مي‌کند، بسيار به دردتان خواهد خورد. حتي مي‌توانيد موسيقي آرامش‌بخش گوش دهيد.

10.بدانيد چه زمان نياز به کمک داريد.

يادگرفتن کنترل عصبانيت براي همه آدمها سخت است. اگر به نظرتان عصبانيت شما شديداً خارج از کنترل است و باعث مي‌شود دست به کارهايي بزنيد که بعداً پشيمان شويد يا به اطرافيانتان آسيب برسانيد، حتماً از متخصص کمک بگيريد. منبع: مردمان


 خواندني 

معنا ياب درونتان را روشن كنيد

تكنيك هايي براي دريافت معناي زندگي

موفقيت

قسمت دهم

خوشحالي و شادي و معنا منوط به همين لحظه است.اگر ما در همين لحظه چيزي را پيدا نكنيم در هيچ لحظه ديگري نخواهيم توانست آن را بيابيم.حتي زيباترين لحظه هاي زندگي نيز گذرا هستند.تنها چيزي كه ماندگار است،معنا گرايي است كه به واقع كمك مي كند هر انساني بررنج هاي زندگي فائق و پيروز شود.اين تنها راه رهايي از آن است.نه اينكه ما بخواهيم به او معنا دهيم بلكه كمك كنيم هر كس معني زندگي خود را پيدا كند.به قول معروف«معنا ياب انسان ها را روشن كنيم.»

كاري كه ما در اين سلسله مقالات سعي بر انجام آن خواهيم داشت، روشن كردن همين معاياب است؛نه تنها با تكيه بر يك سري دانش كه برعكس به خواننده احساس كمبود دانش دهد،بلكه با استفاده از تجربه هايي كه هر لحظه اش چنان زنده هستند كه بازگو كردنشان گرمايي را ايجاد مي كند كه هر سرمايي را مي تواند در خود از بين ببرد. همه ما روزهايي را به ياد داريم كه حواس پنج گانه مان به اندازه حواس دروني مان رشد مي كرد و ما خوشحال بوديم،چون مي توانستيم به مبدا هستي وصل شويم و آن را درك كنيم.همان روزهايي كه در خاك،بازي مي كرديم،ولي با لباس كثيف احساس خجالت نمي كرديم.افسوس كه ديگر آن روزها را نمي توانيم تجربه كنيم.

اد‌امه د‌ارد...


 دانستني‌ها 

افراد باهوش چه خصوصياتي دارند؟

قسمت دوم و پاياني

IQ يا EQ کدام مهم‌تر است؟

IQ يا همان بهره‌هوشي سالهاست که به‌ صورت آزمون مورد آزمايش قرار مي‌گيرد و نشان از توانايي و هوش هر فرد در مقابل جمعيت جهان است. اين هوش براي کلاس‌هاي فرهنگي قابل استفاده نبوده و تنها براي کشور‌هاي صنعتي و سطح متوسط فرهنگي کاربرد دارد. همچنين به‌وسيله IQ نمي‌توان هوش کودکان را سنجيد.

EQ نيز بخشي از هوش عمومي است که به روابط افراد اشاره دارد، به اين معنا که افراد براي کسب هر‌ چه بيشتر موفقيت‌هاي شغلي و بهبود روابط اجتماعي‌شان بايد EQ يا هوش هيجاني بالايي داشته باشند. چرا که به اين طريق قادر به خواندن عواطف ديگران بوده و مي‌توانند شخصيت و نوع رفتار با آنها را شناسايي کنند.

نخبه‌ها با افراد معمولي چه فرقي دارند؟

افراد نخبه کساني هستند که به لحاظ ژنتيکي و سرشتي داراي هوش ويژه‌اي بوده و با فراهم بودن شرايط علمي و فرهنگي موفقيتشان دوچندان گشته است. گفتني است که ضريب هوشي معمولي عدد صد بوده که اين ميزان براي نخبگان عددي بين 130 تا 160 مي‌باشد.

راهي ساده براي تقويت ذهن نوزادان

دکتر مهناز شريفيان، روانشناس کودک مي گويد: در يک سال اول زندگي هر فرد مادران نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌کنند به طوريکه با نوازش، ماساژ بدن کودک و در آغوش کشيدن آنها به افزايش ضريب هوشي‌شان کمک کرده و باعث مي‌شوند تا در بزرگسالي شخصيت متعادل‌تري داشته باشند. کف دست نوزاد نقشه دوم شناختي مغز اوست که با تحريک شدن مسير‌هاي عصبي جديدي در مغز کودک به وجود آمده و باعث بالا رفتن ضريب هوشي وي مي‌شود.

منبع: آي هوش


 آيينه شهر 


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
گالري
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون